Digwyddiadau ar y Gweill
Ceredigion

Pwyllgor Cylch Llandysul

Pwyllgor Cylch Llandysul

21/01/2019 Ysgol Bro Teifi
Clwb Gymnasteg Iau Aberystwyth

Clwb Gymnasteg Iau Aberystwyth

21/01/2019 Neuadd Ysgol Gymraeg Aberystwyth
Clwb Gymnasteg Iau Aberystwyth

Clwb Gymnasteg Iau Aberystwyth

21/01/2019 Neuadd Ysgol Gymraeg Aberystwyth
Clwb Gymnasteg Iau Llangrannog

Clwb Gymnasteg Iau Llangrannog

22/01/2019 Canolfan chwaraeon Syr Ifan Llangrannog

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfod Cylch a Rhanbarth

Cliciwch yma i weld canlyniadau Eisteddfodau cylch a rhanbarth

Rhaglenni Eisteddfodau Rhanbarth Ceredigion Regional Programmes

- Cynradd

- Uwchradd

- Gwyl Offerynnol

- Dawns

- Aelwydydd

Adranau ac aelwydydd Ceredigion

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol? Am fanylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yn eich ardal chi, cliciwch yma!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE

Anwen Eleri Bowen

Anwen Eleri Bowen

Swyddog Datblygu Ceredigion T 01239 652 150 E anweneleri@urdd.org
Rhydian Jenkins

Rhydian Jenkins

Swyddog Cynorthwyol Ceredigion T 01239 652 150 E rhydian@urdd.org
Meriel Williams

Meriel Williams

Swyddog Gweinyddol Ceredigion T 01239 652 152 E merielwilliams@urdd.org