Mae ein penwythnosau teulu Haf 2021 yn llawn. Bydd mwy o ddyddiadau yn cael eu cyhoeddi ar gyfer tymor yr Hydref.

 

 

 

glan_llyn_teuluoedd-4697.jpg

Prisiau

 

Llety a gweithgareddau (hunan arlwyo) 2 noson 3 noson
     
Ystafell i 2  £     195.00  £     250.00
Ystafell i 3  £     275.00  £     360.00
Ystafell i 4  £     350.00  £     450.00
Ystafell i 5  £     415.00  £     540.00
Ystafell i 6  £     475.00  £     620.00

  

glan_llyn_teuluoedd-2750.jpgGweithgareddau

Mae'r Llyn, y mynyddoedd a'r afonydd cyfagos i Glan-llyn yn cynnig opsiynau cyffrous i'r rhai sy'n penderfynu dod yma i aros am wyliau. Mae ein holl arlwy o weithgareddau ar y safle hefyd ar gael i'n ymwelwyr. 

Rhestr o'n holl weithgareddau

 glan_llyn_teuluoedd-3157.jpgLlety, Bwyd a Cyfleusterau 

Mae pob ystafell wely yn "en suite", a bydd pob teulu yn aros mewn bloc llety arwahân. Mae lolfa ar gyfer ymlacio a gwylio teledu dyda'r nôs ymhob bloc.

Ni fydd Glan-Llyn yn darparu unrhyw wasanaeth bwyd, ond mae nifer o gwmniau lleol yn darparu gwasanaeth bwyd i fynd (take away), ac mae siopau lleol ar gyfer nwyddau hunan arlwyo. Mae pob bloc llety efo cegin syml at ddefnydd pob teulu yn unigol, gyda cyfleusterau syml fel tecell, oergell, microdon a sinc. 

 

 

Gweld ein Adnoddau

 glan_llyn_teuluoedd-4929.jpgArdal Leol

Saif y Gwersyll ar lan Llyn Tegid ger y Bala rhyw filltir o bentref Llanuwchllyn yng nghysgod yr Aran ac oddi fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri. Mae ei leoliad yn ddelfrydol ar gyfer pob math o wyliau a chyrsiau antur.

Pethau i'w Gwneud yn Eryri

Galeri Gwyliau Teulu