Digwyddiadau ar y Gweill
Gwent

Clwb Steddfod Tredegar

Clwb Steddfod Tredegar

28/02/2017 Ysgol Gyfun Tredegar
Taith Glan-llyn

Taith Glan-llyn

03/03/2017 Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn

Hysbys

EISTEDDFODAU CYLCH A SIR 2017

Cofiwch gofrestru i gystadlu!

Cliciwch yma i weld rhestr gyflawn o holl ddyddiadau Eisteddfodau Cylch a Sir 2017

Canlyniadau Athletau Talaith y De 2016

CLICIWCH YMA i lwytho dogfen canlyniadau y cystadlaethau

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Ty'r Ysgol, Stryd Holland, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent, NP23 6HT

Swyddfa'r Urdd, Neuadd Isaf Iago Sant, Cae Iago Sant, Ffordd Hanbury, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6HL

Swyddfa'r Urdd, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Stryd Bryn Gwyn, Gelli-Haf, Y Coed Duon, NP12 3JQ

Helen Greenwood

Helen Greenwood

Swyddog Datblygu Gwent T 01495 350 155 E heleng@urdd.org
Angharad Wyn Jones

Angharad Wyn Jones

Arweinydd Tim Ieuenctid a Gwersylloedd Rhanbarth Gwent T 01495 752 589 E angharadwyn@urdd.org
Mared Esyllt Jones

Mared Esyllt Jones

Swyddog Ieuenctid Caerffili T 07976 003347 E maredjones@urdd.org
Sion Lewis

Sion Lewis

Swyddog Ieuenctid Casnewydd/Blaenau Gwent E sionelewis@urdd.org