Ymaelodi Unigolion neu Aelodaeth Teulu (3 neu fwy o blant)

Oes cangen o'r Urdd yn eich adran neu ysgol chi?

Os na, mae croeso i rieni/gwarchodwyr ymaelodi eu plant ar lein.

 

Pris aelodaeth yw £8 y pen, neu aelodaeth teulu am £20.

 

Ymuno gyda'r Urdd


Cwestiynau Cyffredin

Am beth bydd fy arian yn talu?

Gall aelodau'r Urdd fwynhau:

- Cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd gyda chanu, dawnsio, coginio, trin gwallt a llawer mwy

- Cymdeithasu, cyfarfod ffrindiau newydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau gyda'r adran neu aelwyd leol

- Cerdyn aelodaeth, bathodyn a chynigion arbennig bob mis

Rwyf wedi anghofio fy nghyfrinair

Ebostiwch aelodaethtechnegol@urdd.org am gyfrinair newydd.

Pa ddulliau talu sy’n bosibl?

Gallwch ddewis o dalu gyda cherdyn credyd/debyd, tanysgrifiad blynyddol awtomatig trwy PayPal, neu trwy anfon siec. Os byddwch yn talu gyda cherdyn fe fyddwch yn derbyn y rhifau aelodaeth yn syth. Os ydych chi'n talu drwy anfon siec neu BACS byddwch yn derbyn y rhifau aelodaeth ar e-bost ar ôl i ni dderbyn eich taliad.

Fydda i'n derbyn fy rhif aelodaeth yn syth?

Os byddwch yn talu gyda cherdyn fe fyddwch yn derbyn y rhifau aelodaeth yn syth. Os ydych chi'n talu trwy anfon siec neu BACS, byddwch yn derbyn y rhifau aelodaeth ar e-bost ar ôl i ni dderbyn eich taliad.

Rwy’n cael problem cofrestru aelodau ar y wê. Gyda phwy gallaf gysylltu?

Os ydych yn cael problemau gyda’r system yna gallwch gysylltu â’r Adran Aelodaeth ar 01239 652 162 am gyngor. Mae oriau agor y swyddfa i'w gweld ar y dudalen hon. Os oes angen cymorth yn defnyddio’r system efallai byddwn yn cynnig i aelod o staff ein hadran TG i gysylltu nôl a chi gyda chymorth penodol, neu gallwch e-bostio aelodaethtechnegol@urdd.org

Hoffwn ymaelodi fy nheulu. Sut alla i wneud hyn?

Mae modd cofrestru teulu (gydag o leiaf 3 o blant) am bris gostyngol o £19. Cliciwch yma i ymaelodi eich teulu

Cofiwch, wedi 10 Ionawr 2019 bydd y pris yn cynyddu i £25.

Beth yw dyddiad cau aelodaeth?

Nid oes dyddiad cau - ond y dyddiad ar gyfer cael aelodaeth yn rhatach yw cyn 10 Ionawr 2019 am gost o £7 y pen. Bydd y gost yn cynyddu i £10 yr unigolyn ar ôl y dyddiad hwn, neu £25 i deuluoedd, hyd at ddiwedd y flwyddyn academaidd 2018/2019.

A oes angen dychwelyd y daflen Cymorth Rhodd os ydych chi'n ymaelodi dros y wê?

Byddem yn ddiolchgar iawn pe byddech yn dychwelyd y taflenni.  O wneud hynny, mae modd i’r Urdd hawlio Cymorth Rhodd ar gyfraniad aelodaeth sydd yn ein galluogi i barhau i gynnig gweithgareddau a digwyddiadau. Os ydych yn ymaelodi dros y wê fel rhiant/gwarchodwr, gallwch lewni y manylion Cymorth Rhodd ar yr un pryd. 

Rwy eisiau ymaelodi fy mhlant yn uniongyrchol yn hytrach na thrwy gangen. A oes modd i mi wneud hyn?

 

Rydym yn annog unigolion i ymaelodi trwy gangen neu ysgol, ond mae croeso i chi ymaelodi eich plant ar y wê wrth glicio yma.

Rwy wedi ymaelodi ar y wê gyda cherdyn. Pryd fydda i yn derbyn y pecyn aelodaeth?

Gall gymryd hyd at bedair wythnos i chi dderbyn eich pecyn aelodaeth, yn enwedig yn ystod cyfnodau prysur.  Os ydych yn ymaelodi trwy’r ysgol, bydd yr ysgol yn derbyn y pecyn ac yn eu dosbarthu i’r disgyblion.