Amdanom ni

Ein nod yw gweithio mewn partneriaeth gyda rhanddeiliaid i ddatblygu darpariaeth o brentisiaethau cyfrwng Cymraeg i bobl yng Nghymru. Ein gweledigaeth yw i feithrin gweithlu hyderus a dwyieithog trwy ddarparu cyfleoedd i bobl i ddysgu, i ddatblygu’n bersonol a chymdeithasol, ac i gynyddu eu hyder wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Cofrestrwch eich diddordeb mewn sicrhau prentisiaethau i'ch staff yn rhad ac am ddim!

Mae'n bleser gan yr Urdd gynnig hyfforddiant cyfrwng Cymraeg o fewn eich ysgol / meithrinfa / sefydliad trwy ein Darpariaeth Prentisiaethau Allanol. Prentisiaethau yn y Sector Chwaraeon, Awyr Agored a Gofal Plant!

Dysgu mwy am ein prentisiaid, Cofrestru Diddordeb neu Gysylltu!

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop