Digwyddiadau ar y Gweill
Gorllewin Morgannwg

Camp Pel-droed Bach (Lon Las)

Camp Pel-droed Bach (Lon Las)

17/08/2018 Ysgol Gymraeg Lon Las
Camp Chwaraeon yr Urdd (YGG Lon Las)

Camp Chwaraeon yr Urdd (YGG Lon Las)

20/08/2018 Ysgol Gymraeg Lon Las
Camp Chwaraeon yr Urdd (YGG Lon Las)

Camp Chwaraeon yr Urdd (YGG Lon Las)

21/08/2018 Ysgol Gymraeg Lon Las
Camp Chwaraeon yr Urdd (YGG Lon Las)

Camp Chwaraeon yr Urdd (YGG Lon Las)

22/08/2018 Ysgol Gymraeg Lon Las

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfod Cylch a Rhanbarth

Cliciwch yma i weld canlyniadau Eisteddfodau cylch a rhanbarth

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Ysgol Gyfun Bryntawe, Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe, SA5 7BU

Ffion Haf Evans

Ffion Haf Evans

Swyddog Datblygu Gorllewin Morgannwg T 01792 560 624 E ffionhaf@urdd.org
Nia Eleri Johns

Nia Eleri Johns

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Gorllewin Morgannwg T 01792 560 624 E niaeleri@urdd.org