lang-activities.jpg

Gwyliau Teulu 2020

Y gwyliau teulu perffaith! Gweithgareddau diri, bwyd da, a lleoliad arbennig!

Dyma dyddiadau eleni:

Hwyl yr Haf (7 - 10 o Awst 2020)

Penwythnos Calan (30 Rhagfyr - 01 Ionawr 2021)

Os oes gennych ddiddordeb trefnu gwyliau i grwp o deuluoedd, cysylltwch i drafod dyddiadau. 

 

Mwy o Wybodaeth

 

lang-canteen.jpg

Llety a Bwyd

Ystafelloedd ensuite o safon gyda gwelyau bync, cyfleusterau gwneud coffi a the gerllaw, pedwar pryd y dydd wedi eu cognio ar eich cyfer a dim golchi llestri! Darparir bwydlen ar gyfer pob angen dietegol.

Cymrwch gip ar ein cyfleusterau

 

llang-local.jpg

Yr Ardal

Traethau baneri glas, llwybr arfordirol bendigedig, bywyd gwyllt, tafarndai, bwytai cyfagos, teithiau cychod Cei Newydd, dolffiniaid a llawer llawer mwy!