Cysylltu â ni

Catrin Davis

Pennaeth Prentisiaethau
T 02922 405347 / 07966 403394 E catrindavis@urdd.org

Ffion Evans

Rheolwr Dysgu a Sicrhau Ansawdd
T 02922 405348 / 07500 607382 E ffionevans@urdd.org

Carys Monaghan

Cydlynydd Prentisiaethau

Geraint Desmond

Cydlynydd Rhaglen Gofal Plant ac Iechyd a Diogelwch
T 07929 717018 E geraintdesmond@urdd.org

Elen Lewis

Cydlynydd Data a Chydymffurfiaeth
T 02922 405336 / 07929 717013 E elenlewis@urdd.org

Gwion Phillips

Swyddog Gweinyddol
T 02922 405349 / 07929 717015 E gwionphillips@urdd.org

Gwenno Morris

Cydlynydd Gwirfoddolwyr
T 07929 717014 E gwennomorris@urdd.org

Rhodri Williams

Rheolwr Datblygu Busnes Prentisiaethau
T 02922 405353 / 07773 240710 E rhodriwilliams@urdd.org

Lisa Fflur

Rheolwr Hwb Sgiliau Hanfodol
T 02922 405336 / 07814 804355 E lisawaters@urdd.org

Sioned Roberts

Cydlynydd Hwb Sgiliau Hanfodol
T 07966 625617 E sionedeleri@urdd.org

Ani Davies

Tiwtor / Asesydd Sgiliau Hanfodol
T 07929 717017 E anidavies@urdd.org

Iona Roberts

Rheolwr Rhaglen Prentisiaethau Gofal Plant
T 01248 565888 / 07971 940891 E ionaroberts@urdd.org

Kelly Jones

Tiwtor / Asesydd Gofal plant
T 07971 940890 E kellyjones@urdd.org

Rebecca Smith

Tiwtor / Asesydd Gofal Plant

Ffion Jones

Tiwtor / Asesydd Gofal Plant

Lois Pennant Jones

Tiwtor / Asesydd Chwaraeon / Awyr Agored
T 07966 403389 E loispennant@urdd.org

Rhun Garner

Tiwtor / Asesydd Chwaraeon / Awyr Agored / Gwaith Ieuenctid
T 07891 321564 E rhungarner@urdd.org

Ifan Thomas

Tiwtor / Asesydd Chwaraeon / Awyr Agored
T 07929 717016 E ifanthomas@urdd.org