Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2020

 

CYHOEDDIAD!

Thema Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2020 fydd Ymbweru Merched.

 

Beth yw Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd? Mae’n unigryw i Gymru. Mae’n adlewyrchiad o ddyheadau pobl ifanc yn ein cymdeithas heddiw. Mae’n alwad i weithredu i arweinwyr, i gyfoedion, i ddylanwadwyr. Mae’n gyfle i wneud gwahaniaeth, i hwyluso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr i ni allu gwrando, dysgu a pharatoi’r llwybr iddyn nhw ein harwain i ddyfodol gwell. 

Helpwch ni i gyrraedd 15 miliwn o bobl mewn 50 o wledydd ar draws y byd yn 2020!

  • Lawrlwythwch y pecyn addysg - AR GAEL NAWR YMA!
  • 16 Mawrth – lawrlwythwch y posteri
  • Cofrestrwch am newyddion – urdd.cymru/heddwch
  • Dilyn / Rhannu drwy’r cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #Heddwch2020 (@Urdd / @UrddGobaithCymru)
  • Paratowch ymateb – fideos / lluniau / straeon / gwaith celf / podlediadau / caneuon – danfonwch nhw atom ni!
  • Anogwch eich ffrindiau o Gymru ac ar draws y byd i ymateb
  • Rhannwch y fideo ar Fai 18! 

Bydd mwy o wybodaeth yma yn fuan iawn. 

Yn y cyfamser, gallwch gofrestru drwy'r ffurflen ar y dudalen hon i dderbyn gwybodaeth yn uniongyrchol.

heddwch@urdd.org