Gwersyll mwya' newydd yr URDD!

Trefniant HUNAN ARLWY

 

Perffaith ar gyfer teuluoedd / criw ffrindiau / grŵp ieuenctid / lleoliad ar gyfer cwrs neu weithdy / cynhadledd fach.... mae'r dewis fyny i chi! 

Ffoniwch fel y gallwn drefnu dyddiad ar eich cyfer!

 

 

 

Llety a Chyfleusterau

Dysgu mwy
 

Gweithgareddau Glan-llyn.

Weithiau mae posibl trefnu rhai o'r gweithgareddau hyn tra ar gwrs yng Nglan-llyn Isa  os yw amgylchiadau yn caniatau hynny. Mae cost ychwanegol am y gweithgareddau hynny.

Dysgu mwy
 

Pecynnau a Phrisiau

MWy o wybodaeth
 

Lleoliad

Dewch o hyd i ni
 

Be sydd yn gwneud y lle mor arbennig?

  • Llety newydd sbon
  • Adnoddau hunan -arlwyo heb ei ail
  • Popty pizza tu allan
  • BBQ a cegin tu allan
  • Cylch tan
  • Stof goed tu mewn
  • Stafelloedd cysgu braf
  • Caban sychu
 

Cyrsiau Iechyd a Lles

Mwy o wybodaeth

Galeri

Datblygwyd y prosiect gyda chefnogaeth ariannol Rhaglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.