Gwyliau i bobl ifanc sy'n chwilio am antur yn un o leoliadau gwefreiddiol gogledd Cymru

Wedi ei lleoli ar lannau Llyn Tegid, mae gwersyll Glan-llyn yn arbenigo mewn gweithgareddau awyr agored o ansawdd uchel.

Anturio yn y Gymraeg ar ei orau! Os ydi dringo creigiau uchel yn y bore, SUP’s yn y prynhawn a cherdded i gopa un o fynyddoedd Eryri  i wylio’r haul yn machlud yn swnio fel hwyl, dyma'r gwyliau i chi.

Y bore wedyn fe allwch fod yn profi gweithgareddau fel cerdded afon, sialensiau'r cwrs rhaffau cyn croesi’r llyn i gysgu dan y sêr ar y bifi bythgofiadwy.

Gyda’r niferoedd wedi eu cyfyngu i 36, sicrhewch eich lle mor fuan â phosibl. Bydd yr anturiaethau hyn i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r pris yn cynnwys gwyliau llawn gweithgareddau, pedwar pryd bwyd y dydd ac ystafelloedd en suite. Gellir trefnu cludiant am bris ychwanegol.

Ar gyfer pwy?

Mae hwn yn wersyll haf sy'n addas ar gyfer pobl ifanc 14 - 16 oed. Cymraeg yw iaith y cwrs.

Pryd mae'r gwersyll haf yn dechrau?

Dydd Llun 31 Gorffennaf nes Dydd Gwenern 4 Awst 2023

Pa mor hir mae'n para?

5 diwrnod, 4 noson

Pris

£295 ar gyfer aelodau'r Urdd. Os nad ydych yn aelod eto, gallwch ymaelodi ar-lein yma.

Llety

Bydd criw Anturdd i’r Eithaf yn aros yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn.

Bwyd

Bydd brecwast, cinio, te a swper ar gael gan gynnig dewisiadau iachus a phrydau bwyd maethlon. Defnyddir cyflenwyr a chynnyrch lleol lle mae hynny’n bosib. Gallwn ddarparu ar gyfer anghenion dietegol.