Pecynnau sydd ar gael

2 noson

4 noson

Llety, bwyd a rhaglen lawn o weithgareddau

 £     179.00

 £     299.00

Llety a bwyd yn unig

 £     124.00

 £     220.00

Llety a gweithgareddau yn unig (hunan arlwyo)

 £     130.00

 £     250.00

Llety yn unig

 £       75.00

 £     140.00

*Prisiau ar gyfer isafswm o 12 person 

** Gostyngiad o 30% i ysgolion a cholegau yn ystod Rhagfyr a Ionawr (gan eithrio Nadolig a Calan) 

 

Prisiau Llogi'r tŷ cyfan (llety yn unig) 

2 noson

3 noson

4 noson

5 noson

6 noson

7 noson

 £  1,200.00

 £  1,800.00

 £  2,400.00

 £        3,000.00

 £  3,600.00

 £  4,200.00