Cysylltu

Cysylltwch â ni os hoffech fwy o wybodaeth am waith yr adran chwaraeon

chwaraeon@urdd.org 

CYFARWYDDWR

Gary Lewis

Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau
T 02922 405 335 E gary@urdd.org

DE A GORLLEWIN CYMRU

Jamie Price

Uwch Rheolwr Datblygu Chwaraeon - De a Gorllewin Cymru
T 07717 782049 E jamieprice@urdd.org

Catrin Stone

Uwch Swyddog Cymunedol Gorllewin Cymru
T 07976 003357 E catrinstone@urdd.org

Emyr Davies

Swyddog Cymunedol Chwaraeon Gorllewin Cymru
T 07500 033 957 E emyrdavies@urdd.org

Lauren Richards

Swyddog Gweithgareddau Chwaraeon - Pen y Bont
T 07484522399 E laurenrichards@urdd.org

Ryan David

Uwch Swyddog Cymunedol - Caerdydd a'r Fro
T 07773 240674 E ryandavid@urdd.org

Wesyn Dafydd

Swyddog Cymunedol Gweithgareddau Nofio - De Cymru
T 02922 405340 E wesyndafydd@urdd.org

Jac Jenkins

Swyddog Cymunedol Chwaraeon - Caerdydd a'r Fro
T 07967 300233 E jacjenkins@urdd.org

Gethin Owen

Cydlynydd Chwaraeon - Caerdydd a'r Fro

Morgan Harvey

Cydlynydd Chwaraeon- Caerdydd a'r Fro

Jo Jones

Uwch Swyddog Cymunedol - Gwent a'r Cymoedd
T 07881782600 E jo@urdd.org

Liam Higgins

Swyddog Cymunedol Chwaraeon - Gwent a'r Cymoedd
T 07976003344 E liamhiggins@urdd.org

DIGWYDDIADAU

Alan Parry Jones

Swyddog Datblygu Digwyddiadau
T 01745 818 613 E alanp@urdd.org

GOGLEDD CYMRU

Aled Jones

Rheolwr Datblygu Chwaraeon
T 01248 672 105 E aled@urdd.org

Rhodd-Alaw

Uwch Swyddog Datblygu Chwaraeon
T 01407 470 010 / 07484522394 E rhoddalaw@urdd.org

Gwenan Mon Williams

Swyddog Cymunedol a Phrosiectau Chwaraeon Eryri a Ynys Mȏn
T 01248 672104 / 07484522395 E gwenanmon@urdd.org