Gwyliau 3 diwrnod llawn gweithgareddau ar gyfer anturiaethwyr bach!

Mae Gwersyll Llangrannog yn edrych dros fae hardd Ceredigion ger llwybr yr arfordir. Yn arbenigo mewn gweithgareddau antur, gallwch ddisgwyl gwibio lawr y weiren zip newydd sbon, rasio ar y ceirt modur, mentro’r cwrs antur neu fwynhau taith ar gefn y merlod.

Mae’r pris uchod yn cynnwys gwyliau llawn gweithgareddau, pedwar pryd bwyd y dydd ac ystafelloedd en suite. Gellir trefnu cludiant am bris ychwanegol. 

   

Enghraifft o ddiwrnod

Amserlen Gweithgaredd
Brecwast Brecwast i bawb - bacwn, ffa pob, tôst, jam a mwy - eich dewis chi
Bore Bore o hedfan i lawr y wifren zip a gwibio i fyny'r wal abseil a'r wal ddringo
Cinio Cyfle i adennill egni ar gyfer gweithgareddau'r prynhawn!
Prynhawn Prynhawn ar gefn y beiciau modur, trampolin, a'r ceffylau
Te Amser i ymlacio, sgwrsio a bwyta
Ar ôl te Ychydig o nofio
Swper Cinio rhost neu bolognese i'r anturiaethwyr llwglyd ar ôl diwrnod prysur
Ar ôl swper Cerdded i lawr i lan y môr Llangrannog am noson braf o hufen iâ a gemau ar y traeth

Enghraifft yw'r amserlen hon. Caiff y rhaglen derfynol ei chynllunio gan y ganolfan yn nes at yr amser.

neu, lawrlwythwch ffurflen archebu i'w phostio

Er mwyn sicrhau eich lle, mae modd gwneud taliad arlein gyda PayPal, trwy ffonio Llangrannog yn uniongyrchol, neu trwy lenwi'r ffurflen archebu uchod a'i dychwelyd i'r cyfeiriad ar y ffurflen.

01239 652 140 llangrannog@urdd.org