Wedi ei leoli ar dir Gwersyll Glan-llyn mae ein hardal wersylla newydd. Dyma’r lleoliad delfrydol i dreulio’r noson wedi diwrnod prysur o weithgareddau neu'n darganfod yr ardal leol. Gallwch chi ddewis bod yn annibynnol neu gelli darparu pecyn gweithgareddau ac arlwyo llawn.

 

Mae nifer o becynnau amrywiol ar gael. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

 

Cysylltwch â'r gwersyll ar 01678 541000 neu glan-llyn@urdd.org am fwy o wybodaeth.

 

Gwybodaeth Bellach

Sied gymunedol aml-ddefnydd

Bloc toiledau a chawodydd

Cegin ag adnoddau hunan arlwyo

Cae Penllyn