Digwyddiadau ar y Gweill
Conwy

Adran y Glannau

Adran y Glannau

08/01/2019 Ty Hapus Llandudno
Aelwyd Abergele

Aelwyd Abergele

10/01/2019 Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Abergele
Pel Droed 5 bob ochr Adrannau

Pel Droed 5 bob ochr Adrannau

15/01/2019 Ysgol Dyffryn Conwy
Cystadleuaeth Gymnasteg Conwy

Cystadleuaeth Gymnasteg Conwy

30/01/2019 Campfa, Ysgol Eirias, Bae Colwyn

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

AELODAETH

£ 7.00    Ymunwch cyn y 10fed o Ionawr 2019

£10.00 ar ol y 10fed o Ionawr 2019

 

CYSTADLU YN YR EISTEDDFOD??

 

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfod Cylch a Rhanbarth

Cliciwch yma i weld canlyniadau Eisteddfodau cylch a rhanbarth

Canlyniadau Athletau Rhanbarth Conwy

http://ow.ly/d/6rNf

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Uned 2, Tŷ Panton, Neuadd Panton, Dinbych, LL16 3TL

Menter Iaith Conwy, Y Sgwar, Llanrwst, LL26 0LG

Bethan Jones

Bethan Jones

Swyddog Datblygu Conwy T 01745 818 602 E bethanj@urdd.org
Rhydian Prys

Rhydian Prys

Swyddog Cynorthwyol Ieuenctid Conwy T 01745 818 601 E rhydianprys@urdd.org
Marian Jones

Marian Jones

Swyddog Gweinyddol Conwy a Dinbych T 01745 818 600 E marian@urdd.org
Mari Fwyn

Mari Fwyn

Swyddog Gweithgareddau Ieuenctid y Glannau – Gwynt y Môr T 01745 818608 E marifwyn@urdd.org
Elin Mair Jones

Elin Mair Jones

Prentis Ieuenctid Conwy T 07812 375 916
Megan Elias

Megan Elias

Swyddog Cymraeg Bob Dydd Gogledd Cymru T 01745 818 609 E meganelias@urdd.org