Cystadleuaeth Pêl-rwyd Cenedlaethol

Cynhaliwyd ein Cystadleuaeth Pêl-rwyd Cenedlaethol eleni ar Ddydd Iau 23ain o Dachwedd mewn tair canolfan wahanol o gwmpas Caerdydd.
 
Blwyddyn 7 a 8 - House of Sport, Lecwith
Blwyddyn 9 a 10 - NIAC (Canolfan Athletau Dan Do Cenedlaethol)
Blwyddyn 11-13 - Canolfan Chwaraeon Talybont
 
Roedd dros 110 o dimau Ysgolion Uwchradd o bob cornel o Gymru yn cystadlu am deitl y bencampwriaeth gyda Ysgol Gyfun Glantaf yn cipio dwy Gwpan yng nghystadleuaeth oedrannau 7-8 (Glantaf [9] V Maes Garmon [2]) a 11-13 (Gwyr [14] V Glantaf [21]). Yn fuddugol yng nghystadleuaeth Cwpan blwyddyn 9-10 daeth Ysgol Uwchradd Caerdydd gyda 8 gôl i 6 yn erbyn Ysgol Gyfun Plasmawr.
 
Enillwyr y Plât Blwyddyn 7-8 oedd Ysgol Gyfun Cwm Rhymni [14] ac yn ail, Ysgol Gyfun Bryn Celynnog [2]. Yng Nghanolfan Cenedlaethol Athletau Dan Do (NIAC), daeth Glantaf yn fuddugol gyda 8 gôl i 6 yn erbyn Ysgol Gyfun yr Olchfa yng nghystadleuaeth oedran 9-10 tra gipiodd Tîm A Ysgol Cwm Rhymni y blât yng nghystadleuaeth Blwyddyn 11-13 o 12 gôl i 9.
 
Cewch weld mwy o ganlyniadau'r dydd yn ein archif.