Digwyddiadau ar y Gweill
Ynys Môn

Clwb Pel-droed bach Borth Oed 3 i 6

Clwb Pel-droed bach Borth Oed 3 i 6

20/11/2018 Canolfan Hamdden Borth
Aml Chwaraeon Amlwch

Aml Chwaraeon Amlwch

20/11/2018 Ysgol Syr Thomas Jones, 4 Tanybryn Rd, Amlwch
Rimbojam- Cylch Eilian

Rimbojam- Cylch Eilian

20/11/2018 Ysgol Gynradd Amlwch
Rimbojam- Cylch Glannau Menai

Rimbojam- Cylch Glannau Menai

21/11/2018 Ysgol Gynradd Llanfairpwll

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich cangen am weithgaredd yn y Rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfod Cylch a Rhanbarth

Cliciwch yma i weld canlyniadau Eisteddfodau cylch a rhanbarth

Taith Llundain

Taith dros nos i Luindain, am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Dyddiad cau Eisteddfodau Ynys Môn

Dyddiad cau cofrestru ar gyfer holl Eisteddfodau'r Rhanbarth Chwefror 6ed 2018 18:00

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Urdd Gobaith Cymru, Ysgol Uwchradd Bodedern, Bodedern, Ynys Môn, LL65 3SU

Ffôn Swyddfa : 01407 470010

Eryl Williams

Eryl Williams

Uwch Swyddog Datblygu T 01407 470 010 E eryl@urdd.org
Lowri Turner

Lowri Turner

Swyddog Ieuenctid Ynys Môn T 01407 470 010 E lowriturner@urdd.org
Carol Jones

Carol Jones

Swyddog Gweinyddol Ynys Môn T 01407 470 010 E carol@urdd.org