Digwyddiadau ar y Gweill
Sir Benfro

Eisteddfgod Sir Offerynnol

Eisteddfgod Sir Offerynnol

29/03/2017 Neuadd Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton, Hwlffordd
Eisteddfod Sir Uwchradd

Eisteddfod Sir Uwchradd

31/03/2017 Neuadd Ysgol y Preseli Crymych
Eisteddfod Sir Cynradd ac Adrannau

Eisteddfod Sir Cynradd ac Adrannau

01/04/2017 Neuadd Ysgol Uwchradd Bro Gwaun Abergwaun
Pel Droed 7 bob ochor Rhanbarthol

Pel Droed 7 bob ochor Rhanbarthol

04/04/2017 Cae Chwarae Camrose

Hysbys

EISTEDDFODAU

CLICIWCH YMA i weld canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarthol

EISTEDDFODAU CYLCH A SIR 2017

Cofiwch gofrestru i gystadlu!

Cliciwch yma i weld rhestr gyflawn o holl ddyddiadau Eisteddfodau Cylch a Sir 2017

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Canolfan yr Urdd, Pentre Ifan, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3XE

Dyfed Sion

Dyfed Sion

Swyddog Datblygu Sir Benfro T 01239 820 317 E dyfedsion@urdd.org
Eurfyl Lewis

Eurfyl Lewis

Swyddog Prosiect Sir Benfro T 01239 820 317 E eurfyl@urdd.org