Digwyddiadau ar y Gweill
Ynys Môn

Clwb Athletau Cybi Bl. 3-6

Clwb Athletau Cybi Bl. 3-6

18/01/2018 Canolfan Hamdden Caergybi
Clwb Athletau Cybi Bl. 3-6

Clwb Athletau Cybi Bl. 3-6

18/01/2018 Canolfan Hamdden Caergybi
Pwyllgor Rhanbarth

Pwyllgor Rhanbarth

18/01/2018 Ysgol Uwchradd Bodedern
Cwrs Preswyl Glan-llyn Bl 7, 8 a 9 Talaith y Gogledd

Cwrs Preswyl Glan-llyn Bl 7, 8 a 9 Talaith y Gogledd

19/01/2018 Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn

Hysbys

Taith Llundain

Taith dros nos i Luindain, am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Dyddiad cau Eisteddfodau Ynys Môn

Dyddiad cau cofrestru ar gyfer holl Eisteddfodau'r Rhanbarth Chwefror 6ed 2018 18:00

Taith Disneyland, Paris - Ynys Mon

Eleni rydym yn teithio i Disneyland, Paris! ein taith gaeaf! Cliciwch YMA i gael mwy o wybodaeth!

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich cangen am weithgaredd yn y Rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Urdd Gobaith Cymru, Ysgol Uwchradd Bodedern, Bodedern, Ynys Môn, LL65 3SU

Ffôn Swyddfa : 01407 470010

Eryl Williams

Eryl Williams

Uwch Swyddog Datblygu T 01407 470 010 E eryl@urdd.org
Seiriol Edwards

Seiriol Edwards

Swyddog Ieuenctid Ynys Môn T 01407 470 010 E seiriol@urdd.org
Carol Jones

Carol Jones

Swyddog Gweinyddol Ynys Môn T 01407 470 010 E carol@urdd.org