Eleni, mae pobl ifanc Cymru wedi creu neges sy'n ymateb i bandemig y Coronafeirws. Mae'r neges yn rhannu eu dyhead i weld y byd yn gwrando ac yn dysgu o'r argyfwng, sydd wedi stopio'r cloc a pheri i ni gyd feddwl am ba fath o fyd rydyn ni eisiau byw ynddi. Ymunwch â ni ar Fai'r 18fed i rannu neges bwysig pobl ifanc Cymru â'r byd.

 

Ymunwch

Dyma sut mae ymuno:

  • Aildrydar/rhannu fideo'r neges ar eich cyfrifon cymdeithasol ar y 18fed o Fai. 
  • Rhannu llun ohonoch yn gwneud symbol ‘triongl’ gyda’ch dwylo gyda'r hashnod #heddwch2020. Cofiwch dagio 5 person yn eu herio i wneud yr un fath er mwyn i'r neges ledaenu!
  • Rhannwch eich ymateb chi i’r neges - sut hoffet ti weld y byd yn newid wedi'r pandemig? Beth wyt ti wedi'i ddysgu o hyn i gyd? Gallwch rannu llun/geiriad/gair o gefnogaeth neu fideo gan ddefnyddio #heddwch2020, neu ei ebostio aton ni ar heddwch@urdd.org
  • Anogwch eich ffrindiau a chysylltiadau ar draws y byd i rannu'r neges, fel bod neges gan bobl ifanc Cymru'n cyrraedd pob cwr o'r blaned!
  • Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae Neges Heddwch 2020 wedi'i chyfieithu i 57 o ieithoedd!

Ewch i weld posteri'r neges yn yr holl ieithoedd >>