Digwyddiadau ar y Gweill
Dinbych

Uwch Adran Rhuthun

Uwch Adran Rhuthun

27/02/2017 Canolfan Ieuenctid Rhuthun
Adran Dinbych

Adran Dinbych

01/03/2017 Ysgol Twm o'r Nant
Eisteddfod Ddawns Cynradd Cylch Dinbych

Eisteddfod Ddawns Cynradd Cylch Dinbych

02/03/2017 Ysgol Santes Ffraid, Dinbych
Eisteddfod Ddawns Cynradd Cylch Rhuddlan

Eisteddfod Ddawns Cynradd Cylch Rhuddlan

02/03/2017 Ysgol Dewi Sant, Rhyl

Hysbys

EISTEDDFODAU CYLCH A SIR 2017

Cofiwch gofrestru i gystadlu!

Cliciwch yma i weld rhestr gyflawn o holl ddyddiadau Eisteddfodau Cylch a Sir 2017

Taith Eidal Haf 2017

Eleni rydym yn teithio i Llyn Garda ar gyfer ein taith Haf! Cliciwch YMA i gael mwy o wybodaeth!

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Uned 26, Stad Ddiwydiannol Colomendy, Dinbych, LL16 5TA

Lois Hedd

Lois Hedd

Swyddog Datblygu Dinbych T 01745 818 604 E loishedd@urdd.org
Tudur Parry

Tudur Parry

Swyddog Ieuenctid Dinbych T 01745 818 603 E tudurparry@urdd.org
Marian Jones

Marian Jones

Swyddog Gweinyddol Conwy a Dinbych T 01745 818 600 E marian@urdd.org