Digwyddiadau ar y Gweill
Ceredigion

Chwaraeon Uwch

Chwaraeon Uwch

19/09/2018 Canolfan Hamdden Llambed
Clwb Gymnasteg Yr Urdd

Clwb Gymnasteg Yr Urdd

20/09/2018 Canolfan Hamdden Syr Ifan Llangrannog
Clwb Gymnasteg Yr Urdd

Clwb Gymnasteg Yr Urdd

20/09/2018 Canolfan Hamdden Syr Ifan Llangrannog
Rygbi Merched

Rygbi Merched

20/09/2018 Astro Llambed

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfod Cylch a Rhanbarth

Cliciwch yma i weld canlyniadau Eisteddfodau cylch a rhanbarth

Rhaglenni Eisteddfodau Rhanbarth Ceredigion Regional Programmes

- Cynradd

- Uwchradd

- Gwyl Offerynnol

- Dawns

- Aelwydydd

Adranau ac aelwydydd Ceredigion

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol? Am fanylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yn eich ardal chi, cliciwch yma!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE

Rhydian Jenkins

Rhydian Jenkins

Swyddog Datblygu Ceredigion T 01239 652 150 E rhydian@urdd.org
Meriel Williams

Meriel Williams

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Ceredigion T 01239652152 E merielwilliams@urdd.org
Delyth Lewis

Delyth Lewis

Swyddog Gweinyddol Ceredigion T 01239652152 E delythlewis@urdd.org