Gŵyl Cynradd

Ar benwythnos y 12eg a'r 13eg o Fai 2018, byddwn yn croesawu enillwyr cystadlaethau Cynradd Rhanbarthol yr Urdd i Aberystwyth ar gyfer ein Gŵyl Chwaraeon Cynradd.

Mae'r Gŵyl yn benwythnos o ddathlu a chystadlu ymysg talent ysgolion ac adrannau Cynradd Cymru.

Dydd Sadwrn 12 Mai 2018

Cystadleuaeth

Lleoliad

Pêl-droed 5 bob ochr (ysgolion dan 50 o blant)

Canolfan Hamdden Plascrug

Pêl-rwyd i Adrannau

Ysgol Gymunedol Plascrug

Pêl-droed 7 bob ochr Merched

Caeau Blaendolau

Pêl-droed 7 bob ochr Cymysg

Caeau Blaendolau

Trawsgwlad

Caeau Blaendolau

Dydd Sul 13 Mai 2018

Pêl-rwyd ysgolion

Ysgol Gymunedol Plascrug

Pêl-droed 5 bob ochr i Adrannau

Canolfan Hamdden Plascrug

Rygbi 7 bob ochr ysgolion

Caeau Blaendolau

Rygbi Tag i ferched

Caeau Blaendolau

Rygbi tag cymysg i Adrannau

Caeau Blaendoau