Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2023: Gwrth-hiliaeth

Mae neges Heddwch ac Ewyllys Da 2023 yr Urdd yn ffocysu ar wrth-hiliaeth. Mae’n datgan nad oes lle i hiliaeth yn y byd, ac os ydym yn ei weld, rhaid Galw Nhw Allan.  

Eleni crëwyd y neges gan fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd gyda'r cerddor Eädyth a Swyddog Cynnwys Addysg S4C, Natalie Jones. Mae'n alwad gan ieuenctid Cymru i weithredu’n uniongyrchol i:

  • Datgymalu camwahaniaethu systemig
  • Herio rhagfarnau diarwybod
  • Galw allan hiliaeth pan welwn ni hi bob amser.

Ar 18 Mai, byddwn yn rhannu ffilm fer ar holl sianeli cyfryngau cymdeithasol yr Urdd er mwyn lledaenu'r neges ar draws y byd.

Ymunwch yn yr ymgyrch gan rannu’r neges ar eich cyfryngau cymdeithasol ar y 18fed o Fai gan ddefnyddio #Heddwch2023

Pecyn Addysg Gwrth-hiliaeth

Pob blwyddyn mae Neges Heddwch ac Ewyllys Da’r Urdd yn rhoi llais i blant a phobl ifanc Cymru i dynnu sylw’r byd at bwnc perthnasol a phwysig.

Fel rhan o’r neges, mae’r Urdd yn darparu pecyn addysg ar thema gwrth-hiliaeth. Mae’n gyfle arbennig i ddarparu a chefnogi addysg i blant a phobl ifanc ar bwnc hollbwysig a chyfoes.

Eleni rydym yn cyd-weithio gyda S4C er mwyn creu’r pecyn addysg.

Bydd y pecyn addysg ar gael yma ar ein gwefan i’w lawrlwytho ar y 18fed o Ebrill.

Os ydych eisiau gwybod mwy, cysylltwch â ni: heddwch@urdd.org

Gweithdy Creu Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2023

Ym mis Ionawr 2023 cafwyd gweithdy yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd er mwyn creu’r neges.

Cydweithiodd grŵp o fyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd i greu’r neges, gyda chymorth y cerddor Eädyth, Swyddog Cynnwys Addysg S4C, Natalie Jones, a Sunil Patel o No Boundaries.

Cafwyd trafodaethau pwysig iawn yn ystod y dydd, ac o fewn ychydig o oriau roedd geiriau pwerus y neges wedi dechrau ffurfio.

Diolch i bawb a gymerodd rhan yn y dydd a helpu i greu neges bwerus ar y thema o wrth-hiliaeth ar gyfer Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2023.

Y Neges:

Diolch i