Teuluoedd

Gwyliau teulu i’r brifddinas? Digwyddiad chwaraeon, sioe, cyngerdd, siopa?
Gwersyll Caerdydd yw’r lle i chi.

Aros_Copy.jpg

Wrth aros yn y Gwersyll mae holl atyniadau’r ddinas o fewn eich cyrraedd a gyda blynyddoedd o brofiad gallwn eich cynorthwyo i gael y gorau o Gaerdydd. Mae’n hystafelloedd yn cysgu hyd at 6 o bobl – digon o le i’r teulu cyfan! Arhoswch gyda ni am bris cystadleuol, a hynny’n cynnwys croeso cynnes a brecwast blasus! Cysylltwch am argaeledd.

Dyma rai gweithgareddau sydd ar gael i deuluoedd