Pethau i'w gwneud

Wedi ei leoli ar lan Llyn Tegid, mae Gwersyll Glan-llyn yn arbenbigo mewn gweithgareddau awyr agored o'r radd flaenaf.

Gwyliau Teuluoedd

Dewch i Glan-llyn ar wyliau teulu!

Mwy o Wybodaeth

Amdanom Ni

Os yn arweinydd yn trefnu cwrs, neu yn rhiant/gwarchodwr gyda phlentyn yn ymweld, cewch fwy o wybodaeth am y gwersyll yma. Mae'r holl ddogfennau a gwybodaeth angenrheidiol yn ymwneud ag ynweliad ar gael, yn ogystal a'r newyddion diweddaraf o'r gwersylla sut i gyrraedd.

Eich Ymweliad

Mae'r Llyn, y mynyddoedd a'r afonydd cyfagos i Glan-llyn yn cynnig opsiynau cyffrous i'r rhai sy'n penderfynu dod yma i aros am wyliau neu ar gwrs addysgiadol. Dewch i aros!

Eisiau gwybod mwy?

Cysylltwch a'r gwersyll am atebion i'ch cwestiynau.

 

Cysylltu