Digwyddiadau ar y Gweill
Meirionnydd

Penwythnos Glanllyn

Penwythnos Glanllyn

18/01/2019 Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
Pel-rwyd Rhanbarth

Pel-rwyd Rhanbarth

30/01/2019 Canolfan Hamdden Bermo
Eisteddfod Cylch Idris

Eisteddfod Cylch Idris

07/03/2019 Ysgol Bro Idris
Celf a Chrefft Cylch Dysynni

Celf a Chrefft Cylch Dysynni

08/03/2019 Ysgol Uwchradd Tywyn

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfod Cylch a Rhanbarth

Cliciwch yma i weld canlyniadau Eisteddfodau cylch a rhanbarth

Dyddiad cau Eisteddfodau cylch Meirionnydd 2018

Cofiwch fod dyddiad cau ar gyfer cystadlu yn Eisteddfodau Cylch Meirionnydd yn glanio ar 13 Chwefror 2018 am 6yh.

Bydd y cyfnod gwirio yn dod i ben ar 16 Chwefror am 6yh

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Glan-llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7ST

Ffôn Swyddfa: 01678 541 002

Dylan Elis

Dylan Elis

Swyddog Datblygu Meirionnydd T 079 76 00 33 37 E dylan@urdd.org
Awen Rhys Jones

Awen Rhys Jones

Swyddog Gweinyddol Meirionnydd T 01678 541 002 E awen@urdd.org
Marged Gwenllian

Marged Gwenllian

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Meirionnydd T 07484 522 396 E margedgwenllian@urdd.org