Digwyddiadau ar y Gweill
Conwy

Aelwyd Llanrwst

Aelwyd Llanrwst

22/02/2017 Canolfan Gymunedol Llanrwst
Eisteddfod Ddawns Cynradd Cylch Bro Aled

Eisteddfod Ddawns Cynradd Cylch Bro Aled

02/03/2017 Canolfan Addysg Bro Aled
Eisteddfod Ddawns Cynradd Cylch Bro Conwy

Eisteddfod Ddawns Cynradd Cylch Bro Conwy

02/03/2017 Ysgol Pencae, Penmaenmawr
Eisteddfod Ddawns Cynradd Cylch Uwch Conwy

Eisteddfod Ddawns Cynradd Cylch Uwch Conwy

02/03/2017 Canolfan Ieuenctid Llanrwst

Hysbys

EISTEDDFODAU CYLCH A SIR 2017

Cofiwch gofrestru i gystadlu!

Cliciwch yma i weld rhestr gyflawn o holl ddyddiadau Eisteddfodau Cylch a Sir 2017

Canlyniadau Athletau Rhanbarth Conwy

Canlyniadau Athletau Rhanbarth Conwy

Taith Eidal Haf 2017

Eleni rydym yn teithio i Llyn Garda ar gyfer ein taith Haf! Cliciwch YMA i gael mwy o wybodaeth!

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

DYDDIAD CAU EISTEDDFODAU


Dyddiad cau cofrestru ar-lein ar gyfer eisteddfodau CYNRADD yw 14eg o Chwefror

 

Dyddiad cau cofrestru ar-lein ar gyfer eisteddfodau UWCHRADD yw 28ain Chwefror 

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Uned 26, Stad Ddiwydiannol Colomendy, Dinbych, LL16 5TA

Menter Iaith Conwy, Y Sgwar, Llanrwst, LL26 0LG

Bethan Jones

Bethan Jones

Swyddog Datblygu Conwy T 01745 818 602 E bethanj@urdd.org
Rhydian Prys

Rhydian Prys

Swyddog Cynorthwyol Ieuenctid Conwy T 01745 818 601 E rhydianprys@urdd.org
Marian Jones

Marian Jones

Swyddog Gweinyddol Conwy a Dinbych T 01745 818 600 E marian@urdd.org
Manon Celyn

Manon Celyn

Swyddog Menter Iaith Conwy T 01492 643 231 E manon@miconwy.org
Esyllt Tudur

Esyllt Tudur

Swyddog Menter Iaith Conwy T 01492 643 231 E esyllt@miconwy.org