Amdanom ni

Ein nod yw gweithio mewn partneriaeth gyda rhanddeiliaid i ddatblygu darpariaeth o brentisiaethau cyfrwng Cymraeg i bobl yng Nghymru. Ein gweledigaeth yw i feithrin gweithlu hyderus a dwyieithog trwy ddarparu cyfleoedd i bobl i ddysgu, i ddatblygu’n bersonol a chymdeithasol, ac i gynyddu eu hyder wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Darpariaeth Prentisiaethau Allanol yr Urdd

Mae'n bleser gan yr Urdd gynnig hyfforddiant cyfrwng Cymraeg o fewn eich sefydliad chi trwy ein Darpariaeth Prentisiaethau Allanol. Mae'r cynllun wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru ac ni fydd unrhyw gostau ychwanegol i'ch sefydliad.

HWB Sgiliau Hanfodol

Darpariaeth Sgiliau Hanfodol drwy gyfrwng y Gymraeg, ledled Cymru, drwy gydol y flwyddyn

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop