Digwyddiadau ar y Gweill
Conwy

Trawsgwlad Cynradd

Trawsgwlad Cynradd

27/04/2017 Stad y Faenol, Bangor
Twrnament Rygbi Cynradd

Twrnament Rygbi Cynradd

28/04/2017 Clwb Rygbi Llandudno
Twrnament Rygbi Tag Merched Bl 5 a 6

Twrnament Rygbi Tag Merched Bl 5 a 6

28/04/2017 Clwb Rygbi Llandudno
Clwb y Glannau

Clwb y Glannau

02/05/2017 Ty Hapus, Llandudno

Hysbys

EISTEDDFODAU

CLICIWCH YMA i weld canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarthol

EISTEDDFODAU CYLCH A SIR 2017

Cofiwch gofrestru i gystadlu!

Cliciwch yma i weld rhestr gyflawn o holl ddyddiadau Eisteddfodau Cylch a Sir 2017

Canlyniadau Athletau Rhanbarth Conwy

Canlyniadau Athletau Rhanbarth Conwy

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

DYDDIAD CAU EISTEDDFODAU


Dyddiad cau cofrestru ar-lein ar gyfer eisteddfodau CYNRADD yw 14eg o Chwefror

 

Dyddiad cau cofrestru ar-lein ar gyfer eisteddfodau UWCHRADD yw 28ain Chwefror 

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Uned 26, Stad Ddiwydiannol Colomendy, Dinbych, LL16 5TA

Menter Iaith Conwy, Y Sgwar, Llanrwst, LL26 0LG

Bethan Jones

Bethan Jones

Swyddog Datblygu Conwy T 01745 818 602 E bethanj@urdd.org
Rhydian Prys

Rhydian Prys

Swyddog Cynorthwyol Ieuenctid Conwy T 01745 818 601 E rhydianprys@urdd.org
Marian Jones

Marian Jones

Swyddog Gweinyddol Conwy a Dinbych T 01745 818 600 E marian@urdd.org
Manon Celyn

Manon Celyn

Swyddog Menter Iaith Conwy T 01492 643 231 E manon@miconwy.org
Esyllt Tudur

Esyllt Tudur

Swyddog Menter Iaith Conwy T 01492 643 231 E esyllt@miconwy.org