Digwyddiadau ar y Gweill
Conwy

Twrnament Pel Rwyd Adrannau Rhanbarth Conwy

Twrnament Pel Rwyd Adrannau Rhanbarth Conwy

24/04/2018 Canolfan Addysg Bro Cernwy
Twrnament Rygbi Tag Bl 3 a 4 Rhanbarth Conwy

Twrnament Rygbi Tag Bl 3 a 4 Rhanbarth Conwy

10/05/2018 Clwb Rygbi Nant Conwy, Llanrwst
Athletau Cylch Bro Aled

Athletau Cylch Bro Aled

14/05/2018 Caeau Canolfan Addysg Bro Cernyw, Llangernyw
Athletau Cylch Uwchaled

Athletau Cylch Uwchaled

16/05/2018 Caeau Ysgol/Canolfan Addysg Pentrefoelas

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

AELODAETH

£8.50     Ymunwch


CYSTADLU YN YR EISTEDDFOD??

  

DYDDIAD CAU EISTEDDFOD CYNRADD

6ed O CHWEFROR 6:00 y.h.

 

DYDDIAD CAU EISTEDDFOD UWCHRADD

19fed O CHWEFROR 6:00 y.h

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfod Cylch a Rhanbarth

Cliciwch yma i weld canlyniadau Eisteddfodau cylch a rhanbarth

Canlyniadau Athletau Rhanbarth Conwy

http://ow.ly/d/6rNf

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Uned 2, Tŷ Panton, Neuadd Panton, Dinbych, LL16 3TL

Menter Iaith Conwy, Y Sgwar, Llanrwst, LL26 0LG

Bethan Jones

Bethan Jones

Swyddog Datblygu Conwy T 01745 818 602 E bethanj@urdd.org
Rhydian Prys

Rhydian Prys

Swyddog Cynorthwyol Ieuenctid Conwy T 01745 818 601 E rhydianprys@urdd.org
Marian Jones

Marian Jones

Swyddog Gweinyddol Conwy a Dinbych T 01745 818 600 E marian@urdd.org
Manon Celyn

Manon Celyn

Swyddog Menter Iaith Conwy T 01492 643 231 E manon@miconwy.org
Esyllt Tudur

Esyllt Tudur

Swyddog Menter Iaith Conwy T 01492 643 231 E esyllt@miconwy.org
Mari Fwyn

Mari Fwyn

Swyddog Gweithgareddau Ieuenctid y Glannau – Gwynt y Môr T 01745 818308 E marifwyn@urdd.org