Ein huchelgais yw i ledaenu enw da Cymru, yr iaith Gymraeg a'r Urdd ledled y byd.

 

Teithiau blynyddol

Mae ein teithiau i Batagonia a Hwngari yn uchafbwyntiau yn nghalendr yr Urdd bob blwyddyn. Yn ogystal â dod a phobl ifanc at ei gilydd o bob cwr o Gymru, mae'r teithiau'n rhoi cyfle iddynt brofi diwylliannau gwahanol ac i ddatblygu fel unigolion o'r profiadau newydd. Dysgwch fwy am ein teithiau i Batagonia a Hwngari isod.

Patagonia

Mae gan yr Urdd berthynas arbennig gyda Phatagonia ac ers 2008 mae dros 300 o bobl ifanc wedi ymweld â'r Wladfa gyda ni.

Dysgu mwy am yr Urdd a Phatagonia

Dwyrain Ewrop

Yn 2013 fe dderbyniodd yr Urdd dŷ yn Hwngari yn rhodd gan Mr Michael Makin. Heddiw, mae Tŷ Kisbodak Ház yn croesawu pobl ifanc o Gymru yn gyson.

Dysgu mwy am yr Urdd a Hwngari

Prosiectau diweddar

Mae 2019 wedi bod yn flwyddyn brysur o greu cysylltiadau gwerthfawr rhwng pobl ifanc Cymru a phobl ifanc ledled y byd. Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy am ein gwaith rhyngwladol diweddar.

Kenya

Awst 2019

Taith prentisiaid yr Urdd i Kenya i weithio ag un o brif brosiectau chwaraeon United Purpose, Moving the Goal Posts.

Dysgu mwy am yr Urdd a Kenya

Alabama

Medi 2019

Partneriaeth newydd rhwng yr Urdd a’r gymuned Affricanaidd-Americanaidd yn Birmingham, Alabama.

Dysgu mwy am yr Urdd ac Alabama

Japan

Hydref 2019

Ym mis Hydref 2019 bu’r Urdd yn rhan o daith fasnach a diwylliant Llywodraeth Cymru i sefydlu cysylltiadau rhwng ieuenctid Cymru a ieuenctid Japan.

Dysgu mwy am yr Urdd a Japan
 

Awstralia

Ionawr 2020

Bydd prentis ac aelod o staff yr Urdd yn teithio i Awstralia i gynnal gweithgareddau cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Haf Gymraeg Sydney.

Dysgu mwy
 

Cameroon

Chwefror 2020

Bydd enillydd y gadair o Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019 yn mynd i Affrica i gymryd rhan mewn gŵyl lenyddol.

Dysgu mwy

Ar y gweill

Wrth i ni barhau i weithio i sefydlu cysylltiadau gwerthfawr rhwng ieuenctid Cymru a phobl ifanc ledled y byd, mae prosiectau cyffrous ar y gorwel! Cliciwch ar un o'r penawdau isod am flas o beth sydd i ddod.

 

Iwerddon

Partneriaeth newydd!

Mae partneriaeth newydd yn dod ag aelodau’r Urdd ag aelodau TG Lurgan ynghyd i greu cyd-gynhyrchiad

Dysgu mwy