Cysylltu

Cysylltwch â ni os hoffech fwy o wybodaeth am waith yr adran chwaraeon

chwaraeon@urdd.org

CYFARWYDDWR

Gary Lewis

Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau
T 02922 405 335 E gary@urdd.org

GORLLEWIN CYMRU A CAERDYDD A'R FRO

Jamie Price

Swyddog Datblygu Chwaraeon - Gorllewin a Caerdydd a'r Fro
T 07717 782049 E jamieprice@urdd.org

Catrin Stone

Swyddog Prosiect Chwaraeon - CNPT a Phen-y-bont
T 07976 003357 E catrinstone@urdd.org

Owen Williams

Swyddog Prosiect Chwaraeon - Abertawe
T 07500 890254 E owen@urdd.org

Emyr Davies

Swyddog Prosiect Chwaraeon - Sir Gar
T 07500 033 957 E emyrdavies@urdd.org

Lauren Richards

Swyddog Gweithgareddau - Pen y Bont
T 07484522399 E laurenrichards@urdd.org

Ryan David

Swyddog Prosiect Chwaraeon - Caerdydd a'r Fro
T 07773 240674 E ryandavid@urdd.org

Liam Higgins

Swyddog Prosiect Chwaraeon - Caerdydd a'r Fro
T 02922 405 339 E liamhiggins@urdd.org

Wesyn Dafydd

Swyddog Gweithgareddau Nofio - De Cymru
T 02922 405340 E wesyndafydd@urdd.org

Jac Jenkins

Swyddog Gweithgareddau - Caerdydd a'r Fro
T 07967 300233 E jacjenkins@urdd.org

Rhys Beynon

Swyddog Gweithgareddau - Caerdydd a'r Fro
T 07866 911656 E rhysbeynon@urdd.org

DIGWYDDIADAU

Alan Parry Jones

Swyddog Datblygu Digwyddiadau
T 01745 818 613 E alanp@urdd.org

GOGLEDD CYMRU

Aled Jones

Uwch Swyddog Datblygu Chwaraeon
T 01248 672 105 E aled@urdd.org

Carwyn Milburn

Swyddog Prosiect Chwaraeon - Gogledd Cymru
T 01248 672 108 E carwynmilburn@urdd.org

Rhodd-Alaw

Swyddog Gweithgareddau - Ynys Mon
T 07484522394 E rhoddalaw@urdd.org

Gwenan Mon Williams

Swyddog Gweithgareddau -
T 01248 672104 E gwenanmon@urdd.org

CYMOEDD A GWENT

Helen Williams-Couch

Swyddog Datblygu Chwaraeon - Cymoedd a Gwent
T 01685 883 955 E helenw@urdd.org

Jo Jones

Swyddog Prosiect Chwaraeon - Gwent
T 07917 270301 E jo@urdd.org

Jack Perkins

Swyddog Gweithgareddau -
T 07786 855708 E jackperkins@urdd.org

Rhys Blacker

Swyddog Gweithgareddau - RCT a Merthyr
T 07484 522397 E rhysblacker@urdd.org