Digwyddiadau ar y Gweill
Sir Benfro

Cwrs Cynradd Gwersyll Llangrannog

Cwrs Cynradd Gwersyll Llangrannog

25/09/2018 Gwersyll Llangrannog
Pel Droed 7 bob ochor Cylch Abergwaun

Pel Droed 7 bob ochor Cylch Abergwaun

01/10/2018 Cae Pel Droed Abergwaun
Pel Droed 7 bob ochor Clunderwen

Pel Droed 7 bob ochor Clunderwen

02/10/2018 Cae pel droed Llandysilio
Pel Droed 7 bob ochor Cylch Penfro

Pel Droed 7 bob ochor Cylch Penfro

03/10/2018 Cae pel droed Clicketts

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfod Cylch a Rhanbarth

Cliciwch yma i weld canlyniadau Eisteddfodau cylch a rhanbarth

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau Eisteddfod 2018 - sir Benfro

18:00 ar ddydd Llun, Mawrth y 5ed

DYDDIADAU EISTEDDFODAU SIR BENFRO 2018 PEMBROKESHIRE EISTEDDFOD DATES 2018

Cylch –

Penfro – 12fed o Fawrth - Ysgol Hafan y Mor – 9:30

Clunderwen – 13eg o Fawrth - Ysgol Arberth – 1:00

Frenni – 14eg o Fawrth - Theatr y Gromlech – 3:00

Dewi – 15fed o Fawrth - Neuadd Treletert – 12:30

Abergwaun – 16eg o Fawrth - Neuadd Treletert – 9:30

 

Sir -

Dawns – 19eg o Fawrth  - Neuadd Bro Gwaun – 4:30

Offerynnol – 20fed o Fawrth – Neuadd STP – 1:00

Uwchradd – 23ain o Fawrth – Theatr y Gromlech – 4:00

Cynradd – 24ain o Fawrth – Neuadd Bro Gwaun – 10:00

 

CDT – 26ain o Ebrill – Neuadd Treletert

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Canolfan yr Urdd, Pentre Ifan, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3XE

Dyfed Sion

Dyfed Sion

Swyddog Datblygu Sir Benfro T 01239 820 317 E dyfedsion@urdd.org
Eurfyl Lewis

Eurfyl Lewis

Swyddog Prosiect Sir Benfro T 01239 820 317 E eurfyl@urdd.org