Rhwng 8 a 25 oed? Ymunwch â'r 55,000 o bobl ifanc sy'n aelodau o'r Urdd bob blwyddyn!

 

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn tra wahanol i bawb ac wrth i ni gynllunio tuag at y normal newydd mae rhaid i’r Urdd hefyd addasu. Yn ystod 2020/2021 rydym yn darparu amrywiaeth eang o weithgareddau i'n aelodau ledled Cymru, boed yn hoffi chwaraeon, y celfyddydau, cystadlu, antur neu gymdeithasu.

Croeso mawr i bawb.

Faint yw aelodaeth yr Urdd?

Aelodaeth unigol: £9 y pen

Aelodaeth teulu (3 neu fwy o blant): £25

Ymaelodi unigolion neu Aelodaeth Teulu

Mae ymaelodi yn hawdd, gallwch wneud yn ddiogel arlein yma. Am ymaelodi eich plentyn? Os am ymaelodi 3 neu fwy o blant, ewch am Aelodaeth Teulu i arbed arian.

Ymaelodi

Ymaelodi ar ran ysgol, adran neu aelwyd

Dewch o hyd i gyngor ar gyfer ymaelodi ar ran ysgol, adran neu aelwyd.

Ymaelodi

Fel aelod o'r Urdd, fe fyddwch yn rhan o fudiad ieuenctid mwyaf Cymru. Manteisiwch ar amrywiaeth eang o gyfleoedd:

 • Chwaraeon
  Ymunwch â chlybiau a gweithgareddau chwaraeon yn eich ardal chi. Yn raddol o fis Medi rydyn ni'n ail-ddechrau ein gweithgareddau chwaraeon yn ôl cyfarwyddyd y Cyrff Chwaraeon Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru. Dysgu mwy >>

 • Eisteddfod yr Urdd a'r celfyddydau
  Dros y flwyddyn bydd cyfleoedd diri i gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol amrywiol boed wyneb yn wyneb neu'n ddigwyddiadau rhithiol, ac wrth gwrs, cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd! Cadwch lygad am Cefn Llwyfan - cyfres newydd gyffrous o ddigwyddiadau rhithiol i bobl ifanc 14-25 oed fydd yn gymysgedd o weithdai a sesiynau rhyngweithiol gydag arbenigwyr o Gymru. Dysgu mwy >>

 • Gweithgareddau ieuenctid yn y gymuned ac yn ddigidol
  Eleni, bydd pethau ychydig yn wahanol gyda mwy o sesiynau rhithiol a digidol, ynghyd â sesiynau wyneb yn wyneb pan yn ddiogel i ni gwrdd. Ymunwch â phobl ifanc ar draws Cymru yn sesiynau wythnosol digidol yr Urdd - mae gweithgareddau i blant, i ddysgwyr, i oedran uwchradd a digwyddiadau i bobl ifanc 14+ Dysgu mwy >>

 • Llysgenhadon yr Urdd
  I bobl ifanc ym Mlwyddyn 10 neu hŷn mae cyfle i ddatblygu'n bersonol, i feithrin hyder ac i ddatblygu sgiliau newydd trwy fod yn lysgennad i'r Urdd a chymryd rôl allweddol yng ngwaith y mudiad. Dysgu mwy >>
 • Cylchgronau digidol
  Mae holl gylchgronau'r Urdd yn ddigidol ac am ddim am y flwyddyn ysgol nesaf! Tanysgrifiwch i dderbyn pob rhifyn yn syth i'ch ebost. Mae gan yr Urdd ddau gylchgrawn:
  Cip i ddarllenwyr 7-11 oed
  IAW i ddysgwyr a darllenwyr uwchradd hyd at oed TGAU
  Dysgu mwy >>

Cwestiynau Cyffredin

Sut fydd y Coronafeirws a rheolau ymbellhau cymdeithasol yn effeithio ar weithgareddau 2020-2021?

Byddwn yn gweithio ychydig yn wahanol i'r arfer eleni ac yn gwneud popeth yn ein gallu i wneud yn siŵr ein bod yn cynnal gweithgareddau mewn ffyrdd diogel i bawb. Rydym wedi addasu rhai o'n gweithgareddau ac fe fyddwch yn gallu ymuno â digwyddiadau a sesiynau digidol yr Urdd heb symud o'ch cartref, yn ogystal â gweithgareddau wyneb yn wyneb pan yn ddiogel.

Pryd bydd Eisteddfod T?

Bydd Eisteddfod T yn darlledu ar S4C, BBC Radio Cymru ac arlein o Fai 31 - Mehefin 4, 2021. Cewch holl wybodaeth, cystadlaethau a rheolau Eisteddfod T fan hyn.

Beth yw Aelodaeth Teulu?

Os ydych yn dymuno cofrestru tri neu fwy o blant, ewch am Aelodaeth Teulu i arbed arian. Mae aelodaeth teulu yn £25 am dri neu fwy o blant.

Pryd bydda i'n derbyn fy rhif aelodaeth?

Os ydych yn talu arlein gyda cherdyn fe fyddwch yn derbyn eich rhifau aelodaeth yn syth ar ebost. Cofiwch gadw eich rhif aelodaeth yn saff! Fe fyddwch chi angen hwn i gymryd rhan yng ngweithgareddau'r flwyddyn.

Os ydych chi'n talu trwy anfon siec neu BACS, byddwch yn derbyn eich rhifau aelodaeth ar ebost ar ôl i ni dderbyn eich taliad.

Dwi'n rhedeg Adran/Aelwyd a dwi'n hapus i barhau i gynnal gweithgareddau yn ystod yr wythnos i blant a phobl ifanc. Ydi hyn yn iawn?

Er ein bod yn parhau i beidio cynnal gweithgarwch wyneb yn wyneb oherwydd y rheoliadau,  rydym yn gallu cynnal gweithgarwch digidol.   Mae canllawiau wedi eu creu i’ch cynorthwyo i wneud hyn ac os hoffech drafod hyn ymhellach mae croeso i chi gysylltu â cymunedol@urdd.org

Mwy o bethau i wneud gyda'r Urdd