Gŵyl Cynradd

Ar benwythnos y 11eg a'r 12eg o Fai 2019, byddwn yn croesawu enillwyr cystadlaethau Cynradd Rhanbarthol yr Urdd i Aberystwyth ar gyfer ein Gŵyl Chwaraeon Cynradd.

Mae'r Gŵyl yn benwythnos o ddathlu a chystadlu ymysg talent ysgolion ac adrannau Cynradd Cymru.

Cysylltwch a'ch Swyddog Datblygu leol am fanylion cofrestru a gwybodaeth cystadlaethau rhanbarthol!

Dydd Sadwrn 11 Mai 2019

Cystadleuaeth

Lleoliad

Pêl-droed 5 bob ochr (Ysgolion dan 50 o blant)

Canolfan Hamdden Plascrug

Pêl-rwyd i ferched (Adrannau)

Ysgol Penglais

Pêl-droed 7 bob ochr i ferched (Ysgolion) 

Caeau Blaendolau

Pêl-droed 7 bob ochr cymysg (Ysgolion) 

Caeau Blaendolau

Trawsgwlad

Caeau Blaendolau

Dydd Sul 12 Mai 2019

Pêl-rwyd i ferched (Ysgolion)

Ysgol Penglais

Rygbi 7 bob ochr (Ysgolion)

Caeau Blaendolau

Rygbi Tag i ferched (Ysgolion)

Caeau Blaendolau