Digwyddiadau ar y Gweill
Meirionnydd

Gwersyll Gwylltgrefft

Gwersyll Gwylltgrefft

31/05/2017 Gwersyll yr Urdd Llangrannog
Cwpan yr Urdd i Ferched (6-bob-ochr)

Cwpan yr Urdd i Ferched (6-bob-ochr)

06/06/2017 Cae 3G Maes Tegid, Y Bala
Cwpan Pêl-droed yr Urdd (6-bob-ochr)

Cwpan Pêl-droed yr Urdd (6-bob-ochr)

08/06/2017 Maes Tegid, Y Bala
Taith Gerdded Cylch Idris

Taith Gerdded Cylch Idris

13/06/2017 Pont y Wernddu, Dolgellau

Hysbys

EISTEDDFODAU

CLICIWCH YMA i weld canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarthol

EISTEDDFODAU CYLCH A SIR 2017

Cofiwch gofrestru i gystadlu!

Cliciwch yma i weld rhestr gyflawn o holl ddyddiadau Eisteddfodau Cylch a Sir 2017

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Glan-llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7ST

Ffôn Swyddfa: 01678 541 002

Dylan Elis

Dylan Elis

Swyddog Datblygu Meirionnydd T 079 76 00 33 37 E dylan@urdd.org
Ifan Ywain

Ifan Ywain

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Meirionnydd T 074 84 522 396 E ifanywain@urdd.org
Gwenan Morgan Owen

Gwenan Morgan Owen

Swyddog Gweinyddol Meirionnydd T 01678 541 002 E gwenan@urdd.org