Teuluoedd

Ble gwell i dreulio gwyliau gyda'r teulu nag yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn. 

Dewch i aros am noson neu ddwy, neu mae croeso i chi yma am wythnos gyfan! Mae digon o gyfle i chi fwynhau gweithgareddau anturus y gwersyll mewn awyrgylch cwbl Gymreig.

Amserlen enghreifftiol ar 'waelod y dudalen!

Cysylltwch â ni i drafod eich gwyliau teulu Hydref 2020! 

 

Hanner Tymor Hydref

  • Hydref 16eg-1af Tachwedd

 

glan_llyn_teuluoedd-4697.jpg

Prisiau

*Hunan arlwyo yn unig

 

1 noson

2 noson

3 noson

4 noson

Ystafell i 4

£175

£295

£395

£495

Ystafell i 6

£215

£375

£495

£635

 

 

glan_llyn_teuluoedd-2750.jpgGweithgareddau

Dewch i gael hwyl a gwlychu ar ein amryw o weithgareddau dwr, neu ei chymryd hi’n fwy hamddenol yn bowlio deg, mynd am dro, neu saethyddiaeth - mae'r dewis yn eich dwylo chi.

Caiff pob un weithgaredd ei harwain gan ein staff cymwysedig sy'n arbenigo mewn amrywiaeth o feysydd o fewn yr awyr agored.

Rhestr o'n holl weithgareddau

 glan_llyn_teuluoedd-3157.jpgLlety

Mae pob ystafell yn "en suite". Mae'r pris yn cynnwys llety a'r holl weithgareddau dros gyfnod y gwyliau. 

Gweld ein Adnoddau

 glan_llyn_teuluoedd-4929.jpgArdal Leol

Saif y Gwersyll ar lan Llyn Tegid ger y Bala rhyw filltir o bentref Llanuwchllyn yng nghysgod yr Aran ac oddi fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri. Mae ei leoliad yn ddelfrydol ar gyfer pob math o wyliau a chyrsiau antur.

Pethau i'w Gwneud yn Eryri

Anturdd Teulu Pasg Glan-llyn – amserlen enghreifftiol

Easter Glan-llyn Family Anturdd Holiday – example of itinerary

 

Amserlen enghreifftiol

 

Diwrnod 1 /Day 1

12pm       Cyrraedd / Arrival  + Sortio ystafelloedd / Room allocation

               Cinio

1:30        Dewis  1 / Choice 1

3pm        Dewis  2 / Choice 2

4:30       Te

5:30pm  Dewis 3 (gweithgareddau dan do) / Choice 3 (indoor activities)

7:00pm  Swper  / Dinner

8:00pm  Dewis 4 (gweithgareddau dan do) / Choice 4 (indoor activities)

9:30pm  Ymlacio / Relax

Diwrnod 2 / Day 2

8:30       Brecwast

9:30       Dewis 5 / Choice 5

11:00     Dewis 6 / Choice 6

12:30     Cinio

13:30     Dewis 7 / Choice 7

15:00     Dewis 8 / Choice 8

16:30     Te

16:45     Arddangosfa adar ysglyfaethus /Birds of Prey exhibtion.

19:00      Swper  / Supper

20:00     Ymlacio / ffilm / peldroed neu chwaraeon yn y Neuadd Chwaraeon

 

Diwrnod 3/ Day 3

08:30     Brecwast  / breakfast

9:30        Dewis 9 / Choice 9

11:00     Dewis 10 / Choice 10

12:30     Cinio

13:30     Gadael ar ôl cinio.