Newyddion a’r Wasg

Dyma’r newyddion diweddaraf gan yr Urdd – am fwy o wybodaeth am unrhyw un o’r straeon, cysylltwch â Mari Williams ( Swyddog Cyfathrebu dros dro ) ar 01678 541 025 / 07976 330360 / mari@urdd.org.

Ac os ydych chi yn wirfoddolwr sydd â stori ddiddorol i’w rhannu, cofiwch gysylltu!

Newyddion Y Wasg
Hŷn

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru, Brycheiniog a Maesyfed 2018  

Pecyn y Wasg

Mynediad i’r Maes

Bydd Pasys y Wasg yn cael eu dosbarthu yn ystod y gynhadledd ar y dydd Sul, 27 Mai am 15:30.  Os nad ydych yn gallu dod i’r gynhadledd, bydd tocyn wedi ei adael i chi yn brif swyddfa docynnau i chi allu dod i Swyddfa'r Wasg i ni ddosbarthu eich pas. .

Os hoffech docyn ar gyfer cyngerdd agoriadol neu y sioeau nos anfonwch ebost at mari@urdd.org gyda’ch anghenion.

Ystafell y Wasg

Bydd cysylltiad wi-fi ar gael yn Ystafell y Wasg i newyddiadurwyr a ffotograffwyr yn ystod yr Eisteddfod.  

Amseroedd Cynadleddau’r Wasg

Bydd cynhadledd i’r wasg gyntaf yr Eisteddfod ddydd Sul, 27 Mai am 15:30 yn Ystafell y Wasg.  Yn ystod y gynhadledd bydd cyfle i gyfweld  sêr y cyngerdd agoriadol, sef Lloyd Macey, Welsh Whisperer ac eraill. 

Dosberthir pasys a bandiau braich adnabod (ffotograffwyr) yn y gynhadledd hon.  

Cynhelir cynhadledd y wasg bob bore am 10:00 yn Ystafell y Wasg. Bydd cyfle i gyfarfod prif enillwyr y dydd am 16:30 yn Ystafell y Wasg oni nodir yn wahanol.

Dyma amlinelliad o straeon newyddion yr wythnos Tabl_Straeon_Cynadleddau.pdf

Llywyddion y Dydd

Bydd pump Llywydd y Dydd yn ystod wythnos yr Eisteddfod.  Iolo Williams fydd llywydd dydd Llun, Steve Hughsons ar y dydd Mawrth, yr actores Sian Reese Williams ar y dydd Mercher, yr actores Nia Roberts ar y dydd Iau a’r actor Richard Lynch ar y dydd Gwener.

Datganiadau Brycheiniog a Maesyfed hyd yma

I weld y datganiadau i’r wasg sydd eisoes wedi eu rhyddhau am Eisteddfod Genedlaethol Brycheiniog a Maesyfed, ac am wybodaeth gefndir am yr Eisteddfod cliciwch ar y tab gwyrdd ‘Y Wasg’.

 Lluniau

 Mae lluniau cyffredinol o Eisteddfod yr Urdd at ddefnydd y wasg ar gael. Cysylltwch gyda mari@urdd.org

Canlyniadau

Mae’r  canlyniadau cenedlaethol hyd yn hyn i’w gweld ar y wefan.

Cysylltiadau’r wythnos

Mari Williams (dydd Sul – dydd Sadwrn)  – mari@urdd.org  / 07976 330361

Mali Thomas (dydd Sul – dydd Sadwrn) - mali@urdd.org / 07976 330360

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’r Eisteddfod. Yn y cyfamser, os hoffech fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Mari – mari@urdd.org / 01678 541 025 / 07976 330361.

Cyffredinol

Os ydych chi yn aelod o’r wasg neu’r cyfryngau ac eisiau:- 

 - mwy o wybodaeth am stori

- trefnu cyfweliad gydag aelod o staff yr Urdd

- lluniau i gyd-fynd gyda stori neu gopi cyfredol o logo'r Urdd

- cael eich ychwanegu at restr dosbarthu Datganiadau i’r Wasg

Mae croeso i chi gysylltu â Mari Williams yn yr Adran Gyfathrebu – 01678 541 025 / 07976 3303 61

mari@urdd.org

 Yn ei habsenoldeb gallwch gysylltu gyda Mali Thomas ar 07976 330360.