Digwyddiadau ar y Gweill
Ceredigion

Pel Rwyd Cylch Aberystwyth

Pel Rwyd Cylch Aberystwyth

17/01/2018 Canolfan Hamdden Plascrug
Pwyllgor Cylch Aberystwyth

Pwyllgor Cylch Aberystwyth

17/01/2018 Ysgol GYmraeg Aberystwyth
'Cheerleading'

'Cheerleading'

18/01/2018 Canolfan Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth
'Cheerleading'

'Cheerleading'

18/01/2018 Canolfan Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth

Hysbys

Rhaglenni Eisteddfodau Rhanbarth Ceredigion Regional Programmes

- Cynradd

- Uwchradd

- Gwyl Offerynnol

- Dawns

- Aelwydydd

Adranau ac aelwydydd Ceredigion

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol? Am fanylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yn eich ardal chi, cliciwch yma!

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE

Rhydian Jenkins

Rhydian Jenkins

Swyddog Datblygu Ceredigion T 01239 652 150 E rhydian@urdd.org
Meriel Williams

Meriel Williams

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Ceredigion T 01239652152 E merielwilliams@urdd.org
Delyth Lewis

Delyth Lewis

Swyddog Gweinyddol Ceredigion T 01239652152 E delythlewis@urdd.org