Digwyddiadau ar y Gweill
Ceredigion

Cystadleuaeth Criced 50 / 50

Cystadleuaeth Criced 50 / 50

25/05/2018 Caeau Chwarae Llandysul
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

28/05/2018 Pen-y-Bont ar Ogwr, Taf ac Elai
Gweithgareddau Hanner Tymor

Gweithgareddau Hanner Tymor

29/05/2018 Llambed ag Aberaeron
Gweithgareddau Hanner Tymor

Gweithgareddau Hanner Tymor

31/05/2018 Ysgol Gymraeg Aberystwyth a Canolfan Chwaraeon Gwersyll Llangrannog

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfod Cylch a Rhanbarth

Cliciwch yma i weld canlyniadau Eisteddfodau cylch a rhanbarth

Rhaglenni Eisteddfodau Rhanbarth Ceredigion Regional Programmes

- Cynradd

- Uwchradd

- Gwyl Offerynnol

- Dawns

- Aelwydydd

Adranau ac aelwydydd Ceredigion

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol? Am fanylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yn eich ardal chi, cliciwch yma!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE

Rhydian Jenkins

Rhydian Jenkins

Swyddog Datblygu Ceredigion T 01239 652 150 E rhydian@urdd.org
Meriel Williams

Meriel Williams

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Ceredigion T 01239652152 E merielwilliams@urdd.org
Delyth Lewis

Delyth Lewis

Swyddog Gweinyddol Ceredigion T 01239652152 E delythlewis@urdd.org