Digwyddiadau ar y Gweill
Morgannwg Ganol

Taith i Lundain

Taith i Lundain

23/02/2017 Llundain
Gig i'r 6ed dosbarth

Gig i'r 6ed dosbarth

24/02/2017 Caerdydd
Eisteddfod Cylch Llantrisant

Eisteddfod Cylch Llantrisant

08/03/2017 Ysgol Llanhari
Eisteddfod Cylch Pontypridd

Eisteddfod Cylch Pontypridd

09/03/2017 Theatr y Miwni, Pontypridd

Hysbys

EISTEDDFODAU CYLCH A SIR 2017

Cofiwch gofrestru i gystadlu!

Cliciwch yma i weld rhestr gyflawn o holl ddyddiadau Eisteddfodau Cylch a Sir 2017

Canlyniadau Gala Nofio 2016

 

Pa ganlyniadau hoffech weld?

Cynradd

Uwchradd

 

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Ysgol Llanhari, Morgannwg Ganol, CF72 9XE

Jordan Morgan-Hughes

Jordan Morgan-Hughes

Swyddog Datblygu Morgannwg Ganol T 01656 457 420 E jordan@urdd.org
Leon Welsby

Leon Welsby

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Morgannwg Ganol T 01656 457 422 E leon@urdd.org
Gwyndaf Lewis

Gwyndaf Lewis

Swyddog Ieuenctid Rhondda Cynon Taf T 01656 457 421 / 07484 522 398 E gwyndaf@urdd.org