Sut i gyrraedd y gwersyll

Sut i'n cyrraedd!

Gadewch yr M4 ar Gyffordd 33 (arwydd Gorllewin Caerdydd, Y Barri, Penarth a Maes Awyr Caerdydd a’r A4232) Ewch ar yr A4232 am 9.3 milltir. Gadewch yr A4232 cyn twnel Butetown a dilynwch arwyddion am Techniquest. Ewch ar hyd Stryd Stuart a throwch i’r dde ar y goleuadau traffic i mewn i Blas Bute; mae’r ffordd yn mynd i’r chwith. Trowch i’r dde (heibio Crefft yn y Bae), dilynwch y ffordd yma tua’r chwith yn ôl ar Blas Bute. Mae’r Gwersyll ar y dde gyferbyn â’r Senedd.

Gwasanaethau Bws

Mae bysiau rhif 6, 8, a 35 yn gwasanaethu Bae Caerdydd – mae’r gwasanethau i gyd yn mynd o Orsaf Ganolog Caerdydd.

Trên

Mae’r trenau i orsaf Bae Caerdydd yn teithio o orsaf Heol y Frenhines bob 15 munud – Platfform 3