Gŵyl Cynradd

Ar benwythnos y 11eg a'r 12eg o Fai 2019, byddwn yn croesawu enillwyr cystadlaethau Cynradd Rhanbarthol yr Urdd i Aberystwyth ar gyfer ein Gŵyl Chwaraeon Cynradd.

Mae'r Gŵyl yn benwythnos o ddathlu a chystadlu ymysg talent ysgolion ac adrannau Cynradd Cymru.

Cysylltwch a'ch Swyddog Datblygu leol am fanylion cofrestru a gwybodaeth cystadlaethau rhanbarthol!

Dydd Sadwrn 11 Mai 2019

Cystadleuaeth

Lleoliad

Pêl-droed 5 bob ochr (ysgolion dan 100 o blant)

Canolfan Hamdden Plascrug

Pêl-rwyd i Adrannau

Ysgol Penglais

Pêl-droed 7 bob ochr Merched i Ysgolion 

Caeau Blaendolau

Pêl-droed 7 bob ochr Cymysg i Ysgolion 

Caeau Blaendolau

Trawsgwlad

Caeau Blaendolau

Dydd Sul 12 Mai 2019

Pêl-rwyd ysgolion

Ysgol Penglais

Pêl-droed 5 bob ochr i Adrannau

Canolfan Hamdden Plascrug

Rygbi 7 bob ochr ysgolion

Caeau Blaendolau

Rygbi Tag i ferched ysgolion

Caeau Blaendolau