Gwersylloedd haf yr Urdd


Mae'r Urdd yn cynnal gwersylloedd haf ers y 1930au.

Gwyliau haf llawn antur, cyffro, profiadau newydd a chreu atgofion i blant a phobl ifanc o 8 i 18 oed.

Ar hyn o bryd rydyn ni'n brysur yn trefnu tywydd braf ar gyfer gwersylloedd haf 2020 - dewch nôl i weld manylion yn fuan!

Cronfa Cyfle i Bawb

Cronfa Cyfle i bawb yw'r gronfa all ariannu cyfnod ar wersyll haf i blant a phobl ifanc sy'n dod o gefndir incwm isel. Dysgwch fwy am y gronfa a sut i ymgeisio yma.

Dysgu mwy

SWOGIO

Wyt ti eisiau bod yn SWOG? Cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 16 a 25 i ennill profiad yn gweithio yn y maes awyr agored neu gofal plant.

Dysgu mwy