A ydych yn mynd i fod ym mlwyddyn 8 neu 9 ym mis Hydref 2024?

Dyma gyfle gwych i chi fynd ar wyliau gyda'ch ffrindiau i un o barciau antur enwocaf Ewrop yn ogystal â gweld prif atyniadau Prifddinas Ffrainc, Paris

Y pris yw £549 gyda Blaendal o £149 a chynllun talu dros 3 mis.

Mae’r gost yn cynnwys: Taith bws, tocyn llong, gwely a brecwast, taith o amgylch Paris, tocyn cinio (1 noson), tocyn 2 ddiwrnod i Disneyland, Disney Studios a Disney Village a llawer o hwyl!

I archebu lle ewch i www.urdd.cymru/archebuiac