Amdanom ni

Ein nod yw gweithio mewn partneriaeth gyda rhanddeiliaid i ddatblygu darpariaeth o brentisiaethau cyfrwng Cymraeg i bobl yng Nghymru. Ein gweledigaeth yw i feithrin gweithlu hyderus a dwyieithog trwy ddarparu cyfleoedd i bobl i ddysgu, i ddatblygu’n bersonol a chymdeithasol, ac i gynyddu eu hyder wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Cofrestrwch eich diddordeb mewn sicrhau prentisiaethau i'ch staff yn rhad ac am ddim!

Mae'n bleser gan yr Urdd gynnig hyfforddiant cyfrwng Cymraeg o fewn eich ysgol neu sefydliad trwy ein Darpariaeth Prentisiaethau Allanol. Mae'r cynllun wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru ac ni fydd unrhyw gostau ychwanegol i'ch sefydliad. Cliciwch yma i gofrestru eich diddordeb heddiw!

Prentisiaethau mewnol yr Urdd

HWB Sgiliau Hanfodol

Darpariaeth Sgiliau Hanfodol drwy gyfrwng y Gymraeg, ledled Cymru, drwy gydol y flwyddyn

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop