Gall arhosiad yng Nglan-llyn Isa' fod yn drefniant gwbl hyblyg yn ôl gofynion y cwsmer. Er enghraifft mae Glan-llyn Isa yn gwbl addas ar gyfer cyrsiau preswyl awyr agored a fyddai’n gwneud defnydd o adnoddau naturiol yr ardal, ac a fyddai’n cael eu darparu gan staff profiadol yr Urdd yng Nglan-llyn. Mae hefyd yn addas ar gyfer defnydd fel llety yn unig.

Dyma rai enghreifftiau o grwpiau addas:

  • Ysgolion – cyrsiau preswyl i ddisgyblion blynyddoedd 3 i 13.
  • Colegau Addysg Bellach a Phrifysgolion.
  • Mudiadau
  • Gwasanaethau Ieuenctid.
  • Teuluoedd neu grwpiau o ffrindiau.
  • Dosbarthiadau o ddysgwyr y Gymraeg.
  • Cyflogwyr – ar gyfer Cyrsiau Adeiladu Tim neu Hyfforddiant Staff / Prentisiaid.
  • Clybiau Awyr Agored
  • Clybiau Chwaraeon.

 Gall y cyfnodau preswyl amrywio o 2 noson i wythnos gyfan (neu fwy).