Gŵyl Chwaraeon Cenedlaethol

Y merched yn cystadlu yng nghystadleuaeth gyntaf rygbi tag yr Urdd.
Y merched yn cystadlu yng nghystadleuaeth gyntaf rygbi tag yr Urdd.

Ar benwythnos y 5ed a'r 6ed o Fai 2017, croesawyd enillwyr cystadlaethau Cynradd Rhanbarthol yr Urdd i Aberystwyth ar gyfer ein Gŵyl Chwaraeon Cynradd.

Mae'r Gŵyl yn benwythnos o ddathlu a chystadlu ymysg talent ysgolion Cynradd Cymru.

Cynhaliwyd cystadlaethau pêl-droed, pêl-rwyd, rygbi a rygbi tag yn osystal â thrawsgwlad dros y penwythnos.

Dydd Sadwrn 6 Mai 2017

Cystadleuaeth

Lleoliad

Pêl-droed 5 bob ochr (ysgolion dan 50 o blant)

Canolfan Hamdden Plascrug

Pêl-rwyd i Adrannau

Canolfan Hamdden Plascrug

Pêl-droed 7 bob ochr Merched

Caeau Blaendolau

Pêl-droed 7 bob ochr Cymysg

Caeau Blaendolau

Trawsgwlad

Caeau Blaendolau

Dydd Sul 7 Mai 2017

Pêl-rwyd ysgolion

Canolfan Hamdden Plascrug

Pêl-droed 5 bob ochr i Adrannau

Canolfan Hamdden Plascrug

Rygbi 7 bob ochr ysgolion

Caeau Blaendolau

Rygbi Tag

Caeau Blaendolau

Rygbi Adrannau 7 bob ochr (newydd)

Caeau Blaendoau