Digwyddiadau ar y Gweill
Conwy

Eisteddfod Rhanbarth Uwchradd Conwy

Eisteddfod Rhanbarth Uwchradd Conwy

25/03/2017 Ysgol Uwchradd Eirias, Bae Colwyn
Eisteddfod Adrannau ac Aelwydydd

Eisteddfod Adrannau ac Aelwydydd

29/03/2017 Canolfan Addysg Bro Aled, Llansannan
Eisteddfod Rhanbarth Cynradd

Eisteddfod Rhanbarth Cynradd

01/04/2017 Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst
Clwb y Glannau

Clwb y Glannau

04/04/2017 Ty Hapus, Llandudno

Hysbys

EISTEDDFODAU

CLICIWCH YMA i weld canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarthol

EISTEDDFODAU CYLCH A SIR 2017

Cofiwch gofrestru i gystadlu!

Cliciwch yma i weld rhestr gyflawn o holl ddyddiadau Eisteddfodau Cylch a Sir 2017

Canlyniadau Athletau Rhanbarth Conwy

Canlyniadau Athletau Rhanbarth Conwy

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

DYDDIAD CAU EISTEDDFODAU


Dyddiad cau cofrestru ar-lein ar gyfer eisteddfodau CYNRADD yw 14eg o Chwefror

 

Dyddiad cau cofrestru ar-lein ar gyfer eisteddfodau UWCHRADD yw 28ain Chwefror 

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Uned 26, Stad Ddiwydiannol Colomendy, Dinbych, LL16 5TA

Menter Iaith Conwy, Y Sgwar, Llanrwst, LL26 0LG

Bethan Jones

Bethan Jones

Swyddog Datblygu Conwy T 01745 818 602 E bethanj@urdd.org
Rhydian Prys

Rhydian Prys

Swyddog Cynorthwyol Ieuenctid Conwy T 01745 818 601 E rhydianprys@urdd.org
Marian Jones

Marian Jones

Swyddog Gweinyddol Conwy a Dinbych T 01745 818 600 E marian@urdd.org
Manon Celyn

Manon Celyn

Swyddog Menter Iaith Conwy T 01492 643 231 E manon@miconwy.org
Esyllt Tudur

Esyllt Tudur

Swyddog Menter Iaith Conwy T 01492 643 231 E esyllt@miconwy.org