Digwyddiadau ar y Gweill
Caerdydd a'r Fro

Anturdd Teulu Calan

Anturdd Teulu Calan

30/12/2017 Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
Pêl droed cymysg 7 bob ochr

Pêl droed cymysg 7 bob ochr

12/01/2018 Gerddi Soffia Caerdydd
Pêl droed 7 pob ochr i ferched

Pêl droed 7 pob ochr i ferched

22/01/2018 Gerddi Soffia Caerdydd
Gymnasteg

Gymnasteg

25/01/2018 I'w gadarnhau

Hysbys

Canlyniadau Nofio Cynradd ac Uwchradd 2017

Cliciwch yma i weld y canlyniadau Cynradd

Cliciwch yma i weld y canlyniadau Uwchradd

Diolch yn fawr i bawb wnaeth gymryd rhan.

Taith Hwngari 2018

Ym mlwyddyn 10–13? Chwilio am antur fythgofiadwy? 

Dyma daith newydd sbon sy’n cynnig  cyfle i 15 o bobl ifanc rhaglennu ymweliad â rhai o ddinasoedd mwyaf hynod Ewrop, ac i aros yng nghanolfan breswyl newydd yr Urdd yn Hwngari!

Am fwy o wybodaeth clicia yma

EISTEDDFODAU

CLICIWCH YMA i weld canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarthol

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Canolfan y Mileniwm, Plas Bute, Caerdydd, CF10 5AL

Geraint Scott

Geraint Scott

Swyddog Datblygu Caerdydd a'r Fro T 02920 635 684 E geraint@urdd.org
Josh Wheeler

Josh Wheeler

Swyddog Cynorthwyol Caerdydd a'r Fro T 02920 635 684 E josh@urdd.org
Deiniol Llyr Jones

Deiniol Llyr Jones

Swyddog Ieuenctid Caerdydd T 07768 333 120 E deiniol@urdd.org
Manon Ifan

Manon Ifan

Swyddog Ieuenctid Bro Morgannwg T 07500 607 407 E manonifan@urdd.org
Sion Lewis

Sion Lewis

Swyddog Ieuenctid Casnewydd/Blaenau Gwent E sionelewis@urdd.org