Cysylltwch â ni

Catrin Davis

Rheolwr Adran Prentisiaethau
T 02922 405 347 / 07966 403394 E catrindavis@urdd.org

Ffion Evans

Cydlynydd Adran Prentisiaethau
T 02922 405 348 / 07500 607382 E ffionevans@urdd.org

Lisa Fflur

Cydlynydd Hwb Sgiliau Hanfodol
T 02922 405 336 / 07814804355 E lisawaters@urdd.org

Mirain Ifan

Swyddog Marchnata a Gweinyddol Prentisiaethau
T 02922 405 349 / 07971 704635 E mirainifan@urdd.org

Jessica Stacey

Asesydd / Tiwtor Prentisiaethau
T 02922 405 346 / 07971 144748 E jess@urdd.org

Helen Ioan

Asesydd / Tiwtor Prentisiaethau
T 01970 621 996 / 07976 003338 E helenioan@urdd.org