Adran Chwaraeon yr Urdd

Mae’r adran chwaraeon yn darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc fwynhau profiadau trwy gyfrwng y Gymraeg a fydd yn eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol yn eu cymunedau.

Dysgwch fwy am y cyfleoedd sydd ar gael!

 

Cofrestru am gweithgareddau chwaraeon

Chwiliwch a chofrestru am weithgareddau chwaraeon yn eich ardal chi

Cliciwch yma
 

Gwirfoddoli

Mae'r Urdd wedi datblygu system newydd ar gyfer gwirfoddoli o fewn y sector chwaraeon. Mae hyn yn cynnwys tri llwybr gwirfoddoli.

DARGANFOD MWY
 

Cystadlaethau Chwaraeon

Chwilio am gystadlaethau chwaraeon yn eich ardal chi

Cystadlaethau Chwaraeon
 

Gemau Stryd

Digwyddiad i ddathlu chwaraeon newydd wedi ychwanegu i galendr Gemau Olympaidd: Sglefrfyrddio, BMX, Pêl-fasged 3x3, Breakin'...

16 - 18 Mehefin 2023

DARLLENWCH MWY!
 

Chwarae yn Gymraeg

Prosiect wedi ei greu i gefnogi ac annog defnydd yr iaith Gymraeg ar draws yr ysgol

 

Darganfod mwy
 

#FelMerch

 

 

 

 

 

#FelMerch

Partneriaid a Noddwyr