Digwyddiadau ar y Gweill
Ynys Môn

Uwch Adran Gaerwen

Uwch Adran Gaerwen

23/10/2017 Canolfan Esceifiog, Gaerwen
Adran Gaerwen

Adran Gaerwen

23/10/2017 Canolfan Esceifiog, Gaerwen
Athletau Llangefni

Athletau Llangefni

23/10/2017 Canolfan Hamdden Plas Arthur
Uwch Adran Amlwch

Uwch Adran Amlwch

23/10/2017 Yr Hen Ysgol, Porth Amlwch

Hysbys

Taith Hwngari 2018

Ym mlwyddyn 10–13? Chwilio am antur fythgofiadwy? 

Dyma daith newydd sbon sy’n cynnig  cyfle i 15 o bobl ifanc rhaglennu ymweliad â rhai o ddinasoedd mwyaf hynod Ewrop, ac i aros yng nghanolfan breswyl newydd yr Urdd yn Hwngari!

Am fwy o wybodaeth clicia yma

EISTEDDFODAU

CLICIWCH YMA i weld canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarthol

Taith Disneyland, Paris - Ynys Mon

Eleni rydym yn teithio i Disneyland, Paris! ein taith gaeaf! Cliciwch YMA i gael mwy o wybodaeth!

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich cangen am weithgaredd yn y Rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Urdd Gobaith Cymru, Ysgol Uwchradd Bodedern, Bodedern, Ynys Môn, LL65 3SU

Ffôn Swyddfa : 01407 470010

Eryl Williams

Eryl Williams

Uwch Swyddog Datblygu T 01407 470 010 E eryl@urdd.org
Seiriol Edwards

Seiriol Edwards

Swyddog Ieuenctid Ynys Môn T 01407 470 010 E seiriol@urdd.org
Carol Jones

Carol Jones

Swyddog Gweinyddol Ynys Môn T 01407 470 010 E carol@urdd.org