Digwyddiadau ar y Gweill
Myrddin

Clwb Chwaraeon yr Urdd (Y Hendy)

Clwb Chwaraeon yr Urdd (Y Hendy)

20/11/2018 Ysgol Yr Hendy
Clwb Chwaraeon yr Urdd (Mynydd Y Garreg)

Clwb Chwaraeon yr Urdd (Mynydd Y Garreg)

20/11/2018 Ysgol Gynradd Mynydd Y Garreg
Clwb Pel-droed Merched yr Urdd Pum Heol

Clwb Pel-droed Merched yr Urdd Pum Heol

20/11/2018 Ysgol Gymraeg Pum Heol
Rygbi Bach yr Urdd (Llanelli)

Rygbi Bach yr Urdd (Llanelli)

20/11/2018 Coleg Sir Gar (Campws Graig)

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlyniadau Nofio Gorllewin Myrddin

Cliciwch yma i weld canlyniadau Gala Nofio Gorllewin Myrddin

Canlyniadau Eisteddfod Cylch a Rhanbarth

Cliciwch yma i weld canlyniadau Eisteddfodau cylch a rhanbarth

Dyddiad Cau Cofrestru Eisteddfodau Rhanbarthau Myrddin

Dyddiad cau cofrestru cystadleuwyr i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd 2018 yw 18:00 ar DDYDD LLUN 12FED CHWEFROR, 2018 bydd eich cyfnod gwirio yn weithredol tan 18:00 ar DDYDD IAU 15fed CHWEFROR, 2018. Cliciwch yma i gofrestru.
•    NI FYDDWN YN DERBYN CYSTADLEUWYR AR ÔL 18:00 AR DDIWEDD Y CYFNOD GWIRIO

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Coleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin, SA31 3EP

Lowri Morris

Lowri Morris

Swyddog Datblygu Cynradd Myrddin T 01267 676 744 E lowrimorris@urdd.org
Gethin Page

Gethin Page

Swyddog Datblygu Uwchradd Myrddin T 01267 676678 E gethinpage@urdd.org