Digwyddiadau ar y Gweill
Sir Benfro

Mabolgampau Cylch Clunderwen

Mabolgampau Cylch Clunderwen

28/06/2017 Cae ysgol Arberth
Cwrs Amgylchfyd a Gloywi Iaith Gwersyll Llangrannog

Cwrs Amgylchfyd a Gloywi Iaith Gwersyll Llangrannog

03/07/2017 Gwersyll Llangrannog
Mabolgampau Cylch Y Frenni

Mabolgampau Cylch Y Frenni

10/07/2017 Cae ysgol Eglwyswrw

Hysbys

EISTEDDFODAU

CLICIWCH YMA i weld canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarthol

EISTEDDFODAU CYLCH A SIR 2017

Cofiwch gofrestru i gystadlu!

Cliciwch yma i weld rhestr gyflawn o holl ddyddiadau Eisteddfodau Cylch a Sir 2017

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Canolfan yr Urdd, Pentre Ifan, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3XE

Dyfed Sion

Dyfed Sion

Swyddog Datblygu Sir Benfro T 01239 820 317 E dyfedsion@urdd.org
Eurfyl Lewis

Eurfyl Lewis

Swyddog Prosiect Sir Benfro T 01239 820 317 E eurfyl@urdd.org