Teuluoedd

Ble gwell i dreulio penwythnos gyda'r teulu nag yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn. 

Gyda tri penwythnos penodedig ar gyfer teuluoedd yn ystod y flwyddyn, mae digon o gyfle i chi fwynhau gweithgareddau anturus y gwersyll mewn awyrgylch cwbl Gymreig.

CLICIWCH YMA I ARCHEBU LLE AR ANTURDD TEULU

Anturdd Teulu 2018

  • 30 Mawrth - 1 Ebrill

  • Gŵyl y banc Awst (Gwyl Deuluol Glan-llyn. Manylio a phrisiau i'w gadarnhau)

  • 30 Rhagfyr - 1 Ionawr 2018

 

teulu_2.jpg 

Prisiau am y penwythnos

Ystafell i 4            £365

Ystafell i  6           £468

Oedolion              £116

Plant 9+               £92

Plant 4-8              £72

Plant dan 4          Am Ddim

glanlyn-activities.jpg

Gweithgareddau

Gallwch roi tro ar weithgareddau cyffrous, megis cwrs rhaffau uchel, canŵio, ceufadu a wal ddringo, neu ei chymryd hi’n fwy hamddenol yn bowlio deg, taith gerdded, nofio a thaith llyn - mae'r dewis yn eich dwylo chi.

Caiff pob un weithgaredd ei harwain gan ein staff cymwysedig sy'n arbenigo mewn amrywiaeth o feysydd o fewn yr awyr agored.

Rhestr o'n holl weithgareddau

 glanlyn-accom.jpg

Llety a Bwyd

Mae pob ystafell yn "en suite". Mae'r pris yn cynnwys bwyd, llety a'r holl weithgareddau dros gyfnod y gwyliau. Gallwn ddarparu ar gyfer unrhyw anghenion dietegol.

Gweld ein Adnoddau

 glanlyn-area.jpg

Ardal Leol

Saif y Gwersyll ar lan Llyn Tegid ger y Bala rhyw filltir o bentref Llanuwchllyn yng nghysgod yr Aran ac oddi fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri. Mae ei leoliad yn ddelfrydol ar gyfer pob math o wyliau a chyrsiau antur.

Pethau i'w Gwneud yn Eryri