Digwyddiadau ar y Gweill
Conwy

Athletau Cynradd Talaith y Gogledd

Athletau Cynradd Talaith y Gogledd

26/06/2018 Stadiwm Parc Eirias, Bae Colwyn
Taith Alton Towers

Taith Alton Towers

02/07/2018 Alton Towers
Twrnament Rygbi Tag Bl 5 a 6 Conwy a Dinbych

Twrnament Rygbi Tag Bl 5 a 6 Conwy a Dinbych

03/07/2018 Clwb Rygbi Abergele
Rygbi ar y Traeth Talaith

Rygbi ar y Traeth Talaith

13/07/2018 Traeth Bae Colwyn

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

AELODAETH

£8.50     Ymunwch


CYSTADLU YN YR EISTEDDFOD??

  

DYDDIAD CAU EISTEDDFOD CYNRADD

6ed O CHWEFROR 6:00 y.h.

 

DYDDIAD CAU EISTEDDFOD UWCHRADD

19fed O CHWEFROR 6:00 y.h

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfod Cylch a Rhanbarth

Cliciwch yma i weld canlyniadau Eisteddfodau cylch a rhanbarth

Canlyniadau Athletau Rhanbarth Conwy

http://ow.ly/d/6rNf

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Uned 2, Tŷ Panton, Neuadd Panton, Dinbych, LL16 3TL

Menter Iaith Conwy, Y Sgwar, Llanrwst, LL26 0LG

Bethan Jones

Bethan Jones

Swyddog Datblygu Conwy T 01745 818 602 E bethanj@urdd.org
Rhydian Prys

Rhydian Prys

Swyddog Cynorthwyol Ieuenctid Conwy T 01745 818 601 E rhydianprys@urdd.org
Marian Jones

Marian Jones

Swyddog Gweinyddol Conwy a Dinbych T 01745 818 600 E marian@urdd.org
Manon Celyn

Manon Celyn

Swyddog Menter Iaith Conwy T 01492 643 231 E manon@miconwy.org
Esyllt Tudur

Esyllt Tudur

Swyddog Menter Iaith Conwy T 01492 643 231 E esyllt@miconwy.org
Mari Fwyn

Mari Fwyn

Swyddog Gweithgareddau Ieuenctid y Glannau – Gwynt y Môr T 01745 818308 E marifwyn@urdd.org