Ar gyfer pwy?

Mae hwn yn wersyll haf sy'n addas ar gyfer pobl rhwng 15-18.

Pryd mae'r gwersyll haf yn dechrau?

20 Gorffennaf 2020

Pa mor hir mae'n para?

4 noson

Pris

£310 ar gyfer aelodau'r Urdd. Os nad ydych yn aelod eto, gallwch ymaelodi arlein yma.

Gwyliwch am flas o'r antur...

 

Enghraifft o amserlen

AmserlenGweithgaredd
Diwrnod 1 Teithio i’r Gwyr, syrffio, crwydro, a gwersylla yn y Gwyr
Diwrnod 2 Glan-grwydro (coasteering) a dringo yn Sir Benfro cyn ei throi nôl am y gogledd
Diwrnod 3 Cerdded yr Wyddfa!
Diwrnod 4 Nôl i Lan-llyn – hwylio, rhwyfyrddio, ceufadu, cwrs rhaffau uchel
Diwrnod 5 Gweithgaredd cerdded afon (gorge walking)

*Enghraifft yw'r amserlen hon. Caiff y rhaglen derfynol ei chynllunio yn nes at yr amser.

Llety

Ystafell wely “en-suite” sydd yn cysgu hyd at ddau, pedwar, chwech neu wyth.

Cyfleusterau

Mae cyfleusterau te a choffi ar gael drwy gydol y dydd, gyda lolfa bwrpasol ar gyfer bob bloc llety er mwyn ymlacio gyda’r nos. Mae cysylltiad i’r wi-fi ar gael ar draws y safle. 

Bwyd

Bydd brecwast, cinio, te a swper ar gael gan gynnig dewisiadau iachus a phrydau bwyd maethlon. Defnyddir cyflenwyr a chynnyrch lleol lle mae hynny’n bosib. Gallwn ddarparu ar gyfer anghenion dietegol, alergeddau, cefndir diwylliannol a chredoau crefyddol.

Galeri