Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy am waith yr Urdd – helo@urdd.org neu cliciwch ar yr adrannau isod os ydych yn chwilio am rhywun yn benodol.

Cyfeiriadau / Cyfarwyddiadau i'n Swyddfeydd

Tim Corfforaethol

Corfforaethol

Sian Lewis

Prif Weithredwr
T 02920 635 689 E sianlewis@urdd.org

Hywel Williams

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol
T 01678 541 010 E hywelwilliams@urdd.org

Iwan Tudur Jones

Cynorthwy-ydd yr Adran Ariannol
T 01678 541 009 E iwan@urdd.org

Catrin James

Swyddog Hyfforddi Cenedlaethol
T 01267 676 734 E catrinj@urdd.org

Rhydian Wyn Edwards

Swyddog Technoleg Gwybodaeth
T 01678 541 018 E rhydianwyn@urdd.org

Nicola Scofield

Rheolwr Adnoddau Dynol
T 02920 635 693 E nicola@urdd.org

Claire Jones

Uwch Gynorthwy-ydd yr Adran Ariannol
T 01678 541 011 E claire@urdd.org

Mirain Lewis

Cydlynydd Ariannol
T 01678 541 008 E mirainlewis@urdd.org

Lyndon Jones

Rheolwr Technoleg Gwybodaeth
T 01495 306 867 E lyndon@urdd.org

Bobby Vaughan-Jones

Swyddog Cynorthwyol TG
T 01239 652 168 E bobby@urdd.org

Cyfathrebu

Mali Thomas

Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Datblygu
T 02920 635 695 E mali@urdd.org

Sioned Wyn

Swyddog Cyfathrebu
T 01239 652 164 / 07976 330361 E sionedwyn@urdd.org

Siân Stephen

Rheolwr Nawdd
T 02920 635 694 E sianstephen@urdd.org

Enfys Davies

Swyddog Aelodaeth
T 01239 652 162 E enfys@urdd.org

Branwen Rhys

Swyddog Marchnata
T 01678 541 034 E branwenrhys@urdd.org

Elan Ial Jones

Swyddog Marchnata Digidol
T 01678 541 034 E ElanIal@urdd.org

Meinir James

Swyddog Gweinyddol Data
T 01239 652 165 E meinirjames@urdd.org

Gwersylloedd

Gwersyll Caerdydd

Prif Rif Gwersyll yr Urdd Caerdydd
T 02920 635 678 E caerdydd@urdd.org

Gwersyll Llangrannog

Prif Rif Gwersyll yr Urdd Llangrannog
T 01239 652 140 E llangrannog@urdd.org

Gwersyll Glan-llyn

Prif Rif Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
T 01678 541 000 E glanllyn@urdd.org

Swyddfeydd Rhanbarthol

Brycheiniog a Maesyfed

Rhiannon Walker

Swyddog Datblygu Brycheiniog a Maesyfed
T 07917 270 071 E rhiannonwalker@urdd.org

Caerdydd a'r Fro

Geraint Scott

Swyddog Datblygu Caerdydd a'r Fro
T 029 2240 5344 E geraint@urdd.org

Sioned Davies

Swyddog Cynorthwyol Caerdydd a'r Fro
T 02922 405350 E sioneddavies@urdd.org

Deiniol Llyr Jones

Swyddog Ieuenctid Caerdydd
T 07768 333 120 E deiniol@urdd.org

Leon Welsby

Swyddog Prosiect Cymraeg Bob Dydd
T 07966 434 388 E leon@urdd.org

Josh Wheeler

Swyddog Cynorthwyol Caerdydd a'r Fro
T 02922 405 350 E josh@urdd.org

Elin Siriol Edwards

Swyddog Prosiect Cymraeg Pob Dydd
T 07500 607392 E elinsiriol@urdd.org

Lewys Wyn Jones

Swyddog Ieuenctid Caerdydd
T 07768 333 120 E lewys@urdd.org

Manon Ifan

Swyddog Ieuenctid Bro Morgannwg
T 07500 607 407 E manonifan@urdd.org

Rhys Tomos

Swyddog Ieuenctid Bro Morgannwg
T 07500 607 407 E rhystomos@urdd.org

Ceredigion

Meinir James

Swyddog Gweinyddol Ceredigion
T 01239 652 150 E meinirj@urdd.org

Rhydian Jenkins

Swyddog Cynorthwyol Ceredigion
T 01239 652 150 E rhydian@urdd.org

Anwen Eleri Bowen

Swyddog Datblygu Ceredigion
T 01239 652 150 E anweneleri@urdd.org

Leon Welsby

Swyddog Prosiect Cymraeg Bob Dydd
T 07966 434 388 E leon@urdd.org

Meriel Williams

Swyddog Gweinyddol Ceredigion
T 01239 652 152 E merielwilliams@urdd.org

Delyth Lewis

Swyddog Gweinyddol Ceredigion
T 01239652152 E delythlewis@urdd.org

Conwy

Bethan Jones

Swyddog Datblygu Conwy
T 01745 818 602 E bethanj@urdd.org

Marian Jones

Swyddog Gweinyddol Conwy a Dinbych
T 01745 818 600 E marian@urdd.org

Manon Celyn

Swyddog Menter Iaith Conwy
T 01492 643 231 E manon@miconwy.org

Esyllt Tudur

Swyddog Menter Iaith Conwy
T 01492 643 231 E esyllt@miconwy.org

Elin Mair Jones

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Conwy
T 01745 818 601 E elinmair@urdd.org

Mari Fwyn

Swyddog Gweithgareddau Ieuenctid y Glannau – Gwynt y Môr
T 01745 818608 E marifwyn@urdd.org

Carwyn Siôn Owen

Prentis Ieuenctid Conwy
T 01745818610 E carwynsion@urdd.org

Megan Elias

Swyddog Cymraeg Bob Dydd Gogledd Cymru
T 01745 818 609 E meganelias@urdd.org

Cymoedd Morgannwg

Delyth Southall

Swyddog Datblygu Cymoedd Morgannwg
T 01685 883 953 E delyths@urdd.org

Sinead Harris

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Cymoedd Morgannwg
T 01685 883 953 E sinead@urdd.org

Leon Welsby

Swyddog Prosiect Cymraeg Bob Dydd
T 07966 434 388 E leon@urdd.org

Dinbych

Marian Jones

Swyddog Gweinyddol Conwy a Dinbych
T 01745 818 600 E marian@urdd.org

Lois Hedd

Swyddog Datblygu Dinbych
T 01745 818 604 E loishedd@urdd.org

Mari Fwyn

Swyddog Gweithgareddau Ieuenctid y Glannau – Gwynt y Môr
T 01745 818608 E marifwyn@urdd.org

Hanna Lois

Prentis Ieuenctid Dinbych
T 01745 818607 E hannalois@urdd.org

Megan Elias

Swyddog Cymraeg Bob Dydd Gogledd Cymru
T 01745 818 609 E meganelias@urdd.org

Eryri

Guto Williams

Swyddog Datblygu Eryri
T 01248 672 102 E guto@urdd.org

Iwan Williams

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Eryri
T 01248 672 100 E iwanwilliams@urdd.org

Eleri Bean

Swyddog Gweinyddol Eryri
T 01248 672 103 E Eleribean@urdd.org

Eleri Bean

Swyddog Gweinyddol
T 01248 672103 E eleribean@urdd.org

Eleri Bean

Swyddog Gweinyddol Eryri
T 01248 672103 E Eleribean@urdd.org

Eleri Bean

Swyddog Gweinyddol Eryri
T 01248 672103 E Eleribean@urdd.org

Fflint a Wrecsam

Darren Morris

Swyddog Datblygu Fflint a Wrecsam
T 01352 746197 E darrenm@urdd.org

Cerian Prysor

Swyddog Ieuenctid Fflint
T 01352 754 956 E cerian@urdd.org

Helen Povey-Jones

Swyddog Gweinyddol Fflint a Wrecsam
T 01352 746196 E Helenpoveyjones@urdd.org

Hannah Wright

Cydlynydd Ail-iaith Cendlaethol
T 07500 607405 E hannahwright@urdd.org

Eluned Mair Davies

Swyddog Ieuenctid Wrecsam
T 07500 033 974 E elunedmair@urdd.org

Marian Antrobus

Swyddog Cynradd Sir y Fflint
T 01352 754 956 E marianantrobus@urdd.org

Megan Elias

Swyddog Cymraeg Bob Dydd Gogledd Cymru
T 01745 818 609 E meganelias@urdd.org

Owain Williams

Swyddog Cynradd a Ieuenctid Fflint
T 07825721196 E Owainwilliams@urdd.org

Gorllewin Morgannwg

Nia Eleri Johns

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Gorllewin Morgannwg
T 01792 560 624 E niaeleri@urdd.org

Ffion Haf Morgan

Swyddog Datblygu Gorllewin Morgannwg
T 01792 560 624 E ffionhaf@urdd.org

Leon Welsby

Swyddog Prosiect Cymraeg Bob Dydd
T 07966 434 388 E leon@urdd.org

Tomos Lewis

Prentis Ieuenctid Gorllewin Morgannwg
T 07812 375 969

Gwent

Sion Lewis

Swyddog Datblygu
T 01495 68 77 90 / 07976003350 E sionlewis@urdd.org

Sion Lewis

Swyddog Datblygu Rhanbarth Gwent
T 07976 003 350 E sionlewis@urdd.org

Angharad Wyn Jones

Arweinydd Tîm Ieuenctid a Gwersylloedd
T 01495 68 77 90 / 07976003352 E angharadwyn@urdd.org

Mared Esyllt Jones

Swyddog Ieuenctid Caerffili
T 07976 003347 E maredjones@urdd.org

Leon Welsby

Swyddog Prosiect Cymraeg Bob Dydd
T 07966 434 388 E leon@urdd.org

Cian Owen

Swyddog Ieuenctid Casnewydd a Mynwy
T 07976 003 317 E cianowen@urdd.org

Elin Siriol Edwards

Swyddog Prosiect Cymraeg Pob Dydd
T 07500 607392 E elinsiriol@urdd.org

Rhiannon Jones

Swyddog Ieuenctid Caerffili
T 07976 003 347 E rhiannonjones@urdd.org

Alyssa Williams

Swyddog Ieuenctid Blaenau Gwent
T 07976 003 352 E alyssa@urdd.org

Louise Rees

Swyddog Ieuenctid Caerffili
T 07976003347 E louiserees@urdd.org

Jona Owen

Swyddog Ieuenctid Casnewydd a Mynwy
T 07976003317 E jonaowen@urdd.org

Maldwyn

Janis Lewis

Swyddog Gweinyddol Maldwyn
T 01686 237 961 E janis@urdd.org

Meinir Lloyd Jones

Swyddog Cynorthwyol Maldwyn
T 01686 237 963 E meinirlloyd@urdd.org

Gwenlli Aled

Swyddog Datblygu Maldwyn
T 01686237962 E gwenllialed@urdd.org

Gemma Owen

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Maldwyn

Meirionnydd

Dylan Elis

Swyddog Datblygu Meirionnydd
T 079 76 00 33 37 E dylan@urdd.org

Awen Rhys Jones

Swyddog Gweinyddol Meirionnydd
T 01678 541 002 E awen@urdd.org

Marged Gwenllian

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Meirionnydd
T 07484 522 396 E margedgwenllian@urdd.org

Morgannwg Ganol

Jordan Morgan-Hughes

Swyddog Datblygu Morgannwg Ganol
T 01656 457 420 E jordan@urdd.org

Leon Welsby

Swyddog Prosiect Cymraeg Bob Dydd
T 07966 434 388 E leon@urdd.org

Lucy Fflur Jones

Swyddog Cynorthwyol Morgannwg Ganol
T 01656 457 420 E lucy@urdd.org

Myrddin

Lowri Morris

Swyddog Datblygu Cynradd Myrddin
T 01267 676 744 E lowrimorris@urdd.org

Leon Welsby

Swyddog Prosiect Cymraeg Bob Dydd
T 07966 434 388 E leon@urdd.org

Gethin Page

Swyddog Datblygu Uwchradd Myrddin
T 01267 676678 E gethinpage@urdd.org

Sir Benfro

Eurfyl Lewis

Swyddog Prosiect Sir Benfro
T 01239 820 317 E eurfyl@urdd.org

Dyfed Sion

Swyddog Datblygu Sir Benfro
T 01239 820 317 E dyfedsion@urdd.org

Leon Welsby

Swyddog Prosiect Cymraeg Bob Dydd
T 07966 434 388 E leon@urdd.org

Ynys Môn

Eryl Williams

Uwch Swyddog Datblygu
T 01407 470 010 E eryl@urdd.org

Carol Jones

Swyddog Gweinyddol Ynys Môn
T 01407 470 010 E carol@urdd.org

Lowri Turner

Swyddog Ieuenctid Ynys Môn
T 01407 470 010 E lowriturner@urdd.org

Elen Jones

Prentis Gwaith Ieuenctid
T 01407470010 E elenjones@urdd.org

Eisteddfod

Aled Sion

Cyfarwyddwr yr Eisteddfod
T 01678 541 014 E aledsion@urdd.org

Morys Gruffydd

Trefnydd yr Eisteddfod
T 01678 541014 E morys@urdd.org

Steffan Prys Roberts

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod
T 01678 541 015 E steffanprys@urdd.org

Catherine Tudor Jones

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod
T 01678 541 038 E catherinetudor@urdd.org

Alaw Owen

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod
T 01678 541 013 E alawowen@urdd.org

Nesta Jones

Cynorthwy-ydd Personol i Gyfarwyddwr yr Eisteddfod
T 01678 541 014 E nesta@urdd.org

Ruth Morris

Uwch Ysgrifennydd Adran yr Eisteddfod
T 01678 541 012 E ruth@urdd.org

Chwaraeon

Gary Lewis

Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau
T 02922 405 335 E gary@urdd.org

Alan Parry Jones

Swyddog Datblygu Digwyddiadau
T 02922 405 336 E alanp@urdd.org

Mared Thomas

Gweinyddwr Gemau Cymru
T 02922 405 346 E maredthomas@urdd.org

Tom Birkhead

Gweinyddwr Digwyddiadau Chwaraeon
T 02922 405 345 E tomosbirkhead@urdd.org

Jamie Price

Swyddog Datblygu Chwaraeon - Gorllewin / Caerdydd a'r Fro
T 07717 782049 E jamieprice@urdd.org

Ryan David

Swyddog Prosiect Chwaraeon - Caerdydd
T 02922 405 338 E ryandavid@urdd.org

Liam Higgins

Swyddog Prosiect Cynorthwyol - Caerdydd a'r Fro
T 02922 405 339 E liamhiggins@urdd.org

Iwan Rowlands

Swyddog Gweithgareddau Chwaraeon - Caerdydd a'r Fro
T 07500 607 409 E IwanRowlands@urdd.org

Owen Williams

Swyddog Prosiect - Abertawe
T 01792 560 624 E owen@urdd.org

Catrin Stone

Swyddog Prosiect - Penybont a Castell-Nedd
T 07960 003357 E catrinstone@urdd.org

Emyr Davies

Swyddog Gweithgareddau Sir Gar
T 07500 033 957 E emyrdavies@urdd.org

Lauren Richards

Swyddog Gweithgareddau Pen y Bont
T 07484522399 E laurenrichards@urdd.org

Aled Jones

Uwch Swyddog Chwaraeon
T 01248 672 105 E aled@urdd.org

Catrin Davis

Swyddog Prosiect Hyfforddiant Chwaraeon
T 02922 405 347 E catrindavis@urdd.org

Jess Stacey

Tutor / Asesydd Adran Prentisiaethau
T 07971 144 748 E jess@urdd.org

Mirain Ifan

Gweinyddwr Hyfforddiant Chwaraeon
T 02922 405 349 E mirainifan@urdd.org

Carwyn Milburn

Swyddog Prosiect Chwaraeon Gogledd Cymru
T 01248 672 108 E carwynmilburn@urdd.org

Helen Ioan

Swyddog Prosiect Chwaraeon - Ceredigion
T 07976 003338 E helenioan@urdd.org

Lowri Jones

Swyddog Gweithgareddau - Bangor
T 01248 672 104 E lowrijones@urdd.org

Rhodd-Alaw

Swyddog Gweithgareddau Ynys Mon
T 07484522394 E rhoddalaw@urdd.org

Helen Williams

Swyddog Datblygu Chwaraeon - Rhondda Cynon Taf a Caerffili
T 01685 883 955 E helenw@urdd.org

Jo Jones

Swyddog Prosiect Cynorthwyol - Caerffili, Merthyr a Torfaen
T 07917 270301 E jo@urdd.org

Rhys blacker

Swyddog Gweithgareddau Merthyr
T 07484 522 397 E rhysblacker@urdd.org

E-bostiwch Ni

Cofnod annilys
Cofnod annilys
Cofnod annilys
Invalid entry