Digwyddiadau ar y Gweill
Ynys Môn

Athletau Rhanbarth

Athletau Rhanbarth

24/05/2018 Trac Treborth, Bangor
Athletau Cybi

Athletau Cybi

24/05/2018 Canolfan Hamdden Caergybi, Kingsland Rd, Kingsland, Holyhead
Clwb Pel-Rwyd Borth Bl.3-6

Clwb Pel-Rwyd Borth Bl.3-6

24/05/2018 Canolfan David Hughes, Pentraeth Rd, Menai Bridge LL59 5SS
Pel rwyd Cefni

Pel rwyd Cefni

25/05/2018 canolfan hamdden Plas Arthur, 1 Glanhwfa Rd, Llangefni

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich cangen am weithgaredd yn y Rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfod Cylch a Rhanbarth

Cliciwch yma i weld canlyniadau Eisteddfodau cylch a rhanbarth

Taith Llundain

Taith dros nos i Luindain, am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Dyddiad cau Eisteddfodau Ynys Môn

Dyddiad cau cofrestru ar gyfer holl Eisteddfodau'r Rhanbarth Chwefror 6ed 2018 18:00

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Urdd Gobaith Cymru, Ysgol Uwchradd Bodedern, Bodedern, Ynys Môn, LL65 3SU

Ffôn Swyddfa : 01407 470010

Eryl Williams

Eryl Williams

Uwch Swyddog Datblygu T 01407 470 010 E eryl@urdd.org
Seiriol Edwards

Seiriol Edwards

Swyddog Ieuenctid Ynys Môn T 01407 470 010 E seiriol@urdd.org
Carol Jones

Carol Jones

Swyddog Gweinyddol Ynys Môn T 01407 470 010 E carol@urdd.org