Pethau i'w Gwneud

Wedi ei lleoli ar lannau Llyn Tegid, mae gwersyll Glan-Llyn yn arbenigo mewn gweithgareddau awyr agored o ansawdd uchel.

GWERSYLL HAF

Dewch i Glan-llyn ar wersyll haf!

Manylion llawn

Amdanom Ni

Os yn arweinydd yn trefnu cwrs, neu yn rhiant/gwarchodwr gyda phlentyn yn ymweld, cewch fwy o wybodaeth am y gwersyll yma. Mae'r holl ddogfennau a gwybodaeth angenrheidiol yn ymwneud ag ynweliad ar gael, yn ogystal a'r newyddion diweddaraf o'r gwersylla sut i gyrraedd.

Eich Ymweliad

Mae'r Llyn, y mynyddoedd a'r afonydd cyfagos i Glan-llyn yn cynnig opsiynau cyffrous i'r rhai sy'n penderfynu dod yma i aros am wyliau neu ar gwrs addysgiadol. Dewch i aros!

Eisiau gwybod mwy?

Cysylltwch a'r gwersyll am atebion i'ch cwestiynau.

 

Cysylltu