Dewch i aros yng Ngwersyll newydd yr Urdd

Yn addas ar gyfer grwpiau o ysgolion neu golegau, grwpiau ieuenctid, teuluoedd neu grwpiau o ffrindiau, mae Glan-llyn Isa’ yn ddigon agos at wersyll Glan-llyn i gymryd mantais o’r amrywiaeth o weithgareddau yno, ond yn ddigon pell i fod yn hollol annibynnol.

Dewch am wyliau o lonyddwch, tawelwch a mwynhau'r golygfeydd godidog, neu, dewiswch arhosiad llawn gweithgareddau, hwyl a chyffro. Eich dewis chi!

Dilynwch y linc isod i archebu cyfnod yng Nglan-llyn Isa’

 

Llety a Chyfleusterau

Dysgu mwy
 

Gweithgareddau a Chyrsiau

Dysgu mwy
 

Pecynnau a Phrisiau

MWy o wybodaeth
 

Lleoliad

Dewch o hyd i ni
 

Gwybodaeth i ymwelwyr

Dysgu mwy

Galeri

Datblygwyd y prosiect gyda chefnogaeth ariannol Rhaglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.