Digwyddiadau ar y Gweill
Ynys Môn

Gorymdaith Dydd Gwyl Dewi

Gorymdaith Dydd Gwyl Dewi

01/03/2017 Caergybi
Eisteddfod Cylch Glannau Menai

Eisteddfod Cylch Glannau Menai

04/03/2017 Ysgol David Hughes
Eisteddfod Cylch Alaw Cybi

Eisteddfod Cylch Alaw Cybi

04/03/2017 Ysgol Uwchradd Bodedern
Eisteddfod Cylch Cefni

Eisteddfod Cylch Cefni

11/03/2017 Ysgol Gyfun Llangefni

Hysbys

EISTEDDFODAU CYLCH A SIR 2017

Cofiwch gofrestru i gystadlu!

Cliciwch yma i weld rhestr gyflawn o holl ddyddiadau Eisteddfodau Cylch a Sir 2017

Taith Eidal Haf 2017

Eleni rydym yn teithio i Llyn Garda ar gyfer ein taith Haf! Cliciwch YMA i gael mwy o wybodaeth!

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Urdd Gobaith Cymru, Ysgol Uwchradd Bodedern, Bodedern, Ynys Môn, LL65 3SU

Ffôn Swyddfa : 01407 470010

Eryl Williams

Eryl Williams

Uwch Swyddog Datblygu T 01407 470 010 E eryl@urdd.org
Seiriol Edwards

Seiriol Edwards

Swyddog Ieuenctid Ynys Môn T 01407 470 010 E seiriol@urdd.org
Carol Jones

Carol Jones

Swyddog Gweinyddol Ynys Môn T 01407 470 010 E carol@urdd.org