Gwersyll Chwaraeon Llangrannog 2017

Cwrs chwaraeon heb ei ail gyda chyfle i ddysgu sgiliau rygbi gyda hyfforddwyr profiadol o'r Scarlets, a sgiliau pêl-droed mewn cydweithrediad â’r Elyrch. Bydd hefyd cyfle i fwynhau nifer o weithgareddau’r Gwersyll.

Chwilio am rywbeth i wneud yn ystod Hanner Tymor Chwefror?

 

8 – 12 oed?

 

Beth am Gwrs Chwaraeon yr Urdd, yr Elyrch a’r Sgarlets yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog?

 

Cyfle gwych i ddatblygu sgiliau pêl-droed a rygbi o dan ofal hyfforddwyr cymunedol profiadol Clwb Pêl-droed Abertawe a Chlwb Rygbi’r Sgarlets, gan hyd yn oed gwrdd a rhai o’u chwaraewyr.

 

Yn ystod gweddill yr amser bydd cyfle i chi fwynhau gweithgareddau’r Gwersyll gan gynnwys y ganolfan ddringo, sgïo, beiciau modur a mwy!


Darperir llety o safon uchel a hyd at bedwar pryd o fwyd y dydd, gellir darparu bwydlen ar gyfer pob angen dietegol.

 

Bydd y cwrs yn rhedeg o amser cinio Ddydd Llun, 20 Chwefror hyd at amser cinio Dydd Iau 23 Chwefror am bris o £150. Trefnir bws i gasglu a dychwelyd plant o fannau penodol ar draws Cymru (yn ddibynnol ar niferoedd) am uchafswm o £20 y ddwy ffordd.

 

DIDDORDEB? Gallwch wneud cais fel grŵp o ffrindiau, drwy eich cangen Urdd leol neu fel unigolyn gan ddychwelyd y ffurflen i Wersyll Llangrannog. Gofynnir am ernes o 25% o’r tâl gwersyll (£37.50) a’r tâl bws yn llawn gyda’r cais. Ni ad-dalir y blaendal hwn oni bai mewn achosion arbennig ble cyflwynir tystysgrif meddygol mewn achos o salwch.  

Nol