Digwyddiadau ar y Gweill
Brycheiniog a Maesyfed

Cystadleuaeth COGURDD

Cystadleuaeth COGURDD

04/04/2017 I'w gadarnhau
Taith Uwchradd (Diwrnod HMS)

Taith Uwchradd (Diwrnod HMS)

07/04/2017 Iw gadarnhau
Taith Hanner Tymor Cynradd

Taith Hanner Tymor Cynradd

11/04/2017 iw gadarnhau

Hysbys

EISTEDDFODAU

CLICIWCH YMA i weld canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarthol

EISTEDDFODAU CYLCH A SIR 2017

Cofiwch gofrestru i gystadlu!

Cliciwch yma i weld rhestr gyflawn o holl ddyddiadau Eisteddfodau Cylch a Sir 2017

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Tŷ'r Gwrhyd, Llyfrgell Pontardawe, Stryd Holly, Pontardawe, Abertawe, SA8 4ET

Rhiannon Walker

Rhiannon Walker

Swyddog Prosiect Brycheiniog a Maesyfed T 07917 270 071 E rhiannonwalker@urdd.org