Digwyddiadau ar y Gweill
Gorllewin Morgannwg

Rygbi Bach Olchfa

Rygbi Bach Olchfa

27/03/2017 Neuadd Chwaraeon Ysgol Uwchradd Olchfa
Eisteddfod Sir Offerynnol

Eisteddfod Sir Offerynnol

28/03/2017 i'w gadarnhau
Clwb chwaraeon Bryniago

Clwb chwaraeon Bryniago

29/03/2017 YGG Bryniago
Eisteddfod Sir Dawns

Eisteddfod Sir Dawns

29/03/2017 i'w gadarnhau

Hysbys

EISTEDDFODAU

CLICIWCH YMA i weld canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarthol

EISTEDDFODAU CYLCH A SIR 2017

Cofiwch gofrestru i gystadlu!

Cliciwch yma i weld rhestr gyflawn o holl ddyddiadau Eisteddfodau Cylch a Sir 2017

Canlyniadau Athletau Talaith y De 2016

CLICIWCH YMA i lwytho dogfen canlyniadau y cystadlaethau

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Ysgol Gyfun Bryntawe, Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe, SA5 7BU

Ffion Haf Evans

Ffion Haf Evans

Swyddog Datblygu Gorllewin Morgannwg T 01792 560 624 E ffionhaf@urdd.org
Nia Eleri Johns

Nia Eleri Johns

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Gorllewin Morgannwg T 01792 560 624 E niaeleri@urdd.org