Digwyddiadau ar y Gweill
Caerdydd a'r Fro

Diwrnod Chwaraeon Plasmawr

Diwrnod Chwaraeon Plasmawr

25/07/2018 Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr
Taith tramor Bl 9 a 10

Taith tramor Bl 9 a 10

26/07/2018 Catalunya
Sesiwn Blasu Dawns

Sesiwn Blasu Dawns

27/07/2018 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Cardydd
Gwersyll Pel-droed Urdd gyda CCFC Foundation

Gwersyll Pel-droed Urdd gyda CCFC Foundation

31/07/2018 Cardiff City House Of Sport, Clos Parc Morgannwg, Caerdydd

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfod Cylch a Rhanbarth

Cliciwch yma i weld canlyniadau Eisteddfodau cylch a rhanbarth

Canlyniadau Nofio Cynradd ac Uwchradd 2017

Cliciwch yma i weld y canlyniadau Cynradd

Cliciwch yma i weld y canlyniadau Uwchradd

Diolch yn fawr i bawb wnaeth gymryd rhan.

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Canolfan y Mileniwm, Plas Bute, Caerdydd, CF10 5AL

Geraint Scott

Geraint Scott

Swyddog Datblygu Caerdydd a'r Fro T 02920 635 684 E geraint@urdd.org
Josh Wheeler

Josh Wheeler

Swyddog Cynorthwyol Caerdydd a'r Fro T 02920 635 684 E josh@urdd.org
Deiniol Llyr Jones

Deiniol Llyr Jones

Swyddog Ieuenctid Caerdydd T 07768 333 120 E deiniol@urdd.org
Manon Ifan

Manon Ifan

Swyddog Ieuenctid Bro Morgannwg T 07500 607 407 E manonifan@urdd.org
Sion Lewis

Sion Lewis

Swyddog Cymraeg Bob Dydd T 02920 635 678 E sionlewis@urdd.org