Cyfrannu

Mae rhoddion ariannol yn gymorth mawr i'r Urdd allu parhau i gynnig profiadau i blant a phobl ifanc ledled Cymru. Gallwch gyfrannu swm penodol, gosod taliad rheolaidd neu adael rhodd yn eich ewyllys. Dysgwch fwy am yr opsiynau gwahanol yma, neu mae croeso i chi gysylltu â ni am sgwrs.

Mwy o ffyrdd i gefnogi

Gwirfoddoli, cefnogi fel partner neu noddwr corfforaethol, neu noddi plentyn i fwynhau cyfnod ar wersyll haf. Mae pob ffordd o gefnogi'r Urdd yn werthfawr iawn i ni. Dysgwch fwy am yr opsiynau neu mae croeso i chi gysylltu â ni am sgwrs.