Yn dilyn cyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru, mi fyddem yn ailagor ein drysau i wyliau teuluoedd! 
Bydd llety hunain-arlwyo ar gael fesul teulu. Rydym yn aros am gyhoeddiad arall gan Lywodraeth Cymru cyn cadarnhau trefniadau.
 
 
 
 

Gwyliau Teulu - Haf 2021

Mae'r dyddiadau canlynol ar gael:

6-8 Awst

13-15 Awst

27-29 Awst

 

 

 

 

glan_llyn_teuluoedd-4697.jpg

Prisiau

 

Llety a gweithgareddau (hunan arlwyo) 2 noson 3 noson
     
Ystafell i 2  £     195.00  £     250.00
Ystafell i 3  £     275.00  £     360.00
Ystafell i 4  £     350.00  £     450.00
Ystafell i 5  £     415.00  £     540.00
Ystafell i 6  £     475.00  £     620.00

  

glan_llyn_teuluoedd-2750.jpgGweithgareddau

Mae'r Llyn, y mynyddoedd a'r afonydd cyfagos i Glan-llyn yn cynnig opsiynau cyffrous i'r rhai sy'n penderfynu dod yma i aros am wyliau. Mae ein holl arlwy o weithgareddau ar y safle hefyd ar gael i'n ymwelwyr. 

Rhestr o'n holl weithgareddau

 glan_llyn_teuluoedd-3157.jpgLlety, Bwyd a Cyfleusterau 

Mae pob ystafell wely yn "en suite", a bydd pob teulu yn aros mewn bloc llety arwahân. Mae lolfa ar gyfer ymlacio a gwylio teledu dyda'r nôs ymhob bloc.

Ni fydd Glan-Llyn yn darparu unrhyw wasanaeth bwyd, ond mae nifer o gwmniau lleol yn darparu gwasanaeth bwyd i fynd (take away), ac mae siopau lleol ar gyfer nwyddau hunan arlwyo. Mae pob bloc llety efo cegin syml at ddefnydd pob teulu yn unigol, gyda cyfleusterau syml fel tecell, oergell, microdon a sinc. 

 

 

Gweld ein Adnoddau

 glan_llyn_teuluoedd-4929.jpgArdal Leol

Saif y Gwersyll ar lan Llyn Tegid ger y Bala rhyw filltir o bentref Llanuwchllyn yng nghysgod yr Aran ac oddi fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri. Mae ei leoliad yn ddelfrydol ar gyfer pob math o wyliau a chyrsiau antur.

Pethau i'w Gwneud yn Eryri

Galeri Gwyliau Teulu