Cysylltwch â ni

Cysylltwch â staff cyfeillgar y gwersyll am fwy o fanylion neu i wneud ymholiadau.

Prif Gyswllt Gwersyll yr Urdd Caerdydd
T 02920 635678 E caerdydd@urdd.org

Ceren Roberts

Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Caerdydd
T 02920 635672 E cerenroberts@urdd.org

Morgan Robins

Derbynydd a Chynorwyydd Cyllid
T 02920635678 E morganrobins@urdd.org

Gwion Owen

Swyddog Ymgysylltu a Gweithgareddau
T 02920 635671 E gwionowen@urdd.org

Mali Ephraim Harries

Swyddog Ymgysylltu a Gweithgareddau
T 02920 635673 E maliharries@urdd.org

Beca Llwyd Roberts

Swyddog Ymgysylltu a Hyrwyddo
T 02920 635670 E becallwyd@urdd.org

Geraint John Williams

Dirprwy Gyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Caerdydd
T 02920 635674 E geraintjohn@urdd.org

Cysylltwch â ni drwy e-bost, ffôn neu cyflwynwch eich ymholiad drwy'r dudalen hon.

Os ydych chi'n ymholi am lety, cofiwch gynnwys maint y grŵp a pha gyfnod o'r flwyddyn yr hoffech chi ymweld.