Cysylltu

Cysylltwch â ni os hoffech fwy o wybodaeth am waith yr adran chwaraeon

chwaraeon@urdd.org 

CYFARWYDDWR

Gary Lewis

Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau
T 02922 405 335 E gary@urdd.org

GORLLEWIN CYMRU

Jamie Price

Uwch Rheolwr Datblygu Chwaraeon - Gorllewin Cymru
T 07717 782049 E jamieprice@urdd.org

Catrin Stone

Swyddog Datblygu Chwaraeon Gorllewin Morgannwg a Brycheiniog Maesyfed
T 07976 003357 E catrinstone@urdd.org

Emma Roberts (Ar cyfnod mamolaeth)

Swyddog Datblygu Chwaraeon Gorllewin Morgannwg a Brycheiniog Maesyfed
T 07500890254 E emmaroberts@urdd.org

Emyr Davies

Swyddog Datblygu Chwaraeon Myrddin
T 07500 033 957 E emyrdavies@urdd.org

Rhian Homer

Swyddog Datblygu Chwaraeon Sir Benfro
T 07929 715984 E rhianhomer@urdd.org

Rhiannon James

Swyddog Datblygu Chwaraeon Ceredigion
T 07929 715983 E rhiannonjames@urdd.org

Liam Higgins

Swyddog Datblygu Chwaraeon Morgannwg Ganol
T 07976 003344 E liamhiggins@urdd.org

Ffion Evans

Swyddog Cymunedol Chwaraeon Morgannwg Ganol
T 07976 003358 E ffionangharad@urdd.org

DE CYMRU

Jo Jones

Rheolwr Datblygu Chwaraeon - De Cymru
T 02922 405338 / 07881782600 E jo@urdd.org

Jac Jenkins

Swyddog Datblygu Chwaraeon - Caerdydd a'r Fro
T 02922 405340 / 07967 300233 E jacjenkins@urdd.org

Wesyn Dafydd

Swyddog Cymunedol Gweithgareddau Nofio - De Cymru
T 02922 405340 / 07500607409 E wesyndafydd@urdd.org

Sion Jones

Swyddog Cymunedol Chwaraeon - Caerdydd a'r Fro
T 07929715979 E sionjones@urdd.org

Morgan Harvey

Swyddog Cymunedol Chwaraeon - Caerdydd a'r Fro
T 07812387968 E morganharvey@urdd.org

Rhys Blacker

Swyddog Datblygu Chwaraeon - Cymoedd Morgannwg a Caerffili
T 07484522397 E rhysblacker@urdd.org

Hannah Evans

Swyddog Datblygu Chwaraeon - Gwent
T 07976003349 E hannah@urdd.org

Tomos Acreman

Cydlynydd Gweithgareddau Chwaraeon - Gwent
T 07786855708 E tomosacreman@urdd.org

DIGWYDDIADAU

Tomos Birkhead

Rheolwr Digwyddiadau Chwaraeon
T 02922 405345 / 07826 531000 E tomosbirkhead@urdd.org

Josh Harvey

Swyddog Digwyddiadau Chwaraeon
T 02922 405354 / 07929878626 E joshharvey@urdd.org

Aron Cowdy

Prentis Digwyddiadau Chwaraeon
T 02922 405337 E aroncowdy@urdd.org

GOGLEDD CYMRU

Aled Jones

Rheolwr Datblygu Chwaraeon - Gogledd Cymru
T 01248 672 105 E aled@urdd.org

Rhodd-Alaw

Uwch Swyddog Datblygu Chwaraeon Gogledd Cymru
T 01407 470 010 / 07484522394 E rhoddalaw@urdd.org

Llyr Roberts

Swyddog Datblygu Chwaraeon Ynys Mȏn
T 01248 672104 / 07484522395 E owainllyr@urdd.org

Rhys Evans

Swyddog Datblygu Chwaraeon Eryri
T 07812391183 E rhysevans@urdd.org

Aron Tomos

Swyddog Datblygu Chwaraeon Fflint a Wrecsam
T 07866911690 E arontomos@urdd.org

Erddyn Williams

Swyddog Datblygu Chwaraeon Meirionnydd a Maldwyn
T 07866911656 E erddynwilliams@urdd.org

Ardal Dinbych

T 07484522394 E chwaraeondinbych@urdd.org

Ardal Conwy

T 07484522394 E chwaraeonconwy@urdd.org