Cystadleuaeth Pêl-rwyd Genedlaethol

Ysgol Eglwys Gadeiriol Llandaf a Haberdashers' Monmouth School for Girls oedd yn rownd derfynol Bl.11-13 gyda Ysgol Eglwys Gadeiriol Llandaf yn cipio'r dlws.
Ysgol Eglwys Gadeiriol Llandaf a Haberdashers' Monmouth School for Girls oedd yn rownd derfynol Bl.11-13 gyda Ysgol Eglwys Gadeiriol Llandaf yn cipio'r dlws.
Ar ddydd Iau y 24ain o Dachwedd, 2016, cynhaliwyd cystadleuaeth pêl-rwyd cenedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd. 
 
Roedd 3 cystadleuaeth i oedrannau gwahanol, ac eleni bu 120 o dimau o bob cornel o'r wlad yn cystadlu.
 
Yn isod yw'r timau buddugol o bob grŵp oedran; 
 
Bl 7/8 - Gartholwg
Bl 9/10 - Maes Garmon
Bl 11/13 - Ysgol Eglwys Gadeiriol Llandaf.
 
Llongyfarchiadau mawr i'r enillwyr eleni.