Cefnogwch Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd eleni!

Bob blwyddyn ers 1922, mae pobl ifanc Cymru wedi creu neges o heddwch a chyfeillgarwch i'w rhannu â phobl ifanc dros y byd. Thema'r neges eleni yw Cydraddoldeb i Ferched.

Mae cydraddoldeb i ferched yn allweddol wrth greu cymdeithasau cynhwysol, agored a ffyniannus, a bydd Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2021 yn canolbwyntio ar y mater pwysig hwn, gan amlygu'r anghydraddoldebau sy'n dal i wynebu merched dros y byd hyd heddiw.

Myfyrwyr o Brifysgol Abertawe sy'n creu neges 2021 ar ran pobl ifanc Cymru ac fe fydd yn cael ei rhyddhau ar y 18fed o Fai 2021.