Digwyddiadau ar y Gweill
Caerdydd a'r Fro

Cwrs Ail-iaith Cynradd

Cwrs Ail-iaith Cynradd

30/06/2017 Gwersyll Llangrannog
Athletau Talaith y De

Athletau Talaith y De

06/07/2017 Stadiwm athletau Lecwith
Gwyl Athletau Talaith y De

Gwyl Athletau Talaith y De

06/07/2017 Stadiwm Lecwydd, Caerdydd
Anturdd Iau Gorffennaf

Anturdd Iau Gorffennaf

23/07/2017 Gwersyll yr Urdd Glan-llyn

Hysbys

EISTEDDFODAU

CLICIWCH YMA i weld canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarthol

EISTEDDFODAU CYLCH A SIR 2017

Cofiwch gofrestru i gystadlu!

Cliciwch yma i weld rhestr gyflawn o holl ddyddiadau Eisteddfodau Cylch a Sir 2017

Canlyniadau Athletau Talaith y De 2016

CLICIWCH YMA i lwytho dogfen canlyniadau y cystadlaethau

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Canolfan y Mileniwm, Plas Bute, Caerdydd, CF10 5AL

Geraint Scott

Geraint Scott

Swyddog Datblygu Caerdydd a'r Fro T 02920 635 684 E geraint@urdd.org
Gwion Jones

Gwion Jones

Swyddog Cynorthwyol Caerdydd a'r Fro T 02920 635 684 E gwion@urdd.org
Casi Cartwright

Casi Cartwright

Swyddog Ieuenctid Caerdydd T 07500 607407 E casi@urdd.org
Deiniol Llyr Jones

Deiniol Llyr Jones

Swyddog Ieuenctid Bro Morgannwg T 07768 333 120 E deiniol@urdd.org