Mae Urdd Gobaith Cymru yn gweithio tuag at Farc Ansawdd Aur Insport DSW. Pwrpas y brosiect insport yw cefnogi sefydliadau i ddatblygu eu darpariaeth fel ei bod yn cynnwys pobl anabl mewn strwythurau sy’n darparu’r cyfleoedd gorau i’r gymuned, yn cynyddu cyfranogiad ac aelodaeth, ac i galluogi ehangach o’r gymuned gymryd rhan mewn ddarpariaeth chwaraeon gwych ledled Cymru. Rydym yn awyddus i gael barn a dealltwriaeth o'ch profiadau er mwyn cynllunio i'r dyfodol. Byddem yn hynod ddiolchgar am eich amser i gwblhau'r holiadur isod.

Cliciwch i gwblhau yr holiadur