Digwyddiadau ar y Gweill
Sir Benfro

Aelwyd Crymych

Aelwyd Crymych

18/01/2018 Ysgol y Preseli
Gymnasteg Cynradd ac Uwchradd

Gymnasteg Cynradd ac Uwchradd

19/01/2018 Canolfan Hamdden Hwlffordd
Gemau Dan Do Adrannau

Gemau Dan Do Adrannau

20/01/2018 Canolfan Hamden Crymych
Pel Rwyd Cylch y Frenni

Pel Rwyd Cylch y Frenni

24/01/2018 Canolfan Hamden Crymych

Hysbys

Canlyniadau y Gala Nofio

Canlyniadau Unigolion

Canlyniadau Cyfnewid

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Canolfan yr Urdd, Pentre Ifan, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3XE

Dyfed Sion

Dyfed Sion

Swyddog Datblygu Sir Benfro T 01239 820 317 E dyfedsion@urdd.org
Eurfyl Lewis

Eurfyl Lewis

Swyddog Prosiect Sir Benfro T 01239 820 317 E eurfyl@urdd.org