Cysylltu â ni

Catrin Davis

Pennaeth Prentisiaethau
T 02922 405347 / 07966 403394 E catrindavis@urdd.org

Ffion Evans

Rheolwr Sicrhau Ansawdd Arweiniol
T 02922 405348 / 07500 607382 E ffionevans@urdd.org

Carys Monaghan

Cydlynydd Prentisiaethau
T 07814 804356 E carysmonaghan@urdd.org

Rhun Garner

Cydlynydd Gwaith Ieuenctid
T 07891 321564 E rhungarner@urdd.org

Llion Davies

Titwor/Asesydd Chwaraeon ac Awyr Agored
T 07974089730 E lliondavies@urdd.org

Elen Lewis

Rheolwr Cydymffurfiaeth
T 02922 405336 / 07929 717013 E elenlewis@urdd.org

Ffion Medi

Rheolwr Datblygu Busnes Prentisiaethau
T  07974 291322 E ffionmedi@urdd.org

Rachel Dwyer

Cydlynydd Marchnata
T 07989 737277 E racheldwyer@urdd.org

Gwion Phillips

Swyddog Gweinyddol
T 02922 405349 / 07929 717015 E gwionphillips@urdd.org

Nia Jones

Tiwtor/Asesydd Gwaith Ieuenctid
T 07974 291321 E niajones@urdd.org

Lisa Fflur

Rheolwr Hwb Sgiliau Hanfodol
T 02922 405336 / 07814 804355 E lisawaters@urdd.org

Sioned Roberts

Cydlynydd Hwb Sgiliau Hanfodol
T 07966 625617 E sionedeleri@urdd.org

Ani Davies

Tiwtor / Asesydd Sgiliau Hanfodol
T 07929 717017 E anidavies@urdd.org

Iona Roberts

Rheolwr Rhaglen Prentisiaethau Gofal Plant
T 01248 565888 / 07971 940891 E ionaroberts@urdd.org

Kelly Jones

Cydlynydd Gofal Plant
T 07971 940890 E kellyjones@urdd.org

Rebecca Smith

Tiwtor / Asesydd Gofal Plant
T 07484 522399 E rebeccasmith@urdd.org

Ffion Jones

Tiwtor / Asesydd Gofal Plant
T 07976 003303 E ffionjones@urdd.org

Sonia Davies

Tiwtor / Asesydd Gofal Plant
T 07974 089369 E soniadavies@urdd.org

Geraint Desmond

Cydlynydd Iechyd a Diogelwch, Cofrestru ac Arholiadau (Arweiniol)
T 07929 717018 E geraintdesmond@urdd.org

Gwion Llwyd

Cydlynydd Iechyd a Diogelwch, Cofrestru ac Arholiadau
T 07929 717016 E gwionllwyd@urdd.org