Gŵyl Chwaraeon Cenedlaethol

Y merched yn cystadlu yng nghystadleuaeth gyntaf rygbi tag yr Urdd.
Y merched yn cystadlu yng nghystadleuaeth gyntaf rygbi tag yr Urdd.

Ar benwythnos y 7fed a'r 8fed o Fai 2016, croesawyd enillwyr cystadlaethau Cynradd Rhanbarthol yr Urdd i Aberystwyth ar gyfer ein Gŵyl Chwaraeon Cynradd.

Dyma benwythnos o ddathlu a chystadlu ymysg talent ysgolion Cynradd Cymru.

Byddwn yn croesawu ein cystadleuaeth cynradd eto eleni i Aberystwyth a bu cystadlaethau pêl-droed, pêl-rwyd, rygbi a rygbi tag yn osystal â thrawsgwlad yn cael eu cynnal dros y penwythnos.

Mae'r holl dimau o gystadlaethau pêl-droed, pêl-rwyd a rygbi yn cael eu gwahodd trwy ennill eu rownd ranbarthol. I ddarganfod pa bryd mae eich cystadleuaeth lleol chi, cysylltwch gyda'ch Swyddog Datblygu lleol. 

Byddwn yn rhyddhau gwybodaeth am sut i gofrestru ar gyfer y gystadleuaeth trawsglwad 2017 yn fuan.

Dydd Sadwrn 6 Mai 2017

Cystadleuaeth

Lleoliad

Pêl-droed 5 bob ochr (ysgolion dan 50 o blant)

Canolfan Hamdden Plascrug

Pêl-rwyd i Adrannau

Canolfan Hamdden Plascrug

Pêl-droed 7 bob ochr Merched

Caeau Blaendolau

Pêl-droed 7 bob ochr Cymysg

Caeau Blaendolau

Trawsgwlad

Caeau Blaendolau

Dydd Sul 7 Mai 2017

Pêl-rwyd ysgolion

Canolfan Hamdden Plascrug

Pêl-droed 5 bob ochr i Adrannau

Canolfan Hamdden Plascrug

Rygbi 7 bob ochr ysgolion

Caeau Blaendolau

Rygbi Tag

Caeau Blaendolau

Rygbi Adrannau 7 bob ochr (newydd)

Caeau Blaendoau