Cystadleuaeth Pêl-rwyd Cenedlaethol

Ar Ddydd Iau 23ain o Dachwedd 2017 byddwn yn cynnal ein cystadleuaeth pel-rwyd cenedlaethol mewn 3 lleoliad dros Gaerdydd. 
 
Mae’r cystadleuaeth yn cael ei gynnal i ysgolion Cymru gyfan a bydd 3 grŵp oedran:
 
Lleoliad: Caerdydd
 
Blwyddyn 7 & 8 - House of Sport
Blwyddyn 9 & 10 - NIAC 
Blwyddyn 11-13 - Talybont
 
Cost: £100 y tîm