Digwyddiadau ar y Gweill
Morgannwg Ganol

Cystadleuaeth Pêl-roed Cymysg

Cystadleuaeth Pêl-roed Cymysg

30/03/2017 Campws Pencoed, Coleg Pen-y-bont
Trawsgwlad Morgannwg Ganol

Trawsgwlad Morgannwg Ganol

04/04/2017 Pencoed
Diwrnod yng Nghanolfan Antur Cwm Taf

Diwrnod yng Nghanolfan Antur Cwm Taf

12/04/2017 Pontypridd
Gwyliau Teulu Pasg

Gwyliau Teulu Pasg

14/04/2017 Gwersyll yr Urdd Llangrannog

Hysbys

EISTEDDFODAU

CLICIWCH YMA i weld canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarthol

EISTEDDFODAU CYLCH A SIR 2017

Cofiwch gofrestru i gystadlu!

Cliciwch yma i weld rhestr gyflawn o holl ddyddiadau Eisteddfodau Cylch a Sir 2017

Canlyniadau Gala Nofio 2016

 

Pa ganlyniadau hoffech weld?

Cynradd

Uwchradd

 

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Ysgol Llanhari, Morgannwg Ganol, CF72 9XE

Jordan Morgan-Hughes

Jordan Morgan-Hughes

Swyddog Datblygu Morgannwg Ganol T 01656 457 420 E jordan@urdd.org
Leon Welsby

Leon Welsby

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Morgannwg Ganol T 01656 457 422 E leon@urdd.org
Gwyndaf Lewis

Gwyndaf Lewis

Swyddog Ieuenctid Rhondda Cynon Taf T 01656 457 421 / 07484 522 398 E gwyndaf@urdd.org