Gwely a Brecwast

Trefnu ymweliad â’r brifddinas? Digwyddiad chwaraeon, sioe, cyngerdd, siopa neu wyliau i’r teulu? Gwersyll Caerdydd yw’r lle i chi.

cardiff-room.jpg

Yr Ystafelloedd

Gyda’n hystafelloedd yn cysgu hyd at chwech o bobl gallwch aros gyda ni am bris cystadleuol – a hynny’n cynnwys brecwast blasus! Cysylltwch am argaeledd.