Cysylltu â ni

Catrin Davis

Pennaeth Prentisiaethau
T 02922405347 / 07966403394 E catrindavis@urdd.org

Ffion Evans

Rheolwr Addysgu a Sicrhau Ansawdd
T 02922405348 / 07500607382 E ffionevans@urdd.org

Rhodri Williams

Cydlynydd Prentisiaethau Cenedlaethol (Allanol)
T 07773240710 E rhodriwilliams@urdd.org

Helen Ioan

Cydlynydd Prentisiaethau Mewnol
T 01970621996 / 07976003338 E helenioan@urdd.org

Mirain Ifan

Cydlynydd Data, Cydymffurfiaeth a Marchnata
T 02922405349 / 07971704635 E mirainifan@urdd.org

Elen Lewis

Swyddog Gweinyddol Data
T 07929 717013 E elenlewis@urdd.org

Gwenno Morris

Cydlynydd Gwirfoddolwyr
T 07929 717014 E gwennomorris@urdd.org

Geraint Desmond

Cydlynydd Gofal Plant ac Iechyd a Dioglewch
T 07929 717018 E geraintdesmond@urdd.org

Lisa Fflur

Rheolwr Hwb Sgiliau Hanfodol
T 02922405336 / 07814804355 E lisawaters@urdd.org

Sioned Roberts

Cydlynydd Hwb Sgiliau Hanfodol
T 07966 625617 E sionedeleri@urdd.org

Ani Davies

Tiwtor Sgiliau Hanfodol o dan Hyfforddiant
T 07929 717017 E anidavies@urdd.org

Lois Pennant Jones

Asesydd / Tiwtor Prentisiaethau
T 07966 434333 E loispennant@urdd.org

Llyr Roberts

Asesydd / Tiwtor Prentisiaethau
T 07929 717016 E owainllyr@urdd.org

Rhun Garner

Asesydd / Tiwtor Prentisiaethau

Iona Roberts

Rheolwr Prentisiaethau Gofal Plant

Kelly Jones

Asesydd / Tiwtor Gofal Plant