Digwyddiadau ar y Gweill
Ceredigion

Gweithgareddau Hanner Tymor

Gweithgareddau Hanner Tymor

22/02/2017 Prifysgol Aberystwyth
Gweithgareddau Hanner Tymor

Gweithgareddau Hanner Tymor

23/02/2017 Prifysgol Aberystwyth
Hoci

Hoci

27/02/2017 Cae Astro Prifysgol Aberystwyth
Hoci

Hoci

27/02/2017 Cae Astro Prifysgol Aberystwyth

Hysbys

EISTEDDFODAU CYLCH A SIR 2017

Cofiwch gofrestru i gystadlu!

Cliciwch yma i weld rhestr gyflawn o holl ddyddiadau Eisteddfodau Cylch a Sir 2017

Manylion Eisteddfodau Ceredigion 2017

Cliciwch Yma i weld gwybodaeth am ddyddiadau Eisteddfodau Cylch/rhanbarth Ceredigion 2017.

Adranau ac aelwydydd Ceredigion

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol? Am fanylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yn eich ardal chi, cliciwch yma!

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE

Anwen Eleri Bowen

Anwen Eleri Bowen

Swyddog Datblygu Ceredigion T 01239 652 150 E anweneleri@urdd.org
Rhydian Jenkins

Rhydian Jenkins

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Ceredigion T 01239 652 152 E rhydian@urdd.org
Meinir James

Meinir James

Swyddog Gweinyddol Ceredigion T 01239 652 150 E meinirj@urdd.org