Digwyddiadau ar y Gweill
Ynys Môn

Aelwyd yr Ynys

Aelwyd yr Ynys

25/06/2017 Ysgol Gynradd Bodedern
Uwch adran yr Ynys

Uwch adran yr Ynys

25/06/2017 Ysgol Uwchradd Bodedern
Adran Amlwch

Adran Amlwch

26/06/2017 Yr Hen ysgol, Amlwch
Aelwyd Amlwch

Aelwyd Amlwch

26/06/2017 Hen ysgol, Amlwch

Hysbys

EISTEDDFODAU

CLICIWCH YMA i weld canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarthol

EISTEDDFODAU CYLCH A SIR 2017

Cofiwch gofrestru i gystadlu!

Cliciwch yma i weld rhestr gyflawn o holl ddyddiadau Eisteddfodau Cylch a Sir 2017

Taith Disneyland, Paris

Eleni rydym yn teithio i Disneyland, Paris! ein taith gaeaf! Cliciwch YMA i gael mwy o wybodaeth!

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Urdd Gobaith Cymru, Ysgol Uwchradd Bodedern, Bodedern, Ynys Môn, LL65 3SU

Ffôn Swyddfa : 01407 470010

Eryl Williams

Eryl Williams

Uwch Swyddog Datblygu T 01407 470 010 E eryl@urdd.org
Seiriol Edwards

Seiriol Edwards

Swyddog Ieuenctid Ynys Môn T 01407 470 010 E seiriol@urdd.org
Carol Jones

Carol Jones

Swyddog Gweinyddol Ynys Môn T 01407 470 010 E carol@urdd.org