Digwyddiadau ar y Gweill
Eryri

Clwb Chwaraeon Arfon Bl. Derbyn - 6

Clwb Chwaraeon Arfon Bl. Derbyn - 6

25/06/2018 Canolfan Hamdden Arfon, Caernarfon
Clwb Pel-Rwyd Bethesda Bl.3-6

Clwb Pel-Rwyd Bethesda Bl.3-6

25/06/2018 Canolfan Hamdden Plas Ffrancon, Coetmor New Rd, Bethesda, Bangor
Clwb Aml-Chwaraeon Bethesda Bl. 3-6

Clwb Aml-Chwaraeon Bethesda Bl. 3-6

26/06/2018 Canolfan Hamdden Plas Ffrancon, Coetmor New Rd, Bethesda, Bangor
Clwb Chwaraeon Penrhosgarnedd Bl. 1-2

Clwb Chwaraeon Penrhosgarnedd Bl. 1-2

27/06/2018 Canolfan Penrhosgarnedd, Bangor

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfod Cylch a Rhanbarth

Cliciwch yma i weld canlyniadau Eisteddfodau cylch a rhanbarth

Dyddiad Cau Eisteddfodau Eryri

Dyddiad cau cofrestru ar gyfer holl Eisteddfodau'r Rhanbarth Chwefror 2ail 2018 18:00

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Popdy, Lon Popdy, Bangor, Gwynedd, LL57 1HR

Guto Williams

Guto Williams

Swyddog Datblygu Eryri T 01248 672 102 E guto@urdd.org
Iwan Williams

Iwan Williams

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Eryri T 01248 672 100 E iwanwilliams@urdd.org
Delyth Griffiths

Delyth Griffiths

Swyddog Gweinyddol Eryri T 01248 672 103 E delyth@urdd.org