Digwyddiadau ar y Gweill
Conwy

Eisteddfod Ddawns Cylch Bro Aled

Eisteddfod Ddawns Cylch Bro Aled

20/02/2018 Canolfan Addysg Bro Cernyw, Llangernwy
Eisteddfod Ddawns Cylch Bro Conwy

Eisteddfod Ddawns Cylch Bro Conwy

21/02/2018 Ysgol Pencae, Penmaenmawr
Adran Ysgol Pentrefoelas

Adran Ysgol Pentrefoelas

21/02/2018 Ysgol Pentrefoelas
Eisteddfod Ddawns Cylch Uwch Conwy

Eisteddfod Ddawns Cylch Uwch Conwy

22/02/2018 Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Llanrwst

Hysbys

Canlyniadau Athletau Rhanbarth Conwy

http://ow.ly/d/6rNf

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

AELODAETH

£7.00 cyn y 5ed o Ragfyr 2017

£8.50 ar ol y 5ed o Ragfyr 2017

 Ymunwch

  

DYDDIAD CAU EISTEDDFOD CYNRADD

6ed O CHWEFROR 6:00 y.h.

 

DYDDIAD CAU EISTEDDFOD UWCHRADD

19fed O CHWEFROR 6:00 y.h

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Uned 2, Tŷ Panton, Neuadd Panton, Dinbych, LL16 3TL

Menter Iaith Conwy, Y Sgwar, Llanrwst, LL26 0LG

Bethan Jones

Bethan Jones

Swyddog Datblygu Conwy T 01745 818 602 E bethanj@urdd.org
Rhydian Prys

Rhydian Prys

Swyddog Cynorthwyol Ieuenctid Conwy T 01745 818 601 E rhydianprys@urdd.org
Marian Jones

Marian Jones

Swyddog Gweinyddol Conwy a Dinbych T 01745 818 600 E marian@urdd.org
Manon Celyn

Manon Celyn

Swyddog Menter Iaith Conwy T 01492 643 231 E manon@miconwy.org
Esyllt Tudur

Esyllt Tudur

Swyddog Menter Iaith Conwy T 01492 643 231 E esyllt@miconwy.org
Mari Fwyn

Mari Fwyn

Swyddog Gweithgareddau Ieuenctid y Glannau – Gwynt y Môr T 01745 818308 E marifwyn@urdd.org