Gwyliau Teulu 2024

Y gwyliau teulu perffaith! Cyfle i chi a'ch teulu ymlacio a mwynhau'r holl weithgareddau sydd gan y Gwersyll i'w cynnig, ynghyd a phedwar pryd blasus y dydd, a dim golchi llestri!

Beth yw Gwyliau Teulu Glan-llyn? 

Rydym yn cynnig dihangfa berffaith i’r teulu cyfan. Dewch i fwynhau dyddiau llawn gweithgareddau ac i edmygu’r olygfa. Anghofiwch am orfod paratoi unrhyw brydau bwyd ac ymlaciwch yn eich ystafelloedd en-suite.

Dyddiadau 2024

Pasg

5-7 o Ebrill

Awst

30 o Awst i 1 o Fedi

  

Llety, Bwyd a Cyfleusterau 

Mae pob ystafell wely yn "en suite". Mae lolfa ar gyfer ymlacio a gwylio teledu gyda'r nos ymhob bloc.

Mi fydd 4 pryd ar gael gan y gwersyll, brecwast, cinio, te a swper. Hefyd, mae nifer o gwmnïau lleol yn darparu gwasanaeth bwyd i fynd (take away), ac mae siopau lleol ar gyfer nwyddau hunan arlwyo. Mae pob bloc llety efo cegin syml at ddefnydd pob teulu, gyda chyfleusterau syml fel tegell, oergell, microdon a sinc.

Ardal Leol

Saif y Gwersyll ar lan Llyn Tegid ger y Bala rhyw filltir o bentref Llanuwchllyn yng nghysgod yr Aran ac oddi fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri. Mae ei leoliad yn ddelfrydol ar gyfer pob math o wyliau a chyrsiau antur.