Digwyddiadau ar y Gweill
Ynys Môn

Gweithgaredd haf Amlwch

Gweithgaredd haf Amlwch

24/07/2018 Canolfan Hamdden Amlwch, Townybryn, Amlwch
Chwaraeon Haf Llangefni

Chwaraeon Haf Llangefni

25/07/2018 Canolfan Hamdden Plas Arthur,1 Glanhwfa Rd, Llangefni
Cystadleuaeth Pêl-rwyd Rhanbarth

Cystadleuaeth Pêl-rwyd Rhanbarth

29/07/2018 Plas Arthur, Llangefni
Camp Rygbi Haf yr Urdd - Ynys Mon ( Bl 3 -6)

Camp Rygbi Haf yr Urdd - Ynys Mon ( Bl 3 -6)

30/07/2018 Clwb Rygbi Llangefni

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich cangen am weithgaredd yn y Rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfod Cylch a Rhanbarth

Cliciwch yma i weld canlyniadau Eisteddfodau cylch a rhanbarth

Taith Llundain

Taith dros nos i Luindain, am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Dyddiad cau Eisteddfodau Ynys Môn

Dyddiad cau cofrestru ar gyfer holl Eisteddfodau'r Rhanbarth Chwefror 6ed 2018 18:00

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Urdd Gobaith Cymru, Ysgol Uwchradd Bodedern, Bodedern, Ynys Môn, LL65 3SU

Ffôn Swyddfa : 01407 470010

Eryl Williams

Eryl Williams

Uwch Swyddog Datblygu T 01407 470 010 E eryl@urdd.org
Seiriol Edwards

Seiriol Edwards

Swyddog Ieuenctid Ynys Môn T 01407 470 010 E seiriol@urdd.org
Carol Jones

Carol Jones

Swyddog Gweinyddol Ynys Môn T 01407 470 010 E carol@urdd.org