Newydd!

Gwersyll haf newydd sbon Llangrannog wedi'i deilwra yn arbennig ar gyfer dysgwyr Cymraeg.

Gwersylloedd haf 2019

Porwch trwy'r gwersylloedd haf gwahanol yn Llangrannog, Glan-llyn a Chaerdydd i blant a phobl ifanc - i gyd yn cynnig anturiaethau a gweithgareddau unigryw!

Cronfa Cyfle i Bawb

Cronfa Cyfle i bawb yw'r gronfa all ariannu cyfnod ar wersyll haf i blant a phobl ifanc sy'n dod o gefndir incwm isel. Dysgwch fwy am y gronfa a sut i ymgeisio yma.

Dysgu mwy

SWOGIO

Wyt ti eisiau bod yn SWOG? Cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 16 a 25 i ennill profiad yn gweithio yn y maes awyr agored neu gofal plant.

Dysgu mwy