Mae Glan-llyn Isa' yn addas ar gyfer sawl math o gwsmer:

 • Ysgolion – cyrsiau preswyl i ddisgyblion blynyddoedd 3 i 13.
 • Colegau Addysg Bellach a Phrifysgolion.
 • Mudiadau
 • Gwasanaethau Ieuenctid.
 • Teuluoedd neu grwpiau o ffrindiau.
 • Dosbarthiadau o ddysgwyr y Gymraeg.
 • Cyflogwyr – ar gyfer Cyrsiau Adeiladu Tim neu Hyfforddiant Staff / Prentisiaid.
 • Clybiau Awyr Agored
 • Clybiau Chwaraeon
 • Priodasau bach hunan-arlwy.
 • Trefnwyr cyrsiau cerddorol
 • Partion plu neu hydd
 • Lleoliad ar gyfer trefnu cwrs arbenigol eich hunan ee ioga, SUPio, crefft

 Gall y cyfnodau preswyl amrywio o 2 noson i wythnos gyfan (neu fwy).

 

Gweithgareddau - yn ddibynnol ar argaeledd adnoddau Gwersyll Glan-llyn ei hun

Cliciwch i weld be allai gael ei gynnig