Llety i hyd at 36 (40 gan ddefnyddio gwlâu dwbl)

Holl gyfleusterau y safle sy'n cynnwys:

- Lolfa a Chegin  - Caban Sychu 

  - Gardd Cymdeithasol   - Storfa Offer Awyr Agored

Pris yn amrywio o £800 y noson

                                                 (Codir TAW mewn rhai amgylchiadau)