Cysylltu

Cysylltwch â ni os hoffech fwy o wybodaeth am waith yr adran chwaraeon

Gary Lewis

Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau
T 02922 405 335 E gary@urdd.org

Alan Parry Jones

Swyddog Datblygu Digwyddiadau
T 01745 818 613 E alanp@urdd.org

Mared Thomas

Gweinyddwr Gemau Cymru
T 02922 405 346 E maredthomas@urdd.org

Tomos Birkhead

Gweinyddwr Digwyddiadau Chwaraeon
T 02922 405 345 E tomosbirkhead@urdd.org

Carwyn Milburn

Swyddog Prosiect Chwaraeon Gogledd Cymru
T 01248 672 108 E carwynmilburn@urdd.org

Liam Higgins

Swyddog Prosiect Cynorthwyol - Caerdydd a'r Fro
T 02922 405 339 E liamhiggins@urdd.org

Owen Williams

Swyddog Prosiect - Abertawe
T 01792 560 624 E owen@urdd.org

Catrin Stone

Swyddog Prosiect - Penybont
T 07976 003357 E catrinstone@urdd.org

Lowri Jones

Swyddog Gweithgareddau - Bangor
T 01248 672 104 E lowrijones@urdd.org

Emyr Davies

Swyddog Gweithgareddau Sir Gar
T 07500 033 957 E emyrdavies@urdd.org

Darcy French

Prentis Chwaraeon - Rhondda Cynon Taf
T 07976 003358 E darcyfrench@urdd.org

Lauren Richards

Swyddog Gweithgareddau Pen y Bont
T 07484522399 E laurenrichards@urdd.org

Bedwyr Evans

Prentis Chwaraeon RCT
T 07500 607 399 E BedwyrEvans@urdd.org

Aled Jones

Uwch Swyddog Chwaraeon
T 01248 672 105 E aled@urdd.org

Jamie Price

Swyddog Datblygu Chwaraeon - Gorllewin a Caerdydd a'r Fro
T 07717 782049 E jamieprice@urdd.org

Catrin Davis

Rheolwr Cyllid, Lles a Data Prentisiaethau
T 02922 405 347 E catrindavis@urdd.org

Mirain Ifan

Swyddog Gweinyddol a Marchnata Prentisiaethau
T 02922 405 349 E mirainifan@urdd.org

Jess Stacey

Tutor / Asesydd Adran Prentisiaethau
T 07971 144 748 E jess@urdd.org

Iwan Rowlands

Swyddog Gweithgareddau Chwaraeon - Caerdydd a'r Fro
T 07500 607 409 E IwanRowlands@urdd.org

Helen Williams-Couch

Swyddog Datblygu Chwaraeon - Rhondda Cynon Taf a Caerffili
T 01685 883 955 E helenw@urdd.org

Jo Jones

Swyddog Prosiect Cynorthwyol - Caerffili, Merthyr a Torfaen
T 07917 270301 E jo@urdd.org

Helen Ioan

Swyddog Prosiect Chwaraeon - Ceredigion
T 07976 003338 E helenioan@urdd.org

Rhodd-Alaw

Swyddog Gweithgareddau Ynys Mon
T 07484522394 E rhoddalaw@urdd.org

Lleucu Ifans

Prentis Chwaraeon
T 07966 434 399 E lleucuifans@urdd.org

Jack Perkins

Prentis Chwaraeon Aberdar