Digwyddiadau ar y Gweill
Myrddin

Pwyllgor Cylch Mynydd Mawr

Pwyllgor Cylch Mynydd Mawr

19/09/2018 Ysgol Cefneithin
Clwb Hoci yr Urdd (YGG Ffwrnes)

Clwb Hoci yr Urdd (YGG Ffwrnes)

19/09/2018 Ysgol Gymraeg Ffwrnes
Clwb Hoci yr Urdd (YGG Ffwrnes)

Clwb Hoci yr Urdd (YGG Ffwrnes)

19/09/2018 Ysgol Gymraeg Ffwrnes
Clwb Plantos Heini

Clwb Plantos Heini

20/09/2018 Canolfan Gymnasteg Cross Hands

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfod Cylch a Rhanbarth

Cliciwch yma i weld canlyniadau Eisteddfodau cylch a rhanbarth

Dyddiad Cau Cofrestru Eisteddfodau Rhanbarthau Myrddin

Dyddiad cau cofrestru cystadleuwyr i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd 2018 yw 18:00 ar DDYDD LLUN 12FED CHWEFROR, 2018 bydd eich cyfnod gwirio yn weithredol tan 18:00 ar DDYDD IAU 15fed CHWEFROR, 2018. Cliciwch yma i gofrestru.
•    NI FYDDWN YN DERBYN CYSTADLEUWYR AR ÔL 18:00 AR DDIWEDD Y CYFNOD GWIRIO

Canlyniadau Gala Nofio Uwchradd Dwyrain Myrddin

Cliciwch yma am ganlyniadau Gala Nofio Ysgolion Uwchradd Dwyrain Myrddin.

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Coleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin, SA31 3EP

Lowri Morris

Lowri Morris

Swyddog Datblygu Cynradd Myrddin T 01267 676 744 E lowrimorris@urdd.org
Gethin Page

Gethin Page

Swyddog Datblygu Uwchradd Myrddin T 01267 676678 E gethinpage@urdd.org