Digwyddiadau ar y Gweill
Dinbych

Gwersyll Gwylltgrefft

Gwersyll Gwylltgrefft

31/05/2017 Gwersyll yr Urdd Llangrannog
Uwch Adran Rhuthun

Uwch Adran Rhuthun

05/06/2017 Canolfan Ieuenctid Rhuthun
Clwb Dawns yr Urdd

Clwb Dawns yr Urdd

08/06/2017 Canolfan Ieuenctid Rhuthun
Clwb Dawns Mistar Urdd

Clwb Dawns Mistar Urdd

08/06/2017 Canolfan Ieuenctid Rhuthun

Hysbys

EISTEDDFODAU

CLICIWCH YMA i weld canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarthol

EISTEDDFODAU CYLCH A SIR 2017

Cofiwch gofrestru i gystadlu!

Cliciwch yma i weld rhestr gyflawn o holl ddyddiadau Eisteddfodau Cylch a Sir 2017

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Uned 26, Stad Ddiwydiannol Colomendy, Dinbych, LL16 5TA

Lois Hedd

Lois Hedd

Swyddog Datblygu Dinbych T 01745 818 604 E loishedd@urdd.org
Tudur Parry

Tudur Parry

Swyddog Ieuenctid Dinbych T 01745 818 603 E tudurparry@urdd.org
Marian Jones

Marian Jones

Swyddog Gweinyddol Conwy a Dinbych T 01745 818 600 E marian@urdd.org