Digwyddiadau ar y Gweill
Conwy

Twrnament Pel Droed Talaith y Gogled

Twrnament Pel Droed Talaith y Gogled

23/11/2017 Canolfan Brailsford, Bangor
Adran Ysgol Pentrefoelas

Adran Ysgol Pentrefoelas

29/11/2017 Ysgol Pentrefoelas
Gwerin Iau

Gwerin Iau

01/12/2017 Gwersyll Glan-llyn
Adran Ysgol Pentrefoelas

Adran Ysgol Pentrefoelas

13/12/2017 Ysgol Pentrefoelas

Hysbys

Taith Hwngari 2018

Ym mlwyddyn 10–13? Chwilio am antur fythgofiadwy? 

Dyma daith newydd sbon sy’n cynnig  cyfle i 15 o bobl ifanc rhaglennu ymweliad â rhai o ddinasoedd mwyaf hynod Ewrop, ac i aros yng nghanolfan breswyl newydd yr Urdd yn Hwngari!

Am fwy o wybodaeth clicia yma

EISTEDDFODAU

CLICIWCH YMA i weld canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarthol

Canlyniadau Athletau Rhanbarth Conwy

http://ow.ly/d/6rNf

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

AELODAETH

£7.00 cyn y 5ed o Ragfyr 2017

£8.50 ar ol y 5ed o Ragfyr 2017

 Ymunwch

  

DYDDIAD CAU EISTEDDFOD CYNRADD

6ed O CHWEFROR 6:00 y.h.

 

DYDDIAD CAU EISTEDDFOD UWCHRADD

19fed O CHWEFROR 6:00 y.h

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Uned 2, Tŷ Panton, Neuadd Panton, Dinbych, LL16 3TL

Menter Iaith Conwy, Y Sgwar, Llanrwst, LL26 0LG

Bethan Jones

Bethan Jones

Swyddog Datblygu Conwy T 01745 818 602 E bethanj@urdd.org
Rhydian Prys

Rhydian Prys

Swyddog Cynorthwyol Ieuenctid Conwy T 01745 818 601 E rhydianprys@urdd.org
Marian Jones

Marian Jones

Swyddog Gweinyddol Conwy a Dinbych T 01745 818 600 E marian@urdd.org
Manon Celyn

Manon Celyn

Swyddog Menter Iaith Conwy T 01492 643 231 E manon@miconwy.org
Esyllt Tudur

Esyllt Tudur

Swyddog Menter Iaith Conwy T 01492 643 231 E esyllt@miconwy.org
Mari Fwyn

Mari Fwyn

Swyddog Gweithgareddau Ieuenctid y Glannau – Gwynt y Môr T 01745 818308 E marifwyn@urdd.org