Digwyddiadau ar y Gweill
Conwy

Adran Ysgol Pentrefoelas

Adran Ysgol Pentrefoelas

20/09/2017 Ysgol Pentrefoelas
Twrnament Pel Rwyd Talaith y Gogled

Twrnament Pel Rwyd Talaith y Gogled

21/09/2017 Canolfan Brailsford, Bangor
Adran Ysgol Pentrefoelas

Adran Ysgol Pentrefoelas

04/10/2017 Ysgol Pentrefoelas
Twrnament Pel Droed Merched

Twrnament Pel Droed Merched

13/10/2017 Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst

Hysbys

EISTEDDFODAU

CLICIWCH YMA i weld canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarthol

Canlyniadau Athletau Rhanbarth Conwy

http://ow.ly/d/6rNf

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

LLYSGENHADON 2017 - 2018

Os hoffech fod yn Lysgennad Urdd i'ch ysgol a cael y cyfle i gynrychioli Conwy ar fforymau ieuenctid yna dilynnwch y linc isod i ateb yr holiadur cychwynnol. 

 

Dyisgwylir i bawb sy'n awyddus i ateb yr holiadur cyn Dydd Sul Hydref 15fed. 

 

 www.surveymonkey.co.uk/r/9M8Y7PC

 

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Uned 26, Stad Ddiwydiannol Colomendy, Dinbych, LL16 5TA

Menter Iaith Conwy, Y Sgwar, Llanrwst, LL26 0LG

Bethan Jones

Bethan Jones

Swyddog Datblygu Conwy T 01745 818 602 E bethanj@urdd.org
Rhydian Prys

Rhydian Prys

Swyddog Cynorthwyol Ieuenctid Conwy T 01745 818 601 E rhydianprys@urdd.org
Marian Jones

Marian Jones

Swyddog Gweinyddol Conwy a Dinbych T 01745 818 600 E marian@urdd.org
Manon Celyn

Manon Celyn

Swyddog Menter Iaith Conwy T 01492 643 231 E manon@miconwy.org
Esyllt Tudur

Esyllt Tudur

Swyddog Menter Iaith Conwy T 01492 643 231 E esyllt@miconwy.org