Digwyddiadau ar y Gweill
Gorllewin Morgannwg

Penwythnos ail iaith yn Glan-llyn

Penwythnos ail iaith yn Glan-llyn

22/09/2017 Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn
Clwb Pel-Rwyd Bach yr Urdd

Clwb Pel-Rwyd Bach yr Urdd

28/09/2017 Canolfan Hamdden Maesteg
Clwb Pel-Rwyd Bach yr Urdd

Clwb Pel-Rwyd Bach yr Urdd

28/09/2017 Canolfan Hamdden Maesteg
Clwb Pel-Rwyd Bach yr Urdd

Clwb Pel-Rwyd Bach yr Urdd

05/10/2017 Canolfan Hamdden Maesteg

Hysbys

Gwyl Athletau y De 2017

Canlyniadau gwyl athletau y de 2017

Canlyniadau_2017

Cofnod_sgor_ysgolion_2017

EISTEDDFODAU

CLICIWCH YMA i weld canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarthol

Canlyniadau Athletau Talaith y De 2016

CLICIWCH YMA i lwytho dogfen canlyniadau y cystadlaethau

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Ysgol Gyfun Bryntawe, Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe, SA5 7BU

Ffion Haf Evans

Ffion Haf Evans

Swyddog Datblygu Gorllewin Morgannwg T 01792 560 624 E ffionhaf@urdd.org
Nia Eleri Johns

Nia Eleri Johns

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Gorllewin Morgannwg T 01792 560 624 E niaeleri@urdd.org