Ein huchelgais yw arloesi i sicrhau cyrhaeddiad rhyngwladol yr Urdd dan y faner - Er mwyn Cymru a Chymru er mwyn y byd.

Byddwn yn cynnig profiadau rhyngwladol i blant a phobl ifanc er mwyn llysgenhadu ar ran Cymru a’r Gymraeg. Drwy weithio gyda phartneriaid, byddwn yn hyrwyddo'r Urdd fel mudiad cyfrwng Cymraeg sydd yn enghraifft wych o ddarpariaeth plant a phobl ifanc ar draws sawl maes.

Alabama

Medi 2019

Partneriaeth newydd rhwng yr Urdd a’r gymuned Affricanaidd-Americanaidd yn Birmingham, Alabama.

Dysgu mwy

Kenya

Awst 2019

Ymweliad rhai o brentisiaid chwaraeon yr Urdd ag un o brif brosiectau chwaraeon United Purpose, Moving the Goal Posts, sy'n defnyddio chwaraeon i hyrwyddo arweinyddiaeth ac i godi hyder ymhlith merched.

Gwyliwch ddyddiadur y daith yma

Gwylio