Digwyddiadau ar y Gweill
Meirionnydd

Pêl-droed Talaith y Gogledd (Bl 9 a 10)

Pêl-droed Talaith y Gogledd (Bl 9 a 10)

23/11/2017 Canolfan Brailsford, Bangor
Taith Sglefrio, Glannau Dyfrdwy

Taith Sglefrio, Glannau Dyfrdwy

23/11/2017 Glannau Dyfrdwy
Gwerin Iau

Gwerin Iau

01/12/2017 Gwersyll Glan-llyn
Uwch Adran Bro Idris

Uwch Adran Bro Idris

05/12/2017 Canolfan Deulu Dolgellau

Hysbys

Taith Hwngari 2018

Ym mlwyddyn 10–13? Chwilio am antur fythgofiadwy? 

Dyma daith newydd sbon sy’n cynnig  cyfle i 15 o bobl ifanc rhaglennu ymweliad â rhai o ddinasoedd mwyaf hynod Ewrop, ac i aros yng nghanolfan breswyl newydd yr Urdd yn Hwngari!

Am fwy o wybodaeth clicia yma

EISTEDDFODAU

CLICIWCH YMA i weld canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarthol

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Glan-llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7ST

Ffôn Swyddfa: 01678 541 002

Dylan Elis

Dylan Elis

Swyddog Datblygu Meirionnydd T 079 76 00 33 37 E dylan@urdd.org
Ifan Ywain

Ifan Ywain

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Meirionnydd T 074 84 522 396 E ifanywain@urdd.org
Gwenan Morgan Owen

Gwenan Morgan Owen

Swyddog Gweinyddol Meirionnydd T 01678 541 002 E gwenan@urdd.org