Digwyddiadau ar y Gweill
Maldwyn

Eisteddfod Dawns Bro Hafren

Eisteddfod Dawns Bro Hafren

22/02/2018 Neuadd Bentref Trefeglwys
Eisteddfod Dawns Caereinion

Eisteddfod Dawns Caereinion

23/02/2018 Ysgol Uwchradd Caereinion
Eisteddfod Cylch Caereinion

Eisteddfod Cylch Caereinion

03/03/2018 Canolfan Hamdden Caereinion
Eisteddfod Cylch Bro Ddyfi

Eisteddfod Cylch Bro Ddyfi

03/03/2018 Neuadd Ysgol Bro Hyddgen

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Dyddiad cau cofrestru cystadlaethau llwyfan Cynradd ac Uwchradd- Dydd Mercher 21ain o Chwefror 2018

Dyddiad cau Eisteddfodau Dawns Maldwyn Dydd Mercher 31ain o Ionawr 2018 18:00

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Ty Canol House, Ffordd Croesawady, Y Drenewydd, SY16 1AL

Meinir Lloyd Jones

Meinir Lloyd Jones

Swyddog Cynorthwyol Maldwyn T 01686 237 963 E meinirlloyd@urdd.org
Janis Lewis

Janis Lewis

Swyddog Gweinyddol Maldwyn T 01686 237 961 E janis@urdd.org
Gwenlli Aled

Gwenlli Aled

Swyddog Datblygu Maldwyn T 01686237962 E gwenllialed@urdd.org