Cysylltwch â ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am waith yr Urdd, mae croeso i chi gysylltu â ni trwy lenwi’r ffurflen isod neu trwy ebostio helo@urdd.org. Os ydych chi'n chwilio am adran benodol, gallwch ddod o hyd i'r manylion isod.

Aelodaeth

T 01239 652 162 E aelodaeth@urdd.org

Cyfathrebu

T 01678 541 025 E ywasg@urdd.org

Gwersyll Llangrannog

T 01239 652 140 E llangrannog@urdd.org

Gwersyll Glan-llyn

T 01678 541 000 E glan-llyn@urdd.org

Gwersyll Caerdydd

T 02920 635 678 E caerdydd@urdd.org

Adran Chwaraeon

T 02922 405 345 E chwaraeon@urdd.org

Adran Brentisiaethau

T 02922 405 348 E prentisiaeth@urdd.org

Eisteddfod yr Urdd

T 01678 541 012 E eisteddfod@urdd.org

E-bostiwch Ni

Cofnod annilys
Cofnod annilys
Cofnod annilys
Invalid entry