Rydym yn gweini pedwar pryd bwyd y dydd (Brecwast, cinio, te a swper) gyda bwydlen wahanol i lysieuwyr. Os oes unrhyw anghenion dietegol neu alergeddau gan eich plentyn, nodwch hyn ar y dystysgrif iechyd a gallwn sicrhau bwyd addas ar eu cyfer.