Digwyddiadau ar y Gweill
Meirionnydd

Eisteddfod Cynradd Cylch Idris

Eisteddfod Cynradd Cylch Idris

24/02/2018 Ysgol Bro Idris, Dolgellau
Eisteddfod Cynradd Cylch Ffestiniog

Eisteddfod Cynradd Cylch Ffestiniog

24/02/2018 Ysgol y Moelwyn
Eisteddfod Cylch Dysynni

Eisteddfod Cylch Dysynni

24/02/2018 Ysgol Uwchradd Tywyn

Hysbys

Dyddiad cau Eisteddfodau cylch Meirionnydd 2018

Cofiwch fod dyddiad cau ar gyfer cystadlu yn Eisteddfodau Cylch Meirionnydd yn glanio ar 13 Chwefror 2018 am 6yh.

Bydd y cyfnod gwirio yn dod i ben ar 16 Chwefror am 6yh

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Glan-llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7ST

Ffôn Swyddfa: 01678 541 002

Dylan Elis

Dylan Elis

Swyddog Datblygu Meirionnydd T 079 76 00 33 37 E dylan@urdd.org
Awen Rhys Jones

Awen Rhys Jones

Swyddog Gweinyddol Meirionnydd T 01678 541 002 E awen@urdd.org
Marged Gwenllian

Marged Gwenllian

Swyddog Cynorthwyol T 07484 522 396 E margedgwenllian@urdd.org