Digwyddiadau ar y Gweill
Ceredigion

Rygbi Bach

Rygbi Bach

24/06/2017 Canolfan Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth
Pêl-Rwyd

Pêl-Rwyd

24/06/2017 Canolfan Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth
Tenis

Tenis

26/06/2017 Clwb Tenis Aberystwyth
Aml Chwaraeon

Aml Chwaraeon

28/06/2017 Canolfan Hamdden Syr Geraint Evans, Aberaeron

Hysbys

EISTEDDFODAU

CLICIWCH YMA i weld canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarthol

Rhaglenni Eisteddfodau Rhanbarth Ceredigion Regional Programmes

- Cynradd

- Uwchradd

- Gwyl Offerynnol

- Dawns

- Aelwydydd

EISTEDDFODAU CYLCH A SIR 2017

Cofiwch gofrestru i gystadlu!

Cliciwch yma i weld rhestr gyflawn o holl ddyddiadau Eisteddfodau Cylch a Sir 2017

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE

Anwen Eleri Bowen

Anwen Eleri Bowen

Swyddog Datblygu Ceredigion T 01239 652 150 E anweneleri@urdd.org
Rhydian Jenkins

Rhydian Jenkins

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Ceredigion T 01239 652 152 E rhydian@urdd.org
Meinir James

Meinir James

Swyddog Gweinyddol Ceredigion T 01239 652 150 E meinirj@urdd.org