Ein bwriad yw grymuso pobl ifanc i weithio gyda’i gilydd, blaenoriaethu eu lles, dysgu sut i ofalu am ein hamgylchedd a chyfrannu at ddyfodol cynaliadwy.

Ym Mhentre Ifan byddwn yn cyflawni hyn trwy gynnig profiadau un dydd i hyd at 4 noson dan adain ein cwrs Cynaliadwyedd a Lles.

Medrwn hefyd deilwra cyrsiau ar gyfer astudiaethau uwchradd fel daearyddiaeth, hanes, Cymraeg, Bagloriaeth Cymraeg a mwy.

Cliciwch ar yr opsiynau isod i ddarganfod mwy:

  • Diwrnodau Darganfod
  • Gweithgareddau
  • Dihangfa Adolygu
  • Cyrsiau Preswyl Cynaliadwyedd a Lles