Teuluoedd

Ble gwell i dreulio penwythnos gyda'r teulu nag yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn. 

Gyda tri penwythnos penodedig ar gyfer teuluoedd yn ystod y flwyddyn, mae digon o gyfle i chi fwynhau gweithgareddau anturus y gwersyll mewn awyrgylch cwbl Gymreig.

 

Cysylltwch â ni heddiw i archebu lle ar ein cwrs Gwyliau Calan, Rhagfyr 30 - Ionawr 1.

Anturdd Teulu 2019

  • Ebrill 19 - 21

  • Hydref 4 - 6

  • Gwyliau Calan Rhagfyr 30 - Ionawr 1

 

Anturdd Teulu 2020

  • Ebrill 10 - 12

  • Awst 28 - 30

  • Gwyliau Calan Rhagfyr 30 - Ionawr 1

 

glan_llyn_teuluoedd-4697.jpg

Prisiau am y penwythnos

Ystafell i 4            £375

Ystafell i  6           £480

Oedolion              £119

Plant 9+               £94

Plant 4-8              £74

Plant dan 4          Am Ddim

 

Anturdd Teulu Calan Glan-llyn – amserlen enghreifftiol

New Year’s Eve Glan-llyn Family Anturdd Holiday – example of itinerary

0001.jpg

glan_llyn_teuluoedd-2750.jpgGweithgareddau

Gallwch roi tro ar weithgareddau cyffrous, megis cwrs rhaffau uchel, canŵio, ceufadu a wal ddringo, neu ei chymryd hi’n fwy hamddenol yn bowlio deg, taith gerdded, nofio a thaith llyn - mae'r dewis yn eich dwylo chi.

Caiff pob un weithgaredd ei harwain gan ein staff cymwysedig sy'n arbenigo mewn amrywiaeth o feysydd o fewn yr awyr agored.

Rhestr o'n holl weithgareddau

 glan_llyn_teuluoedd-3157.jpgLlety a Bwyd

Mae pob ystafell yn "en suite". Mae'r pris yn cynnwys bwyd, llety a'r holl weithgareddau dros gyfnod y gwyliau. Gallwn ddarparu ar gyfer unrhyw anghenion dietegol.

Gweld ein Adnoddau

 glan_llyn_teuluoedd-4929.jpgArdal Leol

Saif y Gwersyll ar lan Llyn Tegid ger y Bala rhyw filltir o bentref Llanuwchllyn yng nghysgod yr Aran ac oddi fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri. Mae ei leoliad yn ddelfrydol ar gyfer pob math o wyliau a chyrsiau antur.

Pethau i'w Gwneud yn Eryri