Digwyddiadau ar y Gweill
Ceredigion

Eisteddfod Uwchradd Rhanbarth Ceredigion

Eisteddfod Uwchradd Rhanbarth Ceredigion

24/03/2017 Pafiliwn Pontrhydfendigaid
Athletau

Athletau

24/03/2017 Neuadd Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth
Pêl-Rwyd

Pêl-Rwyd

25/03/2017 Neuadd Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth
Eisteddfod Rhanbarth Cynradd Ceredigion

Eisteddfod Rhanbarth Cynradd Ceredigion

25/03/2017 Pafiliwn Bont

Hysbys

EISTEDDFODAU

CLICIWCH YMA i weld canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarthol

Rhaglenni Eisteddfodau Rhanbarth Ceredigion Regional Programmes

- Cynradd

- Uwchradd

- Gwyl Offerynnol

- Dawns

- Aelwydydd

EISTEDDFODAU CYLCH A SIR 2017

Cofiwch gofrestru i gystadlu!

Cliciwch yma i weld rhestr gyflawn o holl ddyddiadau Eisteddfodau Cylch a Sir 2017

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE

Anwen Eleri Bowen

Anwen Eleri Bowen

Swyddog Datblygu Ceredigion T 01239 652 150 E anweneleri@urdd.org
Rhydian Jenkins

Rhydian Jenkins

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Ceredigion T 01239 652 152 E rhydian@urdd.org
Meinir James

Meinir James

Swyddog Gweinyddol Ceredigion T 01239 652 150 E meinirj@urdd.org