Digwyddiadau ar y Gweill
Caerdydd a'r Fro

Rygbi Cynraddd 7 bob ochr

Rygbi Cynraddd 7 bob ochr

27/04/2017 Caeau Llandaff
Beirniadu Celf a chrefft

Beirniadu Celf a chrefft

28/04/2017 Ysgol Pen y Garth
Arddangosfa Celf a chrefft

Arddangosfa Celf a chrefft

08/05/2017 Ysgol Bro Morgannwg
Cwrs Cynradd

Cwrs Cynradd

12/05/2017 Gwersyll Llangrannog

Hysbys

EISTEDDFODAU

CLICIWCH YMA i weld canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarthol

EISTEDDFODAU CYLCH A SIR 2017

Cofiwch gofrestru i gystadlu!

Cliciwch yma i weld rhestr gyflawn o holl ddyddiadau Eisteddfodau Cylch a Sir 2017

Canlyniadau Athletau Talaith y De 2016

CLICIWCH YMA i lwytho dogfen canlyniadau y cystadlaethau

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Canolfan y Mileniwm, Plas Bute, Caerdydd, CF10 5AL

Geraint Scott

Geraint Scott

Swyddog Datblygu Caerdydd a'r Fro T 02920 635 684 E geraint@urdd.org
Gwion Jones

Gwion Jones

Swyddog Cynorthwyol Caerdydd a'r Fro T 02920 635 684 E gwion@urdd.org
Casi Cartwright

Casi Cartwright

Swyddog Ieuenctid Caerdydd T 07500 607407 E casi@urdd.org
Deiniol Llyr Jones

Deiniol Llyr Jones

Swyddog Ieuenctid Bro Morgannwg T 07768 333 120 E deiniol@urdd.org