Digwyddiadau ar y Gweill
Eryri

Clwb Chwaraeon Bach Bethel BL Derbyn, 1 a 2

Clwb Chwaraeon Bach Bethel BL Derbyn, 1 a 2

25/11/2017 Neuadd Goffa Bethel
Clwb Pel-Droed Bach Bangor Oed 3-5

Clwb Pel-Droed Bach Bangor Oed 3-5

25/11/2017 Canolfan Brailsford
Gymnasteg Cynradd ac Uwchradd Eryri

Gymnasteg Cynradd ac Uwchradd Eryri

27/11/2017 Unedau 6-7 Stad Diwydiannol Coed Y Parc, Bethesda, Gwynedd
Clwb Pel-Rwyd Pwllheli Bl.3-6

Clwb Pel-Rwyd Pwllheli Bl.3-6

27/11/2017 Canolfan Hamdden Dwyfor

Hysbys

Taith Hwngari 2018

Ym mlwyddyn 10–13? Chwilio am antur fythgofiadwy? 

Dyma daith newydd sbon sy’n cynnig  cyfle i 15 o bobl ifanc rhaglennu ymweliad â rhai o ddinasoedd mwyaf hynod Ewrop, ac i aros yng nghanolfan breswyl newydd yr Urdd yn Hwngari!

Am fwy o wybodaeth clicia yma

EISTEDDFODAU

CLICIWCH YMA i weld canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarthol

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Popdy, Lon Popdy, Bangor, Gwynedd, LL57 1HR

Guto Williams

Guto Williams

Swyddog Datblygu Eryri T 01248 672 102 E guto@urdd.org
Iwan Williams

Iwan Williams

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Eryri T 01248 672 100 E iwanwilliams@urdd.org
Delyth Griffiths

Delyth Griffiths

Swyddog Gweinyddol Eryri T 01248 672 103 E delyth@urdd.org