Cystadleuaeth!

Byddwch y cyntaf i aros yng Nglan-llyn Isa'!

Ar agor i ysgolion uwchradd, colegau a phrifysgolion.

Mae cyfle i grŵp o hyd at 36 o bobl ifanc i fod y grŵp CYNTAF erioed i aros yng Nglan-llyn Isa’ – gwobr sy’n werth dros £8,000!

Bydd yr enillwyr yn cael

 • hyd at 4 noson yn y ganolfan newydd yn ystod mis Medi 2020
 • llety llawn yn cynnwys bwyd
 • dewis o weithgareddau – o ganŵio i fynydda, saethyddiaeth neu gwrs rhaffau.
 • awyrgylch gyfforddus gyda stof goed a llefydd i ymlacio.

Am y siawns i ennill, dilyn gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Urdd Gobaith Cymru ar Twitter a Facebook.

Ffeindia bostiadau'r gystadleuaeth a hoffi a thagio/enwi dy ysgol neu goleg yn y sylwadau. Mae pob un ‘hoffi’ a thag yn cyfri fel cais ac felly’r mwyaf o enwebiadau i’r ysgol, y gorau y cyfle i ennill!

Dyddiad cau: 03 Ebrill 2020.

Am fwy o wybodaeth e-bostia glanllynisa@urdd.org.

Mae amodau a thelerau (gweler blwch melyn).

Canolfan newydd! 

Mae gan Urdd Gobaith Cymru ganolfan newydd sbon! Mae Glan-llyn Isa’n dŷ carreg 10 llofft sydd wedi ei leoli tua 300 metr o brif safle Gwersyll Glan-llyn i gyfeiriad Llanuwchllyn. Mae'n cynnig llety i hyd at 36 person, dafliad carreg o Wersyll yr Urdd Glan-llyn. Gan agor ym mis Medi, mae’r system bwcio nawr ar agor ac yn barod i dderbyn archebion am y flwyddyn i ddod.

Bydd  y ganolfan newydd yn gwbl addas ar gyfer grwpiau o ysgolion, colegau, grwpiau ieuenctid, teuluoedd neu grwpiau o ffrindiau.

Mae Glan-llyn Isa’ yn ddigon agos at brif wersyll Glan-llyn i gymryd mantais o’r amrywiaeth o weithgareddau sydd ar gael yno, ond yn ddigon pell i fod yn hollol annibynnol. Os mai llonyddwch a thawelwch hoffech, gallwch  ddewis hynny, neu os mai arhosiad yn llawn gweithgareddau, hwyl a cyffro, mae hynny’n bosib hefyd.

Bydd yr agoriad swyddogol ar Fedi 1af 2020 ond mae’r system bwcio nawr ar agor ar gyfer y flwyddyn.

 Yn ogystal â llety i 35 person, mae

 • cegin
 • ardal fwyta
 • lolfa
 • Stof goed
 • golygfeydd anhygoel tua Llyn Tegid a’r Aran
 • llefydd i ymlacio
 • llwybr annibynnol yn cysylltu Glan-llyn Isa’ gyda phentref Llanuwchllyn a gyda Gwersyll Glan-llyn.

 Mae  modd bod yn gwbl hyblyg gyda’r trefniadau. Gallwch ddewis:

 • trefniant hunan arlwy
 • arlwyo llawn
 • darpariaeth o weithgareddau awyr agored gan staff Glan-llyn yn ôl y galw.

Mae hwn yn brosiect sydd wedi ei ddatblygu gyda chefnogaeth ariannol Rhaglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, ynghyd â buddsoddiad sylweddol gan Urdd Gobaith Cymru.

 Am fwy o wybodaeth neu i archebu arhosiad cysylltwch ar 01678 541000 neu glanllynisa@urdd.org.

LLYW_Ysgolion_Colegau_21_Ganrif.jpg