Gwersyll mwya newydd yr URDD!

Llety perffaith ar gyfer grwpiau hunan-arlwyo!

 

 

 

Llety a Chyfleusterau

Dysgu mwy
 

Gweithgareddau Glan-llyn.

Weithiau mae posibl trefnu rhai o'r gweithgareddau hyn tra ar gwrs yng Nglan-llyn Isa  os yw amgylchiadau yn caniatau hynny. Mae cost ychwanegol am y gweithgareddau hynny.

Dysgu mwy
 

Pecynnau a Phrisiau

MWy o wybodaeth
 

Lleoliad

Dewch o hyd i ni
 

Be sydd yn gwneud y lle mor arbennig?

  • Llety newydd sbon
  • Adnoddau hunan -arlwyo heb ei ail
  • Popty pizza tu allan
  • BBQ a cegin tu allan
  • Cylch tan
  • Stof goed tu mewn
  • Stafelloedd cysgu braf
  • Caban sychu

Galeri

Datblygwyd y prosiect gyda chefnogaeth ariannol Rhaglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.