Beth yw’r opsiynau i ddarparwyr?

Gall ddarparwyr gyfeirio dysgwyr at yr Urdd er mwyn cwblhau cymwysterau Sgiliau Hanfodol yn llwyr trwy’r Hwb wrth greu partneriaeth cryf neu drefniant is-gontractio. Mae gennym strwythur prisio cystadleuol ac yr ydym yn agored i ystyried trefniant a all weithio i chi.

Os ydych yn darparu Sgiliau Hanfodol trwy’r Gymraeg yn barod ac angen cymorth mewn unrhyw ffordd i alluogi eich dysgwyr i lwyddo mae modd i gael trafodaeth am ffyrdd gallwn ni eich helpu. Gall eich dysgwyr ymuno yn ein gweithdai, cael mynediad at recordiadau neu at adnoddau o safon uchel i helpu gyda’ch darpariaeth.

Gwybodaeth i Ddarparwyr

Hoffech chi gynnig cymwysterau Sgiliau Hanfodol drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog i ddysgwyr eich sefydliad chi?

Beth yw'r HWB?

Mae’r Hwb yn cynnig cymwysterau a hyfforddiant pwrpasol yn y meysydd Cyfathrebu, Rhifedd a Llythrennedd Digidol yng Nghymraeg neu’n ddwyieithog. Mae modd i ddysgwyr weithio tuag at gymwysterau Sgiliau Hanfodol Mynediad 3 i Lefel 3 gyda ni o unrhyw ran o Gymru.

I bwy mae’r HWB?

Mae’r Hwb yn agored i ddarparwyr hyfforddiant fedru cyfeirio dysgwyr sy’n dymuno ymgymryd â chymwysterau Sgiliau Hanfodol drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog

Mae’r Hwb i’ch dysgwyr chi os...

• nad ydynt wedi ymarfer eu Cymraeg ers cyfnod

• ydynt ond wedi defnyddio eu Cymraeg yn yr ysgol

• ydyn nhw’n awyddus i ddatblygu eu Cymraeg

• oes ganddynt lefel da o Gymraeg

• ydyn nhw’n siaradwyr Cymraeg rhugl

Crynodeb o’r hyn gallwn ni gynnig:

• Cofrestru dysgwyr

• Partneriaeth neu drefniant is-gontractio

• Cynllun dysgu

• Adolygiadau misol i asesydd ddilyn cynnydd

• Gweithdai rhithiol deniadol

• Adnoddau cyfrwng Cymraeg

• Cymorth 1:1 gyda thiwtor profiadol

• Recordiadau manwl

• Cefnogaeth i lwyddo yn y dasg a’r prawf

• Ardystio

Pam gafodd yr HWB ei sefydlu?

Sefydlwyd ein Hwb Sgiliau Hanfodol er mwyn sicrhau bod gan pob dysgwyr ledled Cymru yr opsiwn o ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu, rhifedd a llythrennedd digidol drwy gyfrwng y Gymraeg neu yn ddwyieithog, wrth dderbyn hyfforddiant a phrofiad addysgu o’r safon uchaf. Sicrhawn fod y rhaglenni yn barhaus fel bod dysgwyr yn gallu dechrau eu cymhwyster ar unrhyw adeg o’r flwyddyn a chwblhau drwy’r iaith Gymraeg neu’n ddwyieithog.

Mae’r rhan fwyaf o sesiynau dysgu’r Hwb yn digwydd yn rhithiol ac felly yn agored i unigolion o bob rhan o Gymru.

Ein gweledigaeth yw sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn derbyn yr un flaenoriaeth â’r Saesneg wrth i ddysgwyr gwblhau cymwysterau Sgiliau Hanfodol.

Beth yw’r opsiynau i ddarparwyr?

Gall ddarparwyr gyfeirio dysgwyr at yr Urdd er mwyn cwblhau cymwysterau Sgiliau Hanfodol yn llwyr trwy’r Hwb wrth greu partneriaeth gref neu drefniant is-gontractio. Mae gennym strwythur prisio cystadleuol ac yn agored i ystyried trefniant sydd yn weithio i chi.

Os ydych yn darparu Sgiliau Hanfodol trwy gyfrwng y Gymraeg yn barod ac angen cymorth mewn unrhyw ffordd i alluogi eich dysgwyr i lwyddo mae modd cael trafodaeth am ffyrdd gallwn ni eich helpu. Gall eich dysgwyr ymuno yn ein gweithdai, cael mynediad at adnoddau o’r safon uchaf neu gallwch dderbyn cymorth arbenigol ein tiwtoriaid i farcio gwaith i’ch cymhorthi gyda’ch darpariaeth. Lawr-lwythwch becyn wybodaeth gyflawn drwy glicio ar y botwm 'Gwybodaeth i Ddarparwyr' isod.

Cysylltwch â ni i drafod ymhellach: hwbsgiliau@urdd.org neu defnyddiwch y ffurflen 'E-bostiwch Ni' isod. 

Lawrlwythwch pecyn wybodaeth cyflawn i'ch dyfais drwy glicio ar y bwtwm 'Gwybodaeth i Ddarparwyr' isod. 

GWYBODAETH I DDARPARWYR

 

Cysylltwch â ni i drafod ymhellach: hwbsgiliau@urdd.org neu defnyddiwch y ffurflen 'E-bosiwch Ni' isod.

 

E-bostiwch Ni

Cofnod annilys
Cofnod annilys
Cofnod annilys
Invalid entry