Beth am dreulio penwythnos neu wyliau ar lan Llyn Tegid yn ein llety newydd Tŷ Eirys? Y lle delfrydol ar gyfer pob math o wyliau a chyrsiau anturus. Cewch ddewis o fod yn annibynnol neu gellir darparu pecyn gweithgareddau gyda 2 hyfforddwr personol (yn ddibynnol ar argaeledd).

Mae nifer o becynnau amrywiol ar gael. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

 

Cysylltwch â'r gwersyll ar 01678 541000 neu glan-llyn@urdd.org am fwy o wybodaeth

 

Gwybodaeth Bellach

Lleiafswm o ddwy noson

Ystafell gymunedol aml-ddefnydd wedi'i lleoli ychydig o fetrau i ffwrdd

3 ystafell wely en-suite mawr

WI-FI

Adnoddau Coginio yng Nghwt ifan

Balconi dros y dŵr

 

 

Tŷ Eirys

Cwt Ifan