Canolfan y Ddraig Goch

Lle gwych sydd reit gyferbyn i Wersyll yr Urdd, Caerdydd - yno cewch fowlio deg, gwylio ffilm neu gael llond bol o fwyd!

Nol