Digwyddiadau ar y Gweill
Morgannwg Ganol

Pêl-droed i ferched

Pêl-droed i ferched

27/04/2017 Campws Pencoed, Coleg Pen-y-bont
Penwythnos Llangrannog i Flwyddyn 7 (Ail iaith)

Penwythnos Llangrannog i Flwyddyn 7 (Ail iaith)

28/04/2017 Gwersyll yr Urdd, Llangrannog
Beirniadu Celf a Chrefft

Beirniadu Celf a Chrefft

02/05/2017 I'w Gadarnhau
Noson Wobrwyo Celf a Chrefft Cylch Llantrisant a Pontypridd

Noson Wobrwyo Celf a Chrefft Cylch Llantrisant a Pontypridd

04/05/2017 Ty Carnegie, Hen Lyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr

Hysbys

EISTEDDFODAU

CLICIWCH YMA i weld canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarthol

EISTEDDFODAU CYLCH A SIR 2017

Cofiwch gofrestru i gystadlu!

Cliciwch yma i weld rhestr gyflawn o holl ddyddiadau Eisteddfodau Cylch a Sir 2017

Canlyniadau Gala Nofio 2016

 

Pa ganlyniadau hoffech weld?

Cynradd

Uwchradd

 

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Ysgol Llanhari, Morgannwg Ganol, CF72 9XE

Jordan Morgan-Hughes

Jordan Morgan-Hughes

Swyddog Datblygu Morgannwg Ganol T 01656 457 420 E jordan@urdd.org
Leon Welsby

Leon Welsby

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Morgannwg Ganol T 01656 457 422 E leon@urdd.org
Gwyndaf Lewis

Gwyndaf Lewis

Swyddog Ieuenctid Rhondda Cynon Taf T 01656 457 421 / 07484 522 398 E gwyndaf@urdd.org