Digwyddiadau ar y Gweill
Caerdydd a'r Fro

Taith Cynradd

Taith Cynradd

23/02/2017 -
Eisteddfod Cylch Y Fro

Eisteddfod Cylch Y Fro

03/03/2017 Ysgol Uwchradd Bro Morgannwg
Eisteddfod Cylch Y Fro

Eisteddfod Cylch Y Fro

04/03/2017 Ysgol Uwchradd Bro Morgannwg

Hysbys

EISTEDDFODAU CYLCH A SIR 2017

Cofiwch gofrestru i gystadlu!

Cliciwch yma i weld rhestr gyflawn o holl ddyddiadau Eisteddfodau Cylch a Sir 2017

Canlyniadau Athletau Talaith y De 2016

CLICIWCH YMA i lwytho dogfen canlyniadau y cystadlaethau

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Canolfan y Mileniwm, Plas Bute, Caerdydd, CF10 5AL

Geraint Scott

Geraint Scott

Swyddog Datblygu Caerdydd a'r Fro T 02920 635 684 E geraint@urdd.org
Gwion Jones

Gwion Jones

Swyddog Cynorthwyol Caerdydd a'r Fro T 02920 635 684 E gwion@urdd.org
Casi Cartwright

Casi Cartwright

Swyddog Ieuenctid Caerdydd T 07500 607407 E casi@urdd.org
Deiniol Llyr Jones

Deiniol Llyr Jones

Swyddog Ieuenctid Bro Morgannwg T 07768 333 120 E deiniol@urdd.org