Diddordeb mewn dod i Wersyll Haf eleni? Archebwch eich lle heddiw!

Mae Gwersylloedd Haf yr Urdd yn cynnig anturiaethau i blant a phobl ifanc dros wyliau’r haf yn annibynnol o’u rhieni neu warchodwyr. Dewiswch o dri gwersyll eiconig yr Urdd (Llangrannog, Caerdydd a Glan-llyn) lle mae’r gweithgareddau’n amrywio o gyrsiau antur i gyrsiau creu a pherfformio. 

Gyda’n Gwersyll Haf cyntaf un yn Llangrannog yn 1932, mae plant a phobl ifanc wedi dod i brofi anturiaethau’r Urdd ers 90 o flynyddoedd. Archebwch le heddiw a dewch gyda ni am y 91ain tro.

Mae’r Urdd yn cynnig cymorth ariannol er mwyn sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru yn gallu mwynhau gwyliau haf, beth bynnag fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau ariannol. Gallwch wneud cais i'r Gronfa Cyfle i Bawb i dalu am unrhyw un o'n Gwersylloedd Haf.

Cymerwch olwg isod ar ba Wersylloedd Haf sydd ar gael eleni. 

 

Gŵyl Hwyl Dechrau'r Haf

Gwersyll Caerdydd

26 - 28 Gorffennaf 2023

Bl. 4 - 6

Dysgu mwy
 

Cwrs Perfformio

Gwersyll Caerdydd

14 - 18 Awst 2023

Bl. 4 - 6

Dysgu mwy
 

Cwrs Creu

Gwersyll Caerdydd

22 - 25 Awst 2023

Bl. 7 - 9

Dysgu mwy
 

Gŵyl Hwyl Diwedd yr Haf

Gwersyll Caerdydd

29 - 31 Awst 2023

Bl. 4 - 6

Dysgu mwy
 

Anturdd Iau

Gwersyll Glan-llyn

31 Gorffennaf - 2 Awst 2023

Bl. 4 - 6

Dysgu mwy
 

Anturdd Iau

Gwersyll Glan-llyn

2 - 4 Awst 2023

Bl. 4 - 6

Dysgu mwy
 

Anturdd Fawr

Gwersyll Glan-llyn

24 – 28 Gorffennaf 2023 

Bl. 7 - 8

Dysgu mwy
 

Anturdd i'r Eithaf

Gwersyll Glan-llyn 

31 Gorffennaf - 4 Awst 2023 

Bl. 9 - 10

Dysgu mwy
 

Penwythnos Joio

Gwersyll Llangrannog

22 - 24 Gorffennaf 2023

Bl. 4 - 6

Dysgu mwy

Tridiau Joio

Gwersyll Llangrannog

24 - 26 Gorffennaf 2023

Bl. 4 - 6

Dysgu mwy

Gwersyll Dwyieithog

Gwersyll Llangrannog

26 - 28 Gorffennaf

Bl. 4 - 6

Dysgu mwy

Cronfa Cyfle i Bawb

Mae Cronfa Cyfle i Bawb yn rhoi’r cyfle i bob plentyn yng Nghymru i fwynhau gwyliau haf, beth bynnag fo’u cefndirneu eu hamgylchiadau ariannol.  

Dysgu mwy