Digwyddiadau ar y Gweill
Ceredigion

Pel Droed 7 bob ochr Cynradd Ceredigion

Pel Droed 7 bob ochr Cynradd Ceredigion

28/03/2018 Caeau Blaendolau, Aberystwyth
Dyddiad wrth gefn - Steddfodau!

Dyddiad wrth gefn - Steddfodau!

29/03/2018 Pafiliwn Bont
Penwythnos Cynradd Llangrannog

Penwythnos Cynradd Llangrannog

20/04/2018 Gwersyll yr Urdd, Llangrannog

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfod Cylch a Rhanbarth

Cliciwch yma i weld canlyniadau Eisteddfodau cylch a rhanbarth

Rhaglenni Eisteddfodau Rhanbarth Ceredigion Regional Programmes

- Cynradd

- Uwchradd

- Gwyl Offerynnol

- Dawns

- Aelwydydd

Adranau ac aelwydydd Ceredigion

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol? Am fanylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yn eich ardal chi, cliciwch yma!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE

Rhydian Jenkins

Rhydian Jenkins

Swyddog Datblygu Ceredigion T 01239 652 150 E rhydian@urdd.org
Meriel Williams

Meriel Williams

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Ceredigion T 01239652152 E merielwilliams@urdd.org
Delyth Lewis

Delyth Lewis

Swyddog Gweinyddol Ceredigion T 01239652152 E delythlewis@urdd.org